Kommunistisk overborgmester i Østrigs andenstørste by Graz

KPÖ - demo i byen Graz
KPÖ - demo i byen Graz
 • Interview med Elke Kahr, overborgmester i Graz

Succesen i Graz viser, at venstre-orienterede samfundspolitiske alternativer forudsætter kontinuitet og basisdemokratisk ageren.
Den viser også, at parlamentariske funktioner kun kan fremme progressive sociale tiltag gennem udenomsparlamentarisk pres.
______________

Vi har fastlagt en øvre grænse for kommunale boliger: Huslejen inkl. el og vand ikke overstige en tredjedel af beboernes nettoindtægt  

Elke Kahr
Elke Kahr
 • Elke Kahr (61) har siden 2021 været Stadt-oberhaupt (svarende til overborgmester) i Graz, hovedstaden i forbundslandet Steiermark.

Hun er opvokset i et af byens arbejderkvarterer og blev medlem af det østrigske kommunistparti KPÖ som 21-årig. Fra 2003 - 2004 var hun næstforkvinde i KPÖ og derefter var hun 2005 - 2017 Stadträtin (borgmester) med bolig-sektoren som ansvarsområde.
Hendes popularitet blandt byens beboere skyldes hendes resolutte engagement i ”lejernes nødopkald”. Ved byens kommunalvalg i 2021 overtog hun overborgmesterposten fra sin konservative konkurrent, der har regeret i Graz i 18 år. Siden da har Elke Kahr været overborgmester for KPÖ i koalition med de Grønne og Socialdemokratiet.

”Min forestilling om en mere retfærdig verden er på mange måder i overensstemmelse med marxismens idégrundlag. Selvom der i navn af denne verdensanskuelse er blevet begået mange forbrydelser. Men der fandtes altid mange engagerede kommunister i mange lande, som er blevet overset.”  - Elke Kahr -

Kommunalvalget i Graz (257.328 indbyggere) den 26. september 2021 blev et chok for byens højrefløj, da det varslede tab i prognoserne blev en realitet.

Det konservative ÖVP (Österreichische Volks-partei), der styrede byen i 18 år, tabte 12 mandater og strandede på 26 procent.
Også det fascistoide parti FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs), der fik 10,9 procent, tabte en tredjedel af deres tidligere stemmer.

Det østrigske kommunistparti KPÖ, der på lands- plan vegeterer på 0,7 procent, toppede i Graz med hele 29 procent (+ 9 procent).
Under ledelse af byens kommunistiske parti blev der efter valget dannet et bystyre bestående af en koalition mellem KPÖ og partiet Die Grünen (17,3 procent, + 7 procent) og det socialdemokratiske parti SPÖ ( 9,6 procent, minus 0,1 procent).


  ________
I
nterview

med Elke Kahr

 • Du har nu været borgmester i Graz i halvandet år. Din forgænger Siegfried Nagl fra det konservative ÖVP har regeret byen i 18 år. Er du ikke stødt på temmelig rustne strukturer?

Elke Kahr: Jeg startede ikke ved nul. Jeg var allerede fra 2005 til 2017 i byrådet. Jeg kender altså min by meget godt, også dens forvaltning. Vi fra KPÖ har haft en hel del ansvarsområder, før jeg blev valgt ind i byrådet. Vi har af den grund stor kommunalpolitisk erfaring og vi har opbygget tillid fra mange sider.

 • Hvordan fungerer koalitionen af KPÖ, Grünen og SPÖ?

Elke Kahr: Det kører godt. Det er noget særligt, at to kvinder – borgmesterstedfortræder Judith Schwentner fra De Grønne og jeg – får lov til at lede byen. Dette bliver meget godt modtaget hos unge kvinder. Du kan ikke forestille dig, hvor meget tillid vi får fra den kant. I hele byens historie har der aldrig været en kvinde som borgmester.

- Det er vigtigt, at forskellige identiteter bliver synliggjort indenfor samtlige livsområder. At det bliver en normaltilstand. Der skal være et forum for alle grupper i samfundet. Men det vil også være sådan, at folk reagerer med berøringsangst. Det må man forstå.

 • Hvorfor er KPÖ i Graz så stærk?

