Tyske myndigheder forbyder demonstrationer mod atomtransport

Politiledelsen i den nordtyske by Lüneburg erklærede i lørdags at alle offentlige forsamlinger indenfor et afstukket område omkring Castor- ruten vil blive forbudt i perioden fra den 7. til den 16. november.

Allerede i sidste uge indledte statsadvokaturen i samme by en straffesag mod under- skrivere af det offentlige opråb ”Castor schottern”. Anklagen lyder på ”opfor- dring til en ulovlig handling”. Altimens kører mobiliseringen mod Castor-atomaffaldstransporten på højeste gear.

Castor-blokade i 2008
Castor-blokade i 2008

Knap to uger før den planlagte 12. atomaffaldstransport Castor ("Cask for storage and transport of radio- active material") starter fra det franske genop-arbejdningsanlæg i La Hague og formodentlig når frem til atomaffaldsdepotet i Gorleben i den nordtyske egn Wendland den 7. november, forsøger de tyske myndigheder febrilt at inddæmme den igangværende mobilisering mod atomtransporten.

Statsadvokaturen i Lüneburg, den nærmeste større by til Gorleben, har indledt en straffesag mod indtil videre 1200 underskrivere af det offentlige opråb fra initiativet ”Castor schottern” . Anklagen lyder på ”opfording til en ulovlig handling”. Atomtransportmodstanderne har planer om at undergrave tog- sporenes stenfundament på Castor- ruten mellem Lüneburg og Dannenberg for at stoppe transporten.

"Castor-korridoren"

Lørdag den 23. oktober erklærede Lüneburgs politidirektion, at den vil forbyde alle offentlige forsamlinger i tiden omkring Castor-transportens ankomst til Gorleben. Forbuddet gælder i perioden fra den 7. til den 16. november indenfor det af politiet afstukne område omkring Castor-ruten, den såkaldte ”Castor-korridor”. Samtlige spontane forsamlinger og demonstrationer langs togruten og omkring banegårdsområdet Dannenberg er allerede forbudt fra den 6. november af. Dagen før er der planlagt en stor demonstration i Lüneburg med en annonceret autonom blok omkring initiativet ”Hart Backbord”:

Demoen om aftenen før de store aktioner mod Castor:

Vor­a­bend­de­mo am Frei­tag, 5. No­vem­ber 2010
18 Uhr, Bahn­hof Lü­ne­burg

”En privat atomtransport formår at ophæve den grundlovssikrede forsamlingsret”

Borgerinitiativet Lüchow – Dannenberg reagerede straks mod dette politiforbud. I en presseerklæring henvises til, at ” demonstrationsforbuddet er belæget for, at fundamentale borgerrettigheder fejes væk, når det drejer sig om at sikre den private atomaffaldstransport”. Borgerinitiativets talsmand Wolfgang Ehmke udtalte til dagbladet Junge Welt i weekenden, at ”så snart politiledelsen fremlægger dens begrundelse for denne indskrænkning af den grundlovssikrede forsamlingsfrihed, regner vi med at anke afgørelsen til Lüneburgs forvaltningsdomstol.

Mischa fra kampagnen ”Castor? Schottern!” betegner forbuddet som det velkendte reaktionsmønster fra statsapparatets side, så snart det handler om vitale  kapitalinteresser som atomindustriens. Mobiliseringen går ufortrødent videre og det skønnes, at de udstedte forbud vil mobilisere endnu flere mennesker mod denne dødensfarlige atomtransport tværs igennem det nordlige Europa.

Energikoncernerne RWE, EON, Vattenfall og EnBW har i samarbejde med den konservative-liberale regering planer om at fortsætte atomkraft-værkernes drift i årtier fremover og modtager ifølge uafhængige undersøgelser en daglig ekstrafortjeneste på en million euro for hvert eneste atomkraftværk.

(autonom info-service)

Relateret