EUs nye asylsystem – et knæfald for den nationalistiske højrebølge

 • En kommentar af folk fra autonom infoservice

Asylpolitikken vil fremover håndhæves ved EUs ydre grænser. Dette besluttede EUs indenrigsministre og justitsministre, da de i sidste uge fremlagde det ’Fælles Europæiske Asylsystem’ (CEAS).  Fæstningen EUropa skal ifølge denne aftale udbygges ved at oprette bl.a. deportationscentre med 30.000 pladser langs EUs ydre grænser - uden nogen form for juridiske og politiske kontrol-mekanismer.

 • Med denne vedtagelse indledes 
  nu en ny historisk fase, der bryder med hidtidige formelle præmisser: Retten til asyl og individuel beskyttelse mod forfølgelse. 
 • Prisen for en afvist flygtning fra Det globale Syd:
  20.000 Euro

I de borgelige medier og blandt alskens regeringspolitikere rundt om i Europa, inklusive Danmark, bliver dette Fælles Europæiske Asylsystem CEAS (1) modtaget med lettelse: "Endelig en fordelingsmekanisme indenfor EU, vedtaget trods Ungarns autokrat Viktor Orbáns evige veto..."

Overenskomsten indeholder dog en klausul om, at de enkelte EU-medlemsstater har ret til at betale sig fri for forpligtelsen til at modtage asylansøgende fra EUs grænselande. Med penge der så bliver investeret i EUs grænsebefæstning. Prisen for en afvist flygtning fra Det globale Syd er 20.000 Euro. For første gang siden afskaffelsen af slaveriet er der sat priser på menneskeskæbner.
Prisen for de stadigt farligere ruter til Europa betaler mennesker, der er flygtet fra for-følgelse eller ganske berettiget søger efter deres andel af lykke, væk fra fattigdom og håbløshed (På samme måde som de fattige udvandrere fra Europa gjorde i forrige århundrede!)

I Tunesien er flygtninge fanget mellem fængsel og deportation
I Tunesien er flygtninge fanget mellem fængsel og deportation
 • EUropas grænser forskydes længere mod syd

Sidste søndag tog EU-kommissionens præsident Ursula von der Leyen sammen med Hollands og Italiens regeringsledere Mark Rutte og Giorgia Meloni på statsbesøg i Tunesien for at møde landets præsident, autokraten Kais Saied.
Ifølge medieberetninger lovede den europæiske delegation en milliard Euro i økonomisk hjælp til Tunesien.
Midler der også skal anvendes til at afværge af flygtningebevægelsen til Europa. "Med respekt for menneskerettigheder", betonede Ursula von der Leyen for løbende kamera. Velvidende at det tunesiske politi i februar i år gennemførte en storstilet anholdelsesaktion og jagede tusinder af migranter, hvoraf de fleste stammer fra regioner syd for Saharaørkenen, ud af landet.
Udlejringen af asylpolitikken startede allerede i 2015, da EU indgik en milliard-aftale med Tyrkiet, hvor der aktuelt opholder sig 3,7 millioner flygtninge fra Syrien samt omkring 360.000 flygtninge fra andre lande, hvoraf 1 procent lever i flygtningelejre. (kilde: iden tyske ambassade i Tyrkiet).
Imidlertid praktiseres en sådan udlejring også i Sahara-området, hvor EU finansierer grænseoprustningen af Republikken Niger i det vestlige Afrika.

Vedtagelsen af det Fælles Europæiske Asylsystem (Common European Asylum System – CEAS) indleder nu en ny historisk fase, der bryder med hidtidige præmisser: Retten til asyl og beskyttelse mod forfølgelse. Denne menneskerettighed, der blev til efter erfaringer i forbindelse med 2. Verdenskrig, bliver nu ophævet.

Asylpolitikken vil i fremtiden håndhæves ved EUs ydre grænser. Her vil den enkeltes grund til flugt ikke længere spille en afgørende rolle.

 • Familier med børn bliver i følge den nye procedure 
  ligeledes fastholdt i fængselslignende forhold

Den, som kommer fra et land, som EUs teknokratiske forvaltningsregler vurderer til en beskyttelseskvote på mindre end 20 procent (som  f.eks. Marokko), bliver automatisk sluset ind i en 12-ugers hutigprocedure med efterfølgende 12-ugers deportations-ængsling.
Personer der forsøger at krydse EUs grænser uden pas vil fremover kunne anholdes i op til et halvt år. Familier med børn vil blive underkastet de samme procedurer.  
Det samme gælder for personer, der er registreret som gennemrejsende i en såkaldt sikker transitstat udenfor EU. Således kan for eksempel de græske migrations-myndigheder fremover afvise flygtende mennesker fra Eritrea uden procedurebehandlig, hvis de er rejst gennem Tyrkiet.
Dermed er der lagt op til en afvisningskæde, der bryder med asylrettens grundlæggende princip det såkaldte Non-Refoulement-princip, som betyder, at mennesker ikke må sendes tilbage til stater, hvor de er truet af forfølgelse.

Allerede i dag er EUs grænsesikringspraksis langs Middelhavet ved hjælp af hightech omhegninger og illegale ’pushbacks’ hvert eneste år skyld i tusinder af omkomne mennesker. I disse dødszoner bliver der nu oprettet fangelejre uden nogen form for juridiske og politiske kontrolmekanismer.

 • EUropas højrenationalister angiver kursen

Denne asyloverenskomst, som EU-regeringerne fejrer, er på ingen måde en fælles human og hurtig løsning af ”flygtningeproblemet”, men derimod et knæfald overfor den højrepopulistiske bølge, der fejer hen over Europa.
Dette blev tydeligt ved selve pagtens tilblivelse, hvor den højrenationalistiske regering i Sverige og det postfascistisk regerede Italien angav tonen, støttet af bl.a. danske, tyske og schweiziske socialdemokrater i håb om ikke at miste yderligere stemmer til den nationalistiske højrefløj i deres respektive lande.

(folk fra autonom infoservice)

Note
1) Common European Asylum System – CEAS
    (inkl. et link til dansk oversættelse) 

 

Links

This handbook promotes offering rooms, so people can hide from deportation and explains how it can be realized in practice

Demo

Søndag d. 25. Juni 2023 afholdes en demonstrationen mod den danske asylpolitik ved Udrejsecenter Kærshovedgård.
>Hvis vi er tilstrækkelig mange deltagere fra Kbh<, vil der blive arrangeret bus fra København til Kærshovedgård tur-retur.

autonom infoservice

Den tidligere Sea-Watch kaptajn Pia Klemp har sammen med et anarka-feministisk kollektiv gjort et nyt redningsskib klar til indsats i Middelhavet.
Skibet er navngivet efter feministen Louise Michel fra Pariserkommunen og er blevet finansieret af graffiti-kunstneren Banksy.