Elke Kahr: Det har noget at gøre med konkrete handlinger fra personer, der sammen med folk fra byen engagerer sig i vigtige anliggender – og dette vel at mærke helt konkret. Generelt set har politikere det jo med at afkoble sig fra befolkningen. Der er næsten ikke nogen længere, der afholder infomøder med beboere (”Parteienverkehr”).

 • Hvad betyder det?

Elke Kahr: Jeg har for det meste to ugentlige eftermiddage samt lørdag med ”Parteien-verkehr” – et udtryk fra det østrigske embedsmandstysk, som betyder rådgivningssamtaler og infomøder.
- Her kommer beboere, der har akut brug for konkret hjælp, for eksempel hvis der er blevet lukket for strømmen i deres bolig. De får direkte støtte med en del af den løn, som jeg får som borgmester: Økonomisk hjælp samt informationer og konkrete tips, nyttige netværks-links.
- På denne måde lærer man tusinder af mennesker at kende, deres problemer og ønsker. Det er en vigtig forudsætning for at kunne danne sig et indtryk af, hvordan det går med folk i byen og hvor der kræves handling.

 • Og du afgiver en stor del af din løn?

Elke Kahr: Som byrådsmedlem har jeg fra 2005 tjent over 6000 Euro netto om måneden. Dengang beholdte jeg 1900 Euro og resten gav jeg videre. Som borgmester tjener jeg 8000 Euro netto om måneden og beholder 2000 Euro.

 • Imponerende træk – i grådighedens tid. Nogen vil kalde det populisme ...

Elke Kahr: Ved du hvad, jeg kan slet ikke gøre noget andet. Hvis det var ulovligt, ville jeg sige mit job op. For jeg ser, hvordan folk har det. Som barn har jeg oplevet fattigdom. Da jeg var ung, lovede jeg mig selv, at jeg ville engagere mig for retfærdighedens sag. Hos KPÖ har jeg så fået mit politiske ståsted.

 • Hvor er du vokset op?

Elke Kahr: I ”Triestersiedlung” (boligblok i periferien af Graz), hvor de sociale forskelle var tydeliggjort: Der var stor forskel på venstre og højre side af floden Mur. På højre side, hvor jeg er opvokset, var der klassiske arbejderboligblokke.
Det var rene subsistensboliger. Mine forældre havde dengang købt et lille hus: Ét værelse, køkken, gang og lokum. Ingen brusebad. 
Jeg har set og oplevet kløften mellem, dem der var oven på og dem der var nederst i samfundet. (...)

 • Hvad er dine kommunalpolitiske forestillinger?
KPÖ-demo i Graz mod prisstigninger
KPÖ-demo i Graz mod prisstigninger

Elke Kahr: Det vigtigste for mig er det sociale spørgsmål. Men det betyder ikke, at jeg kun arbejder for mennesker, der er afhængige af socialhjælp. Jeg spørger også altid mig selv, hvordan det går med erhvervsaktive familier, enlige personer med børn, studerende, kooperativer, erhvervsdrivende.
- Hvordan virker den støtte, som kommunen yder? Hvordan står lønningerne og pensionerne i forhold til leveomkostningerne? Der var tale om en nedgangsperiode allerede før pandemien og den er blevet forstærket af Ruslands angrebskrig mod Ukraine, af inflationen og de accelererende energipriser.
Lønningerne holder ikke skridt. Det er overalt sådan, ikke kun i Graz, men man må arbejde og agere der, hvor man er. Hele verden kan man alligevel ikke forandre.

 • Hvordan agerer du konkret, altså bortset fra den finansielle støtte til
  folk i nød?

Elke Kahr: Jeg er ansvarlig for bolig – og socialafdelingen. KPÖ har i Graz i årtier fungeret som boligpartiet. Vi har ikke bare fornyet vores kommunale boliger til en moderne standard, men vi har også bygget mange nye boliger i kommunalt regi. Og dette fortsætter vi med.
- Det er pæne boliger, som folk kan betale, siden 2010 også forsynet med solaranlæg. Det private boligmarked kan slet ikke konkurrere med denne boligpolitik. Således bygger vi som by boliger og vi køber grunde, hvor andelsforeninger bygger subventionerede huse og hvor kommunen har anvisningsrettigheder. Efter 40 år, når byggerettighederne udløber, overføres husene automatisk til kommunalt eje.

