Cesare Battisti udleveret til Italien

Efter 38 år på flugt fra det italienske justitsapparat er Cesare Battisti (64), forfatter og tidligere autonom aktivist,  blevet udleveret fra Brasilien  til Italien.                               Han bliver i dag overført til Rebibbia fængslet i Rom. Cesare er idømt livsvarigt fængsel in absentia.  ______________              Cesare Battisti var i 1970’erne medlem af den autonome byguerilla "Proletari armati per il comunismo” (PAC), og er efterlyst for drabet på fire  personer. Dette afviser han som konstrueret opspind. 

 • Omkring 300 italienske autonome fik politisk asyl i Frankrig

Cesare Battisti, der i bredere dele af offentligheden er kendt som samfundskritisk krimiforfatter, flygtede i 1981 med hjælp fra kammerater fra fængslet Frosinone syd for Rom.

Han har derefter, sammen med omkring 300 italienske autonome (deriblandt Toni Negri), fået politisk asyl af den tidligere franske præsident François Mitterrand.

Efter Mitterands død blev dette politisk asyl ophævet – og siden da har Cesare været på flugt i Mexico, Frankrig, Brasilien og til slut i Bolivia.

Cesare har tilbragt flere år i Brasilien som politisk flygtning, hvor han fik støtte fra de venstreorienterede tidligere præsidenter Luiz Inacio Lula da Silva og Dilma Rousseff. Her fik han tilkendt permanent opholdstilladelse. 

Cesare i eksil i Paris i forbindelse med en bogreception
Cesare i eksil i Paris i forbindelse med en bogreception
 • Cesare udleveret til Italien

Da den ekstremt højreorienterede eks-officer Jair Bolsonaro den 1. januar 2019 blev indsat som landets nye præsident, opfordrede han regeringen i Bolivia, hvortil Cesare var flygtet, at overføre ham tilbage til Brasilien.

Her blev Cesare i går, d. 13. januar 2019, udleveret til det italienske justitsapparat. Hans udlevering er konsekvensen af et stærkere samarbejde mellem Brasiliens nye højreekstremistiske præsiden Jair Bolsonaro og Italiens populistiske koalitionsregering.

Et internationalt initiativ forsøgte forgæves at forhindre hans udlevering til Italien. I dag, den 14. januar 2019  landede regeringsflyet med Cesare ombord i Ciampino lufthavnen i Rom. Han blev indsat i Rebibbia fængslet i Rom, hvor han nu er i total isolation.. Cesare er idømt livsvarigt fængsel in absentia.  

 • Magthavernes sene hævn mod den militante venstrefløj

I debatterne om ”venstrefløjens terrorisme”, der med jævne mellemrum fylder de regeringsvenlige italienske medier, spiller kendsgerningerne ingen rolle længere.

Cesare Battisti i fængsel i 1981 før hans vellykkede flugt
Cesare Battisti i fængsel i 1981 før hans vellykkede flugt

Et aktuelt og typisk eksempel er sagen omkring Cesare Battisti. Skønt retsprocessen mod ham i 1987 fandt sted under undtagelsestilstandslignende omstændigheder og han beviseligt ikke har begået de 4 mord, som politiets anklagemyndighed forsøgte at pådutte ham, så har en dommerkendelse fastslået, at der ikke vil blive tale om en genoptagelse af hans sag, hvis han vender tilbage til Italien. Cesare skal livsvarigt i fængsel – uanset hvad. 

På den baggrund foranledigede den daværende brasilianske justitsminister Tarso Genro i 2009 at tilkende Cesare status af politisk flygtning i Brasilien.

_____________________________________

"... De italienske myndigheders åbenlyse forfølgelse      og diskriminering af Battisti på grund af hans politiske holdninger" (Citat af en undersøgelsesrapport fra Brasiliens øverste statsadvokat i 2009)

Dermed underkendte den brasilienske justitsminister en afgørelse truffet af flertallet af dommerne ved landets forbundsdomstol. Ifølge den brasilianske forfatning har landets præsident den sidste afgørelse i sådanne sager. Den tidligere præsident Ignazio de Silva ”Lula” bekræftede sin justitsministers afgørelse.

