Sommer-OL i Paris 2024: ”Guldmedalje i udnyttelse”

"NO OLYMPICS!"
"NO OLYMPICS!"

Der har været en hel del protester og
vrede op til OL i 2024, som afholdes i
Paris til sommer.

Ud over planlægningskaos og frygt for bolig- og trafikkaos, så strejker de mange ’Sans-Papiers’ (migranter uden opholds - og arbejdstilladelse) og blokerer de olympiske byggepladser. De kræver en ende på deres illegale status og stop for den horrible udnyttelse som underbetalt arbejdskraft.
** Et interview med Mody D. fra “Montreuil Paperless Collective”, som deltog i strejker på OL-byggepladsen "Adidas Arena".

Sans-Papiers demo i Paris
Sans-Papiers demo i Paris

  _______
Interview 
med Mody D.(38)

- migrantarbejder uden opholdstilladelse.
Han arbejder primært på byggepladser og
kæmper for arbejdernes rettigheder i Montreuil Paperless Collective (CSP).

Han var med til at organisere kampen for de papirløse i den olympiske "Adidas Arena" - og fortsætter den dag i dag.

 • I efteråret 2023 deltog du i en strejke og var med til at besætte en olympisk byggeplads. Hvad var det der skete?

Mody D.: For at forstå, hvad der skete, skal man lidt længere tilbage i tiden. Folk, der arbejder uden legal opholds- og arbejdstilladelse (Sans-Papiers) her i Frankrig, kan blive legaliseret via "Cirkulære Valls".
Dette dekret siger: For at blive legaliseret skal du have været i Frankrig i tre år og have i alt 24 måneders lønsedler at forevise. Derudover er vi officielt slet ikke berettiget til at arbejde.

 • Hvordan forholder man sig til det?

Mody D.: Du arbejder under et ”pseudonym". Så du finder en, der allerede er legaliseret i Frankrig og arbejder under deres navn. På papiret kan du se, at denne person samler job og arbejder officielt 16 eller 24 timer i døgnet. Den samlede løn for to eller tre personer, der alle arbejder under samme navn som en legaliseret person, beskattes naturligvis.

- Det betyder, at alle papirløse, der arbejder under pseudonymer, også betaler ind i systemet på denne måde. Men kun den ene legaliserede har ret til pension, a-kasse osv. Med sine krav om 24 måneders lønsedler presser regeringen os endnu længere ud i ulovligheden, end vi allerede er.

                        ________________________________________                 

”Medierne kritiserede Qatar lang tid før VM, men noget
  lignende sker her”

 • Hvad har alt dette med OL at gøre?

Mody D.: Vi tænkte så: De Olympiske Lege er en god mulighed for at gøre opmærk-som på problemet , for der arbejder rigtig mange papirløse på de olympiske bygge-pladser.
- Medierne kritiserede Qatar meget lang tid før VM, men noget lignende sker her. Idéen med at gøre noget ved det kom fra ”Gilets Noirs-kollektivet”, De Sorte Veste.

 • Hvordan besluttede du dig for at deltage i strejkeaktioner og besættelse?

Mody D.: Vi henvendte os til alle papirløse, der arbejder sammen med os på bygge-pladserne. Nogle kom så til alliancemøderne for de papirløse kollektiver af egen drift og sagde: ”Vi vil strejke! Vi arbejder på de olympiske byggepladser og får 50 til 55 euro om dagen. Dette er grov udnyttelse.”

- Vi papirløse er selvfølgelig alle bange for strejken på grund af vores ulovlige opholdsstatus...

 • Hvordan kan man kæmpe sig ud af disse forhold?

Mody D.: Da jeg var med til at organisere strejkekampene, handlede meget om at styrke andre. Jeg gik ud på byggepladserne og sagde:
Det har vi også ret til. At kæmpe er en ret – med og uden papirer. Der kom flere og flere
til møderne. Der var mange kollektiver og fagforeninger, bidragene blev oversat til alle sprog.
- Det var meget tids- og energikrævende, men det havde sin effekt. Vi blev derefter enige om en dato, den 17. oktober 2023, hvor vi indtog  byggepladserne i ”Adidas Arena” ved Porte de la Chapelle.
Et par måneder senere kom vi til bygge-pladsen med over 150 mennesker – papirløse og deres støtter.

 • Hvordan gik det?

Mody D.: Vi var der klokken 7 om morgen med trommer og bannere. De ansvarlige ankom omkring kl. 9. Da de nægtede, at de udnyttede papirløse arbejdere på deres byggepladser, bragte vi nogle af dem hertil.
Så kunne de ikke nægte det længere.

Derefter lavede vi en lille delegation med forskellige repræsentanter for kollektiverne og fagforeningerne for at gå ind i forhandlingerne. Der var en repræsentant for byen Paris, repræsentanter for de tre underentreprenører på byggepladsen og en repræsentant for hovedkunden ...

