Ungdomshuset 69 og de autonome - et historisk tilbageblik

 • I anledning af 40-året for Ungdomshuset Jagtvej 69 

Ungdomshusets historie i 1980’erne er også tæt forbunden med forskellige autonome grupper,  aktører og aktiviteter.
Her et overblik over nogle af dem.


 • Eksempler på forgreningen mellem UNGEREN og forskellige autonome aktiviteter i 1980`erne: 

Autonome afholdt i 1980`erne rigtig mange autonome og anti-imperialistiske plenaer og debatmøder i Ungdomshuset.
Foruden ungdomshusfolk og 
bz-ere fra andre huse, deltog i starten også interesserede sympatisører samt et bredt spektrum af venstrefløjsaktivister.. 
Blandt andet folk fra Socialistisk Ungdoms-forbund (SUF), dengang ungdomsorganisation af  Revolutionære Socialisters Forbund / i dag: SAP og DKU / ungdomsorganisation af DKP. Men de trak sig relativt hurtigt, da de ikke kunne indkorporere miljøet ind i deres partistrategiske koncept. Nogle af dem forlod deres partier/ organisationer og blev selv bz`ere og/eller autonome. 

En del af den faste kerne af Ungdomshus-aktivister deltog jævnligt i autonome aktiviteter og fælles ture til demoer, solidaritets-koncerter eller/og aktioner.

Et eksempel på Ungerens aktive deltagelse i autonome aktiviteter er et internationalt anti-Natomøde arrangeret i et samarbejde mellem Ungeren og den autonome  Vest-tysklandskomité (forløberen for gruppen Autonome Revolutionære) i oktober 1982. 
På mødet var der bla. oplæg fra autonome antikrigsgrupper fra Hamburg. På mødet deltog op til 300 mennesker.
Initiativet blev støttet af en række parti-uafhængige venstreorienterede intellektuelle som f.eks. digteren og forfatteren Erik Knudsen.

 • Offentlige arrangementer med autonome og libertære kredse fra Tyskland

I perioder var der i Ungeren  adskillige møder og sammen-komster med udenlandske autonome fra bz-husene i Hafenstrasse / Hamburg og i Berlin.

I anledning af politimordet på den autonome aktivist Günther Saré i Frankfurt under en demo i byen, arrangerede den autonome Vesttysklansdkomité i København et offentligt møde i Ungeren med bl.a. folk fra det kendte anarkistiske magasin "Schwarzer Faden". (I forlængelse af mødet, blev der arrangeret forskellige aktioner). 

Palæstinamødet & Savage Rose - koncert  

Autonome stod også for en hel del solidaritets-koncerter i Ungdomshuset.
- Bla. i 1987, da Autonome Revolutionære og   Ungdomshuset i fællesskab arrangerede et stort Palæstinamøde med koncert. Savage Rose, som
på dette tidspunkt netop var vendt hjem fra en turné gennem de palæstinensiske flygtningelejre i Libanon optrådte med musik og beretninger derfra. Der deltog også en større gruppe palæstinensere med tætte forbindelser til autonome.

- Midt i 80’erne mødtes flere hundrede autonome anti-apartheid aktivister for at diskutere og evaluere den militante modstand mod apartheidregimet i Sydafrika og i særdeleshed anti-Shell kampagnerne. Dette træf fandt som så mange andre af slagsen sted i Ungdoms-huset – og der var fuldt hus!
- Generelt var Ungeren ofte basen for fælles forberedelser til autonome aktioner og aktiviteter i København (f.eks. mod Den Danske Forening og andre organiserede racister), og det var ofte i Ungdomshuset, at aktivister mødtes som udgangspunkt for internationale demoer og aktioner:

F.eks. anti-Haig og anti-Bush ( George W.’s far) aktioner i Berlin og København, Israel-boykotkampagner, fælles rejser til internationale demoer som f.eks. mod Verdensbank-topmødet i München, demoer mod atomkraftværker som Brockdorf og Wackersdorf, antiimperialistisk kongres i Frankfurt, mv. 

Alt det og meget mere skete i visse perioder af Ungdomshusets historie - især i de første år og i perioder frem til slutningen af 80`erne. 

