Poul Mikael Allarp (1951-2023) – en kammerat er død

  • Mindeord af Jørgen Lund og Bjarne A. Frandsen

Anti-imperialist, klunser, kommunist, bibliotekar, SOSU og net-redaktør.  Nogenlunde sådan er den faglige "karriere" for Poul Mikael, der døde fredag 6. januar, 71 år gammel.
Hans vedblivende anti-imperialistiske holdning blev rodfæstet allerede i gymnasietiden i Varde. Og sås bl.a. i hans linksamlinger på Socialistisk Bibliotek, blandt andet ”9th June – Den glemte krig i Oman”.

Poul Mikaels organisatoriske og politiske løbebane gik over Kommunistisk Arbejdskreds: ”Hvad er KAK” + hans website Snylterstaten.dk  til solidaritetsarbejde bl.a. gennem Cafe Liberation:

Det stærke ønske om mere støtte til den palæstinensiske kamp fik en del af gruppen, der nu kaldte sig Manifest - Kommunistisk Arbejdsgruppe (KA), ud i illegale aktiviteter, se Poul Mikaels linksamling om Blekingegade-sagen, med links til bøger og artikler, film og andre materialer om Blekingegade-gruppens udvikling gennem 3 årtier, samt en Tidslinje 1963-1991. 

På sit eget site, Snylterstaten.dk, skannede Poul Mikael mere materiale ind, hele bøger, numre af tidsskriftet Manifest og materiale om/fra den palæstinensiske venstrefløj, se her på Socialistisk Bibliotek: PFLP – “Mod imperialisme, zionisme og arabiske reaktionære” med ca. 50 kapitler med tekster og links.

Siden 1980erne var Poul Mikael et trofast medlem af en lille gruppe bibliotekarer, der kørte udlånsbiblioteket Tidsskriftscentret med fysiske tidsskrifter, som fra 2001 blev et online-bibliotek med links til materialer fra progressive, alternative og politiske sites og tidsskrifter. Og som indgik som en sektion (Modkraft Biblioteket) i den progressive portal Modkraft i 2007. Og fra 2017 som selvstændigt online-bibliotek: Socialistisk Bibliotek, med Poul Mikael som den kyndige webmaster.  


Han bliver svær at undvære - og han gjorde det godt,
mens han var her. 
 

Jørgen Lund & Bjarne A. Frandsen
(Socialistisk Bibliotek-kollegaer og venner).


_________________
Bisættelsen af Poul Mikael foregå mandag den 23. januar fra 10.30-11.00 i Rigshospitalets Kapel, Blegdamsvej. Frederik V's Vej 11. København Ø.

Ved bisættelsen af  Poul Mikael d. 23. januar 2023 var der bevægende taler og smuk musik...
Æret være hans minde!