 • ”... milliardfirmaet Bouygues, som man ikke må nævne ved navn, efter man har skrevet under på et tilsvarende papir”
Sans-Papiers demo i Paris
Sans-Papiers demo i Paris

Mody D.: Hovedbygherren har ikke ansat nogen papirløse, men det er åbenlyst, at han bruger underleverandører til at gøre netop det i en rundkørsel.
Forhandlingerne varede hele dagen, fordi de ikke ville give efter. Vi holdt pauser, rapporterede til folk på byggepladsen og indsamlede feedback og genoptog derefter forhandlingerne.
- De forsøgte at trætte og overliste os. Men vi har ikke afveget vores krav: Alle papir-løse, der arbejder for dem, skal legaliseres.

"Uden Papir = uden rettigheder"
"Uden Papir = uden rettigheder"

- Selv dem, der var ansat i de foregående tre måneder og nu arbejdede andetsteds. Med denne tre måneders regel beholdt vi nogle flere medarbejdere fra før, men sikrede også, at ingen blev udeladt af overenskomsten, fordi de pludselig blev fyret efter strejken.
I alt handlede det konkret om legalisering af 27 bygningsarbejdere. De ansvarlige afviste dette. Men vi sagde: Så forlader vi ikke byggepladsen. Mange timer senere accepterede de det endelig, klokken var omkring 20.00. Vi insisterede på en aftale-protokol med dato og underskrift.

 • Med denne aftale forlod du endelig byggepladsen. En succes?

Mody D.: Jeg tror på, at det var en succes. De forsinkede dog senere udstedelsen af de nødvendige dokumenter til legalisering. Sådan fungerer det ikke, sagde vi.
Så vi kom tilbage til byggepladserne i december 2023 og sagde: Du skal holde dig til de tilsagn, du har skrevet under på. Så blev dokumenterne frigivet. Det skrider frem skridt for skridt.
- Legaliseringen mislykkes i øjeblikket på grund af politipræfekturerne. Til dato er ingen af de papirløse fra strejkerne den 17. oktober blevet fuldt legaliseret.
Ja, alt er vilkårligt. Den måde, hvorpå dokumenterne behandles eller ikke behandles i politipræfekturet, er fuldstændig vilkårlig.

 • Hvorfor er du ikke blevet legaliseret endnu, selvom du har tilstrækkelige lønsedler?

Mody D.: Ud over lønsedlerne har du brug for visse papirer, som kun gives til os
af arbejdsgiverne, og ofte nægter de det. Hvis en arbejdsgiver udsteder disse dokumenter og sikrer legalisering af en papirløs person, skal han betale skat på flere hundrede euro.
Hvis du har 60 papirløse arbejdere ansat hos dig, er det tusindvis af euro. Det er derfor, arbejdsgiverne ikke ønsker at legalisere papirløse. Nogle gange giver de dig dokumenterne, og så mangler der et dokument.
Eller de siger: Men du arbejdede her under et falsk navn, det er ikke muligt. DE finder altid på noget.

          ___________________________________

” Jeg har stadig ikke lovlig opholdsstatus, men jeg har
   været i Frankrig i seks år og arbejder konstant ...”

 • Du bliver tvunget til ulovlighed, intimideret og marginaliseret. Hvordan fandt du modet til at forsvare dig selv?

Mody D.: Jeg har stadig ikke lovlig op-holdsstatus, men jeg har været i Frankrig
i seks år og arbejder konstant, for eks. på udvidelsen af metrolinje 14 i Orly lufthavn.

- Da jeg arbejder under falsk navn, ind-betaler jeg også til pensions- og social-systemet, men omvendt har jeg ikke ret til at kræve dagpenge, sygemelding eller ferie.
Da nedlukningerne begyndte under pandemien, var situationen for os papir-løse mennesker uholdbar. Ikke alene var vi bange for at få virussen, men vi havde brug for et certifikat, hver gang vi forlod
huset.
- For os er disse tjek på gaden et mareridt: Så snart du ser en politibetjent foran dig, tænker du: "Nu vil han bede mig om min opholdstilladelse”.
Derfor gik vi næsten ikke ud, vi var ligesom mennesker i fængsel. Og vi havde ingen indtægt og måtte låne af andre, det var ikke til at holde ud.
Det var i 2020, da jeg tog til det papirløse kollektiv Montreuil Paperless Collective - i Montrueil for at kæmpe for mine rettigheder.

__________

(Interviewet er ført af Lea Fauth og offentliggjort i venstrefløjsmagasinet Analyse & Kritik 704, maj 2024, printudgave. Oversat og lidt forkortet af folk fra autonom infoservice)

 • Polémique sur Paris 2024 : des travailleurs sans-papiers sur les chantiers
 • Paris 2024: Anti-Olympics 
  activists organize 'die-in' protest