Tyskland: Største strejkebevægelse i 30 år

Vred faglig basis presser fagforbundsledelsen til at stå fast
Vred faglig basis presser fagforbundsledelsen til at stå fast

En stor strejkebevægelse fejer hen over Tyskland i forbindelse med de aktuelle overenskomstforhandlinger med stat og kommuner.

Presset af flere faglige kredse står fag-foreningsledelsen i Verdi (Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft), fast ved kravet om lønforhøjelse med op til 10,5 procent til samtlige beskæftigede. 
Samt mindst 500 Euro (3.726 kr) mere om måneden for de mange lavtlønnede indkomstgrupper, svarende til op til 20 procent lønforhøjelse. 

De omfangsrige landsdækkende strejker, der startede i dag mandag den 27. marts 2023, skal i første omgang vare til og med onsdag.
Strejkerne, der bliver ledsaget af lokale demonstrationer og vejblokader, omfatter bus og S-tog samt regionalbaner, lufthavne, kommunale klinikker, dagsinstitutioner, politi- og brandvæsen samt renovationsbranchen.

Skønt punktuelle strejker ikke er usædvanlige under overenskomstforhandlingerne i den offentlige sektor, der plejer at vare nogle måneder, så har denne generalstrejkelignende situation en væsentlig stærkere konfrontativ karaktér.
Op til dagens storstrejke deltog ifølge Verdi - fagforbundet for de offentlige ansatte – omkring 400.000 lønarbejdere fra den offentlige sektor i regionale strejker landet rundt. Koordineret med ovenskomststrejker og aktioner hos flypersonale og havne-arbejdere, der ligeledes nedlagde arbejdet og dermed lammede fly- og skibstrafikken.

  • Vred faglig basis presser fagforbundsledelsen til at stå fast

Fagbureaukratiets usædvanlige konfrontative kurs mod de offentlige arbejdsgivere i stat og kommuner skyldes den udbredte vrede indenfor fagbevægelsens basis.
Årsagen til vreden er det kollosale reallønstab i forbindelse med en accelererende inflationrate på føde-varer og energi. I februar 2023 lå inflationsraten således på 8,7 procent.
Den lavest lønnede del af befolkningen er særlig hårdt ramt af de stærkt stigende priser på energi og fødevarer, der udgør en overproportional stor andel af husholdningsbudgettet.
Selv ifølge optimistiske vurderinger vil inflationen i løbet af 2023 fortsat ligge på mindst 6,4 procent. 
(kilde: Statistisches Bundesamt – Konjunkturindikator ).

På denne baggrund har fagforeningsledelsen lige fra starten af overenskomst-forhandlingerne gjort det klart, at en månedlig lønforhøjelse på mindst 500 Euro (3.726 kr) for lavtlønsgrupperne udgør et centralt krav i forhandlingerne. Dette vil betyde en lønforhøjelse for de lavtlønnede med op til 20 procent. Tydeligt mere
end de lønforhøjelser på 10,5 procent, som Verdi kræver for alle. 

  • Klimaaktivister tilslutter sig de faglige blokader af centrale trafikknudepunkter rundt om i Tyskland

På den første storstrejkedag anbragte grupper af klimaaktivister et kæmpe banner på Hohenzollernbrücke i Köln (billedet tv.), hvorpå de understreger sammenhængen mellem klimakamp og klassekamp.
Stedet blev bevidst valgt med henblik på det strejkende personale i skibstransport-sektoren. 
Aktionen symboliserer en aktuel fremadrettet udvikling mellem klimaaktivister og aktionerende faglig folk:
”Når vi kæmper for klimaretfærdighed – i form af forandringer i trafikken – må vi på samme måde kæmpe med lønarbejderne, der er ramt af disse klimabetingede forandringer. Derfor ser vi samarbejdet med arbejderne og de kæmpende fagforeninger som et perspektiv for vores bevægelse.” (klima-aktionsgruppen i Köln)

(folk fra autonom infoservice)