 •  "Ups and downs"

I takt med Ungerens "ups and downs" overtog andre huse og kollektiver "ude i byen" rollen som samlingssteder for møder og aktionsforberedelser.
Først og fremmest huset i Ryesgade, men også Mekanisk Musikmuseum, Sorte Hest og Viborggade var tit baser for autonome fælles aktiviteter, demoer og arrangementer (møder om aktuelle begivenheder, teatergruppen ”Autonomia”, femi-møder, fælles demo-evalueringer,...). 

Til tider var Ungdomshuset præget af opløsningstendenser, til tider var Ungeren højborg for de mangfoldige aktiviteter i den brogede bevægelse. 
Dette ujævne passivitets/aktivitetsforløb indhentede med en vis tidsforskydning også andre bz-huse. 
Baggrunden er repressionsapparatets målrettede stressaktiviteter mod bevægelsen, permanente rydningstrusler, men også en del interne konflikter samt voksende orienteringsløshed og manglen på en fælles politisk kontekst (især EFTER tabet af husene).

Bevægelsens publikationer – et udpluk
(Forstør ved at klikke på billedet):

Interesserede anbefales at læse bevægelsens gamle publikationer (På biblioteksarkiver, via Socialistisk Bibliotek, det tidl. Tidsskriftcentret, Det Kgl. Bibliotek,...)

 • BZ-bevægelsens flagskib FINGEREN,
 • Den halv-interne infopamflet Slamm,
 • De anarkistiske publikationer A-larm, Buldozzeren,
 • Tidsskriftet ”Vesttyskland i Bevægelse” fra det autonome Vesttysklandskomiteen,
 • Det autonome magasin "Intermezzo" (storformat), senere tidsskriftet Autonomi (1988 – 1998, fra Autonome Revolutionære, fra 1991: Autonomi-kollektivet),
 • Publikationen Autonomt Info (Gruppen Autonom Info),
 • Det autonome, gratis omfordelingsblad på Vesterbro - ”Vesterbroposten”
  (udkom kun i få eksemplarer pga. manglende økonomi),
 • Publikationen "At kæmpe sammen" (Gruppen ”kollektiv for kommunisme”), 
 • Post-bz tidsskriftet Ravage (udkom kun få udgaver),
 • Det autonome tidsskrift Propaganda,
 • En hel del feministiske tidsskrifter som f.eks. Courage og Den lille Møghætte
  ( Bz-feministerne omkring 
  Valkyriene
   - de senere 'Revolutionære Feminister') havde deres baser i såvel Ungdomshuset, i Sorte Hest og i Ryesgade) 
 • Ugeavisen København (aktivistisk, pro-bz og kollektivt styret).

Disse publikationer afspejler og dokumenterer denne periodes aktiviteter, debatter og highlights. De omtalte tidsskrifter var for størstedelens vedkommende relativt udbredt indenfor den aktive venstrefløj og udtrykte bevægelsens ups and downs dengang. 
Den suverænt største publikation var bevægelsesavisen ”Ugeavisen København”, som vist havde et oplag på nogle tusinde HVER UGE i dens bedste tid.
Fingeren og tidsskrifterne Autonomi, Courage og Propaganda var også pænt udbredt.

Autonomi – ”tidsskrift for daglig sabotage af de herskende samfundsforhold” - havde for eksempel et oplag på op til 800 - 1200 pr. udgave, Palæstina-udgaven toppede med 2400.

Men som sagt havde samtlige af de nævnte publikationer et relativt højt oplag og udtrykte bevægelsens udbredelse dengang. (De fleste kan lånes på de store biblioteker rundt om i landet).
__________________
nogle autonome, september 2009

 Bøger

 • ”Knald eller Fald”,Autonomt Forlag
 • Mogens Volden: ”Storbyindianer”, Tiderne skifter
 • ”De autonome”, Autonomt Forlag.

Film om bz-bevægelsen:

 • "På den anden side - I uge nitten går vi te´den"
 • "BZ",
 • "Ni dage bag barrikaderne",
 • "Det blå hus”,
 • ”500 Stenkastende Autonome Voldspsykopater fra Helvede”, ...
 • Demo & Fest i anledning af Ungdomshuset69 40 år!

  * Infos via facebook                 * Infos via facebook