Folkelige oprør fejer hen over Afrika

I mange lande på det afrikanske kontinent går mennesker på gaden i protest mod enorme prisstigninger, valgsvindel, politivold og autoritære lovreformer.
Landenes magthavere reagerer som regel med hård repression.

 • I Kenya, Nigeria og Sydafrika spiller oppositionen en central rolle i mobiliseringerne.
 • Kenya:
  Alliance mellem sociale bevægelser og fagforeninger

I Kenya har landets opposition og fagforeningerne for nyligt kaldt til demonstrationer på gaden i protest mod prisstigninger og mod regeringen, der har siddet på magten de seneste 8 måneder.
Staten satte tusindvis af politifolk ind mod demonstranterne. Bla. den berygtede paramilitære specialenhed GSU (General Service Unit), som briterne grundlagde i 1948 med det formål at nedkæmpe opstande.  

Byer som Nairobi blev delvist lukket af, politiet brugte tåregas, vandkanoner og flash-granater mod demonstranterne.
_______
Uganda. I slutningen af marts 2023 samler flere politienheder sig i en forstad til Ugandas hovedstad Kampala. ‘Uganda Police‘, hvis forgængerorganisation blev grundlagt af de britiske kolonisatorer i 1899, udøver dagligt forskellige former for såkaldt ”terrorisme-bekæmpelse“. I følge dagbladet Daily Monitor er Ugandas politi ved at forberede sig på, at der kan udvikle sig protester i samme omfang som dem, der lige nu foregår i nabolandet Kenya. 

Det er ikke kun i Kenya tusindvis af mennesker har været på gaden for at demonstrere mod de voldsomme prisstigninger.
I de seneste uger har der også været protester i bla. Nigeria, Sydafrika, Camerun og Tunesien. Protesterne har bla. rettet sig mod valgsvindel (Nigeria, Kenya), autoritære reformer (Tunesien) eller mangel på strøm (Sydafrika).
Alle steder er livsvilkårene blevet betydeligt forringet for de fleste og modstanden mod regeringsmagterne vokser.

 • Covid, krig & Den Internationale Valutafond

Pandemien har haft alvorlige økonomiske og sociale følgevirkninger for mange lande i Afrika. Mange steder er turismen og landbrugsproduktionen gået i stå og eksporten er gået markant tilbage efter de langvarige lockdowns. Af disse grunde har mange mennesker mistet deres job og deres indtægt.

Regeringerne i flere lande forsøgte at forhøje deres offentlige sociale udgifter, men deres råderum blev begrænset af den høje gæld-sætning.
Aflastningshjælp for private husholdninger eller mindre virksomheder, som blev praktiseret i nogle af de vestlige lande, fandtes ikke. Mange afrikanske stater måtte derudover undvære covid-19 vaccinen pga. af Vestens politiske “tovtrækkeri” til egen fordel.  

 • Halvdelen af de afrikanske stater ansøger om hjælp fra Den Internationale Valutafond.

Så kom det russiske angreb på Ukraine - og krigen medførte et dramatisk fald i eksporten af livsvigtige kornforsyninger, som mange lande i Afrika er afhængige af. Modstræbende  hen-vendte regeringerne sig til internationale fonde og pengeinstitutter.
Mest berygtet er finansinstitutionen Den Internationale Valutafond  (IVF), der udlåner penge på meget strenge betingelser. Mere end halvdelen af de afrikanske lande har henvendt sig til IVF for at låne penge. Som regel forlanger IVF at det lånoptagende land afskaffer en lang række sociale ydelser. 
            ________

 • Sydafrika: Under pandemien mistede omkring 2 millioner
  mennesker deres job

I Sydafrika er det først og fremmest det tredjestørste parti i parlamentet, venstrefløjspartiet ”Economic Freedom Fighters” (EFF), der mobiliserer til protesterne.
I marts opfordrede partiet til generalstrejke og „nationalt shutdown“. Landet stod ikke fuld-stændigt stille, men de store demonstrationer gjorde regeringen nervøs.
Indtil midten af april i år har regeringen indkaldt titusindvis af politifolk samt 35.000 soldater til holde „ro og orden“ i landet.

Den nationale energikoncern Eskom formår ikke at forsyne alle sydafrikanere med strøm via deres kulkraftværker. Energipriserne stiger og det samme gør sig gældende form mad, benzin og medicin. Prisstigningerne rammer ned i en tilstand, der i forvejen er meget prekær. Omkring 2 millioner mennesker mistede deres job og deres indtægt under pandemien.

"Vi kan ikke gå på kompromis, når vi ved, at 14 millioner mennesker hver dag
må springe et måltid mad over af økonomiske grunde
", udtalte Zwelinzima Vavi,

der er generalsekretær for South African Federation of Trade Unions, i en tale
ved en demonstration for nyligt. 

 • Camerun: Tusinder af kvinder på gaden den 8. marts
  i protest mod regeringen

Selvom regeringen har hævet mindstelønnen er det ikke tilstrækkeligt til at kompensere for de enorme prisstigninger. Regeringen henviser til Ruslands angreb på Ukraine.

En minister udtalte for ikke så længe siden, at folk må vænne sig til de højere priser.
Regeringen opfordrer alle til at dyrke og producere flere madvarer i eget land.  
Samtidig røres der ikke ved de potentielle statslige indtægtkilder som for eksempel de profitable multinationle koncerner. 
________________

(folk fra autonom infoservice)
Kilde: Det tyske venstrefløjsmagasin ‘analyse und kritik‘ nr. 692 printudgave, april 2023

autonom infoservice 

Siden militærkuppet den 25. oktober 2021 har de militære magthavere omkring general Abdel F. Burhan forsøgt at inddæmme den folkelige modstand på gaden.

 • Why violence has broken out in Sudan