USA som central krigsdeltager i Gazastriben

Flertallet af USAs befolkning er imod Biden-administrationens militærstøtte til Israel
Flertallet af USAs befolkning er imod Biden-administrationens militærstøtte til Israel

Indtil starten af 2023 har Israel, ifølge Congressional Research Service Report fra marts 2023, gennem årtier modtaget mere end 158 milliarder dollars i støtte fra USA, heraf over 124 milliarder til militæroprustning. 
Dermed er Israel det land i verden, som har modtaget den største støtte fra USA siden 2. Verdenskrig.
I dag yder USA hvert år militærhjælp til Israel på næsten 4 milliarder dollars.

  • USAs massive levering af våben til Israels bombeterror  mod Gazastriben

(Forstør ved at klikke på billedet): 

  • USAs massive levering af våben til Israels
    bombeterror mod Gazastriben

USA bærer et direkte medansvar for det ufatteligt store antal af civile ofre i Gazastriben. 

Den største del af de våben, som indsættes mod palæstinenserne er leveret fra USA: Indtil november leverede USA 57.000 artillerigranater og 15.000 bomber til deres israelske alliancepartner.
Deriblandt flere end 5400 såkaldte bunkerbuster bomber a type Bkue-117 og Blue-109 (billedet tv.) der vejer hver omkring et tons og anvendes til at penetrere hærdede mål eller mål begravet dybt under jorden, såsom underjordiske bunkere. (kilde: det amerikanske dagblad ’Wall Street Journal’,1. december 2023)

I modsætning til en del af Israels tidligere krige – så som i 1967, der bl.a. involverede USAs anden alliancepartner Jordan, eller Israels angreb på Libanon i 2006, eller de adskillige angreb mod Gazastriben førhen – så støtter USA i dag direkte og åbent Israels angreb på Gazastriben.
Umiddelbart efter den 7. oktober besluttede Washington at sende to hangarskibe med kamptropper til regionen. Et til Middelhavet og et til Adenbugten i det Arabiske Hav. Derudover et marine-specialkorps samt den atombevæbnede ubåd ”USS Florida” (billedet nedenfor):

Samtidig satte Biden-administrationen sine luftvåbenbaser i regioner i alarmbered-skab og leverede omgående militærudstyr til Israel, deriblandt raketter til militærets mobile våbensystem ”Iron Dome” (”Jernkuplen”), der har til  formål at nedskyde raketter, missiler og granater, der er rettet mod israelske mål.

  • Vesten accepterer stiltiende Israels bombeterror

Biden-administrationen garanterede dermed Israel et sikkert bagland, således at største-delen af det israelske militær kunne indsættes i angrebet på Gazastriben, med det formål at knuse Hamas.
USA og andre vestlige stater har lige fra starten åbent støttet dette formål, skønt det hurtig blev slået fast, at dette ikke vil kunne lade sig gøre uden et horribelt antal civile ofre.

Den israelske hær har den åbenlyse hensigt at holde tabet i egne rækker så lille som muligt ved at gennemføre intense angreb luften og systematisk at smadre bolig- områderne for at mindske muligheden for byguerillakampe.

  • Flertallet af USA befolkning er imod Biden-administrationens militærstøtte til Israel

Den amerikanske præsident Biden har under sin valgkampagne i 2020 lovet at ændre Trumps kurs ift. en ensidig Israel-fokuseret politik. Dette er på ingen måde sket. Derfor er Biden kommet i modvind såvel i sin egen basis i Democratic Party som i store dele af den amerikanske befolkning.
Ifølge aktuelle repræsentative  meningsmålinger er 57 procent af den amerikanske befolkning imod Bidens holdning til Israel i den aktuelle konflikt.
(folk fra autonom infoservice)

autonom infoservice