Valget i Italien – Den ekstreme højrefløj på fremmarch

Sergio Rastrelli, fremtrædende fascist og medlem af Fratelli d'Italia i Napoli
Sergio Rastrelli, fremtrædende fascist og medlem af Fratelli d'Italia i Napoli

På søndag den 25. september er der parlamentsvalg i Italien. Ifølge samtlige meningsmålinger bliver det højre-ekstremistiske parti Fratelli d’Italia (Italiens brødre) det største parti med omkring 24 procent.
Partiet er ledet af den 45-årige Giorgia Meloni, som i starten af 1990’erne var medlem af det neofascistiske parti MSIs ungdomsorganisation.
I tilfælde af at Melonis parti går ud af søndagens valg som vinder, vil hun sammen med Matteo Salvinis Lega Nord og Silvio Berlusconis Forza Italia danne en højreorienteret koalition med hende som ministerpræsident.

 • UPDATE. Valgresultaterne 

UPDATE
D
en højreekstreme valgalliance Fratelli d'Italia, Lega og Forza Italia har opnået et absolut flertal i såvel Underhuset (parlamentet) og i Senatet med omkring 44 procent af de afgivne stemmer.  
Ifølge det italienske nyhedsbureau ANSA var valgdeltagelsen på 63,81 procent, omkring 9 procent lavere end ved forrige valg i 2018. 
(Forstør ved at klikke på billedet):

Fratelli d’Italia's symbol - en flamme i nationalfarverne – er overtaget
fra fascistpartiet Movimento Sociale Italiano (MSI), der efter 1945 i 
Mussolinis ånd indførte det som symbol i deres fane. 

En splittet opposition

Ifølge prognoserne står det social-demokratiske centrumsparti Partito Democratico (efterfølger af det reformkommunistiske PCI) til at få omkring 22 procent og dermed blive næsten lige så stort som Melonis parti. Men Partito Democraticos alliancepartnerne er små partier som den økosocialistiske Alleanza Verdi e Sinistra (3,5 procent) og det grønne parti Europa Verde (2,1 procent).
Partito Democraticos tidligere koalitionspartner, det populistiske Movimento 5 Stelle, som partiet fra september 2019 til februar 2021 dannede fælles regering med, har en selv-stændig liste udenfor allianceblokkene.

Unione Popolare
D
ertil kommer, at den parlamentariske venstrefløj politisk er for opsplittet til at kunne danne en fælles antifascistisk blok mod højreekstremisternes alliance.

Således nægter dele af den radikale parlamentariske venstrefløj - som f.eks. 'Potere al Popolo'  (Magten til Folket) - at deltage sammen i en blok med Partito Democratico. De anklager partiet for at have medvirket til en neoliberal politik i regeringen under ledelsen af Mario Draghi, den tidl. formand for Den Europæiske Centralbank.
På trods af den italienske fagbevægelses massive modstand gennemførtes med aktiv  medvirken af  Partito Democratico en markant de-regulering af tidligere tiders tilkæmpede rettigheder (den såkaldte ”Jobs Act”) og pensionsalderen blev forhøjet til 67år. 
De aktionerende fagforeninger kritiserede dette for at være en ”statslig forordnet mobilisering af billig arbejdskraft til virksomhederne”. 

Potere al Popolo har sammen med seks andre venstreorienterede partier og regionale organisationer dannet en valgalliance under navnet Unione Popolare  .
(se også wikipedia: People's Union (Italy) 

 • Fratelli d’Italia
  – fra småparti til landets stærkeste politiske kraft

Giorgia Meloni har været med til at præge udviklingen af den italienske højrefløj fra det neofascistiske Movimento Sociale Italiano – MSI (1) til det postfascistiske Alleanza Nazionale (AN) og til Fratelli d’Italia:

I starten af 1990’erne meldte hun sig ind i MSIs ungdoms-organisation. 2006 blev hun på Alleanza Nazionale’s liste valgt ind i det italienske parlament. Fra 2008 – 2011 var hun ungdomsminister i en regering ledet af Silvio Berlusconi.
I 2012 deltog hun i grundlæggelsen af Fratelli d’Italia og har siden 2014 været leder af partiet. 
I 2020 blev hun præsident for ”European Conservatives and Reformists” i EU-parlamentet.
Meloni betegner gerne sig selv som ”patriot” og plæderer for en europæisk-atlantisk alliance, hvori den nationale suverænitet er ”respekteret”. Partiet står i tæt forbindelse med polske nationalkonservative i ”Ret og Retfærdighedsparti” (PIS), højreekstremisterne fra det spanske parti VOX, det ungarske regeringsparti Fidesz og det franske Rassemblement National.

