Frankrig: Gadens parlament i aktion mod Macron-regeringen

Igår, torsdag d. 19. januar, blev store dele af Frankrig lammet af strejker og aktioner iværksat af landets 8 største fagforeninger. Omtrent 1½ million mennesker deltog i over 200 demonstrationer forskellige steder i landet.
Dette var optakten til atter at feje Macron-regeringens planer om at forhøje pensionsalderen fra 62 til 64 år af bordet.

  • ”Denne reform vil straffe arbejderne og skåne arbejdsgiverne“ (Philippe Martinez fra fagforbundet ’Confédération Générale du Travail’, CGT).
  • Fælles faglig front mod Macron-regeringen

Det er første gang i over 10 år, at samtlige 8 store fagforbund
i fællesskab mobiliserer til generalstrejke mod en regering.

Fagbevægelsen betegner Macron-regeringens planer om en reform af pensionssystemet som det mest uretfærdige af alle tænkelige politiske indgreb.
Det vil først og fremmest gå ud over landets underklasse, som er mindst fagligt uddannet, har den laveste løn og de mest usikre arbejdsforhold.
På bannere og slogans udpeger demonstranterne Macrons lobby bag forslaget: ”Les Medef”, Frankrigs mægtige
arbejdsgiverforbund.
Det er ikke glemt, at Macron allerede i de forgangne år har aflastet de priviligerede lag i befolkningen med milliarder, vha. afskaffelse af formueskat og reduktion af skatteafgift for virksomhedsejere.
Macron-regeringen sendte i går over 10.000 politifolk på gaden for at inddæmme demonstranternes vrede, som blev understreget af en velorganiseret generalstrejke iværksat af landets 8 store fagforbund i fællesskab.
Således strejkede omking 70 procent af arbejderne i den offentlige transportsektor, bla. i tog- og flytrafik. I de franske statsbaner SNCF kørte i gennemsnit kun et af fem tog. Derudover blev der strejket på hospitaler, på uddannelsessteder og i energisektoren. I Paris barrikaderede banker og luksusbutikker deres vinduer i forventning om vrede udfald mod dem.

      _______________________________________
”Jeg føler mig ligesom en maratonløber, der lige har nået
målet 
og som får at vide, at jeg må løbe endnu to kilometer”

Maher Tekaya, som er international sekretær for Frankrigs største – og ellers traditionelt tilbageholdende, moderate - fagforbund ’Confédération Française Démocratique du Travail’ (CFDT, 900.000 medlemmer), deltager uden den sædvanlige tøven i general-strejken. I forbindelse med forslaget om at forhøje pensionsalderen udtaler han sig således i de franske medier:

“ Dem som på grund af en uddannelse eller et studie først indtræder på arbejdsmarkedet som 21-årige eller senere har ikke meget at frygte med denne reform. Derimod rammer den desto stærkere dem, som lige efter grundskolen starter med at arbejde og som ukvalificeret arbejdskraft i forvejen har de dårligste betingelser.
- Helt brutalt rammer dette især de ældre, der står kort før pensionsalderen. En af dem sagde forleden til mig: ”Jeg føler mig ligesom en maratonløber, der lige har nået målet og som får at vide, at jeg må løbe endnu to kilometer”.
- Det er da skizofrent: Vi skal alle arbejde længere, men af dem som er over 55 år, har kun 65 procent overhovedet et job. Arbejdsgiverne presser seniorerne ud af arbejdsmarkedet og de er derefter, indtil de er pensionsberretigede, afhængige af arbejdsløshedspenge og socialhjælp.
- Hvis vi forhindrer Macron-regeringens planer og tvinger virksomhederne til at beskæftige seniorerne, indtil de går på pension, vil der slet ikke opstå dette deficit i pensionskassen, som er påskuddet for forhøjelse af pensionsalderen.

Philippe Martinez, som er en af lederne af det mere venstreorienterede, militante fag-forbund ’Confédération Générale du Travail’ (CGT) fastslår i det franske kommunistparti PCFs dagblad L'Humanité, at "denne reform vil straffe arbejderne og skåne arbejds-giverne“.

  • Macron vil forsøge at haste pensionsreformerne igennem Nationalforsamlingen og Senatet

Vurderingen fra de franske fagforbund lyder samstemmende:
Parlamentsgruppen fra Macrons parti ”Renaissance” vil søge en alliance med det nationalkonservative spektrum for at opnå flertal bag pensionslovforslaget og dermed undgå at måtte bøje sig for presset fra de massive folkelige protester, der for et par år siden formåede af feje en forhøjelse af pensionsalderen af bordet.
Om dette parlamentariske hastværk lykkes er dog ikke mindst afhængig af, om den næste tids mobiliseringer og protester bliver så omfangsrige, at det bliver for omkostningsfuldt og politisk risikabelt for magthaverne.    (folk fra autonom infoservice)