Cop27 i Sharm el-Sheikh: Et skridt frem og to tilbage ...

"Dont Gas Africa!"
"Dont Gas Africa!"

Atter en gang har det årlige klimatopmøde forpasset en lang række muligheder for reelt at tage fat på løsninger ift. klimakrisen:

Stop for brugen af fossile brændstoffer, massiv udbygning af vedvarende energikilder, beskyttelse af verdens skovområder – ikke kun i ord men i reel handling. På alle disse områder kom klimatopmødet ikke et skridt videre...

  • Ifølge aktivister fra 'Fridays for Future' blev alle protestdemonstrationer i Sharm el-Sheikh henvist til en parkeringsplads langt væk fra topmødet ...
  • Ingen løsning på de akutte problemer

Klimatopmødet i Sharm el-Sheikh er slut. I to uger har de 40.000 deltagere fra hele verden diskuteret den globale klimakatastrofe og dens konsekvenser. Utallige stats- og regeringschefer samt repræsentanter fra civilsamfundet fra omkring 200 stater holdt taler om den mest alvorlige krise, verden nogensinde har befundet sig i.

Den ”største succes” i Sharm el-Sheikh var, at det blev besluttet at oprette en fond til betaling af klimaskader i fattiggjorte lande OG at der ikke var tale om direkte tilbageskridt i forhold til beslutningerne fra topmødet i Glasgow 2021.

Det illustrerer, hvor jammerligt utilstrækkelig klimapolitikken på globalt plan er.
Mere end 130 lande havde krævet oprettelsen af fond til at hjælpe dem med at rette op på de enorme skader og tab, som oversvømmelser, tørker og andre klimakatastrofer har medført. COP27 har nu besluttet at skabe denne fond efter årtiers diskussioner herom.
Det er en vigtig beslutning, men det er ikke nogen løsning på de akutte problemer, når små østater skylles væk fra landkortet pga. havstigningerne eller afrikanske landområder forvandles til ren ørken.
Verden må og skal have styrke sine klimaambitioner – og dette skete ikke på COP27. 

Udover fonden, som der forhandles om de kommende år, har man i afslutnings-dokumentet bekræftet, at der skal gøres en indsats for at reducere den globale opvarmning til max. 1,5 grader. Et langfristet stop for anvendelsen af fossile brændstoffer, kunne man ikke blive enige om.

Derudover var alt som det plejer at være på klimatopmøderne: Industristaterne, som bærer det største ansvar for CO2 udledninger i atmosfæren, forsøger at afspore fra dette faktum, i det de udøver pres på de fattiggjorte lande i det globale Syd.

For det andet har de velhavende industri-stater viklet sig ind i modsætninger, der udviser deres utroværdighed:
Således har EUs repræsentanter i Sharm el-Sheikh lovet støtteforanstaltninger til  ud-bygning af vedvarende energikilder og afvikling af de fossile energikilder.
Men fossile brændstoffer som gas, olie og kul udgør stadigvæk mere end 80 procent af den globale primærenergi og der er i EU ikke besluttet nogen strategi for af ændre på dette for alvor... 

I årevis har videnskabsfolk advaret mod overskridelse af såkaldte tip-punkter, som vil forårsage klimaskader, der ikke kan rettes op på pga. de enorme domino-effekter.
De ansvarlige delegationer reagerede med tiltag i småtingsafdelingen og løfter om reducering af gældssætningen for lande i det globale Syd, som er hårdest ramt af den globale opvarmning.

Det næste klimatopmødet finder sted i slutningen af 2023 i De Forenede Arabiske Emirater. I mellemtiden opfordres alle stater til at forbedre deres planer for klima- beskyttelse. Men det er en opfordring, der ikke forpligter. Blandt andet derfor er der flere videnskabsfolk som sætter spørgsmålstegn ved, om en årlig klimakonference i dette format overhovedet har en funktion.

Klimabevægelsen jorden rundt kæmper for en forceret omstrukturering til vedvarende energikilder og derfor møder bevægelsen kraftig modstand fra energikoncernerne og deres støtter i de politiske magtcirkler. I overensstemmelse med negligeringen af klimakatastrofen bliver protesterne mødt med repression. Ligesom det er  sket ved andre klimatopmøder som f.eks. 2009 i København og 2015 i Paris.
(folk fra autonom infoservice)

  • Ifølge aktivister fra Fridays for Future blev alle former for protestdemoer i Sharm el-Sheikh henvist til en parkeringsplads langt væk fra centrum for topmødet  (Forstør ved at klikke på billedet):