 • Georgia Melonis ideologiske selvforståelse går først og fremmest
  ud på et forsvar for den ”traditionelle familie“ imod det, hun kalder
  ”LGBTQ-Lobbyen”, udbygning af grænseværn mod en påstået
  ukontrolleret indvandring, samt bevarelse af de ”kristlige rødder”
  imod ”islamiseringen” af Europa.
Feministisk aktion mod Fratellis valgpropaganda
Feministisk aktion mod Fratellis valgpropaganda
Den højreekstremistiske valgalliance
Den højreekstremistiske valgalliance
 • Meloni er næsten uden egen medvirken gledet ind i rollen som det kommende valgs favorit:

Opbakningen til Mateo Salvini er dalet i den højreorienterede del af befolkningen pga. hans forvirrende kursskifte, Silvio Berlusconis parti er præget af medlemstab og interne stridigheder.

Og indenfor centrum-venstre spektrummet er de forskellige alliancepartnere opslugt af interne kampe - alle mod alle. I følge forskellige kommentatorer skyldes Giorgia Meloni’s aktuelle succes, at større dele af befolkningen anser hende som et 'ubrugt alternativ'.

I interviews med udenlandske medier bedyrer Meloni, at fascismen er historie for Italiens højrefløj. Mens hun overfor sine tilhængere fastholder både symboler og sprogbrug fra den fascistiske fortid og udlægger denne som en bevaringsværdig tradition.
Symptomatisk for denne tvetydighed er, at hun på internationalt plan distancerer sig fra aktuelle fascistiske grupperinger, sam-tidig med at hun tolererer fløje i partiet, der åbenlyst bekender sig til Mussolinis fascistiske system. 
Partiets symbol - en flamme i national-farverne – er overtaget fra fascistpartiet Movimento Sociale Italiano (MSI), der efter 1945 i Mussolinis ånd indførte det som symbol i deres fane.

 • Højrefløjens indbyrdes uenigheder 

I tilfælde af at den ekstreme højrefløj formår at danne en regering under ledelse af Giorgia Meloni, vil det vise sig, om man 

Er opstillet på Fratelli d’Italias valgliste
Er opstillet på Fratelli d’Italias valgliste
Medlemmer af Fratelli d’Italia i Napoli
Medlemmer af Fratelli d’Italia i Napoli

trods de indbyrdes uenigheder i forbindelse med den aktuelle sanktionspolitik mod Rusland (Fratelli d’Italia:Ja, Lega Nord: Nej) og forhøjelsen af gældsposterne i finanslovs-budgettet (Fratelli d’Italia:Nej, Lega Nord: Ja), etc. formår at holde sammen på sigt. De fleste kommentatorer i de italienske medier anser dette som yderst tvivlsomt.
(al./ autonom infoservice)

Noter

1) Movimento Sociale Italiano (MSI) blev dannet i 1946 og stod i tradition med Benito Mussolinis fascistiske bevægelse. I 1995 blev MSI omdannet til ”Alleanza Nazionale”, der udadtil nedtonede den fascistiske ideologi. Partiet var på et tidspunkt det tredjestørste parti i det italienske parlament. I 2009 blev ”Alleanza Nazionale” en del af det nye parti ”Il popolo della Líbertá” under ledelse af Silvio Berlusconi. Efter en del interne splittelser blev partiet omdannet til Berlusconis oprindelige partinavn igen, under navnet ”Forza Italia” (fremad Italien), der ved sidste parlamentsvalg i 2019 fik 14 procent af stemmerne.