- Vi har også oprettet en kommunal kautionsfond. Ifm. boligsøgning modtager alle et rentefrit indskudslån på 1000 Euro fra kommunen. Også dem der flytter ind i privatejede boliger. Pengene skal først betales tilbage ved fraflytning.  

KPÖs kommunale repræsentanter
KPÖs kommunale repræsentanter

- Vi har fastlagt en øvre grænse for kommunale boliger, idet huslejen inkl. el og vand ikke må overstige en tredjedel af beboernes samlede indtægt.
Alt der ligger udover denne grænse, får lejerne betalt af kommunen. Ved problemer kan lejerne kontakte den kommunale ”Mieternotruf” – en juridisk rådgivning og hjælp for lejere i problemer. Alt dette sker kun i Graz.

(...)

- Det er vigtigt, at også folk der arbejder og som kommer i økonomiske problemer har mulighed for at henvende sig til socialkontoret.
Hinsides de gældende retningslinjer for støtte. Vi har netop ændret dette på den måde, at det ikke udelukkende er ens indtægt, der er afgørende for støtte, men den opståede konkrete situation. Socialarbejderne kan nu afgøre, om der kan ydes støtte i forbindelse med sygdom, ekstrastøtte til skolebørn, større reperationer, tilskud til bisættelser, etc.

 • Vil du beskrive dig selv som idealist?

Elke Kahr: På en måde ja, på den anden side har jeg altid været en person, der kun tror på det, som jeg ser. Min forestilling om en mere retfærdig verden er på mange måder i overens-stemmelse med marxismens idégrundlag.
- Selvom der i navn af denne verdensanskuelse er blevet begået mange forbrydelser. Men der fandtes altid mange engagerede kommunister i mange lande, som er blevet overset. Eller kig på Belgiens kommunistiske parti (1) , et fantastisk parti, som jeg anser som et søsterparti ...

 • Istedet for personlig berigelse satser du på social støtte. I det skandale-ramte og korruptionsprægede østrigske politikermiljø en absolut undtagelse...

Elke Kahr: Det berører mig rigtig meget, når folk – deriblandt mange ældre mennesker - ved vores sammenkomster siger, at de er glade for at have mig som borgmester.
Det gælder også for mine kollegaer i KPÖ, som også er i bystyret. Man skal holde af mennesker med al deres kompleksitet og behandle dem med respekt, uanset hvem de er og hvor de kommer fra. Der er brug for mere moral og færre moralister.

 • Dit forbillede er "Arbejdets Parti“ i Belgien, som er den hurtigst voksende venstrefløjsorganisation i Europa og landets tredjestørste parti. Der er meget langt derfra og så til det lille  kommunistiske parti i Østrig. KPÖ er stærk i Graz, hvorfor har partiet så lidt opbakning andre steder i landet?
Partij van de Arbeid van België (PVDA) / Parti du Travail de Belgique (PTB)
Partij van de Arbeid van België (PVDA) / Parti du Travail de Belgique (PTB)

Elke Kahr: I Salzburg (forbundsland og by af samme navn, aut.info) findes der en bevægelse, der oprindeligt kommer fra De Grønnes Ungdom. De kalder sig Junge Linke og har tilsluttet sig KPÖ. Jeg er optimistisk og tror, at vi igen vil blive et landsdækkende agerende parti. Man må ikke fortabe sig i teorier, men må klare sig i praksis.

 • Hvad betyder borgmestembedet for dig personligt?

Elke Kahr: Det betyder, at mine medarbejdere og jeg kan udvikle politiken. Men jeg falder ikke ned i depression, hvis jeg en dag ikke længere er politiker. Der findes så mange andre opgaver. I hele mit hjerte er jeg basisaktivist.
_____________________________________

(Interviewet er oprindeligt bragt i taz-wochenzeitung , printudgave d. 1. april 2023. Oversat og forkortet og tilpasset den danske talemåde af al./ ikh. / autonom infoservice. )

(Forstør ved at klikke på billedet):