Han påberåbte sig bla. den øverste statsadvokats undersøgelsesrapport, som påpegede de italienske myndigheders åbenlyse forfølgelse og diskriminering af Battisti på grund af hans politiske holdninger.

 • Hvordan videre?

En mulighed som nogle solidaritetsaktivister sammen med advokater overvejer, er at indbringe den daværende dom foran 'Den Internationale Domstol' i Den Haag i forbindelse med de i Italien eksisterende  ”særlove” til bekæmpelse af terrorisme. I den forbindelse ville Italiens vægring mod at ratificere FNs anti-tortur-konvention også komme på dagsorden. 

Autonomiabevægelsen - sporene tilbage til 70`ernes Italien

I 1977 blev Cesare Battisti fængslet. Cesare tilhørte på dette tidspunkt den autonome gruppe "Væbnede proletarer for kommunismen" (PAC), der ligesom så mange andre aktionsgrupper opstod i miljøet omkring den organiserede autonomia-bevægelse i Milano. Efter den italienske undtagelseslovgivning blev han dømt skyldig i "væbnet oprør mod staten".

 • Ingen bevisførelse overhovedet

Derudover beskyldte anklagemyndigheden Cesare i en efterfølgende retssag for at have deltaget i drab på en ledende politiofficer, en fængselsbetjent, en dommer og en juveler-butiksejer. Uden at levere nogensomhelst beviser herfor.

Datidens kommentarer i italienske medier vurderede, at Cesare skulle lufte lidt ud i politiets kartotek for uopklarede mord.

 • "Dette er en hævnakt, der under dække af at ville fuldføre justits-afgørelser, bruger straffelovgivningen til at løse sociale konflikter med."

Således kommenterede Oreste Scalzone, en af de kendte italienske 68-er og teoretiker fra den tidligere autonome organisation "Autonomia Operaia", dommen over Cesare Battisti.

Den italienske stat forsøger ihærdigt den dag i dag at statuere straffemæssige eksempler overfor venstreradikale, som var aktive i 1970'erne. Det omfatter også folk, som nåede at flygte fra den italienske undtagelseslovgivning og skueprocesserne, der fulgte efter. Flere hundrede eks-aktivister fra den italienske revolutionære venstrefløj har siden begyndelsen af 1980'erne levet i eksil i Frankrig, Nigaragua, Mexico,...

 • Flugten fra fængslet og politisk asyl i Frankrig

Efter en opsigtsvækkende befrielsesaktion i starten af 1980erne flygtede Cesare Battisti med hjælp fra kammerater til Frankrig, hvor han fik politisk asyl. I 1985 blev han i Rom in absentia idømt livsvarigt fængsel for mord.

Indtil 2002 gjaldt i Frankrig den såkaldte "Mitterand-doktrin", som garanterede politiske flygtninge opholdstilladelse og beskyttelse mod udlevering.

Først under præsident Mitterands konservative efterfølgere, Chirac og hans premierminister Villepind, forandredes de hidtidige betingelser for de politiske venstrefløjsflygtninge.              En aftale mellem den franske justitsminister Dominique Perben og hans italienske kollega Roberto Castelli skrinlagde "Mitterand-doktrinen".

Kort efter startede de franske myndigheder med at ophæve de permanente opholdstilladelser til de italienske revolutionære i eksil. Siden da afgør den franske justits efter strenge kriterier hvert enkelt tilfælde.

____________________________________________

"Bevisbyrden mod Battisti var en militærjustits værdig" (Uddrag af en retskendelse fra en fransk domstol, 2004)

 • Samfundskritisk kriminalforfatter

Snart kom turen også til Cesare Battisti. Han havde på dette tidspunkt levet i eksil i Frankrig i mange år og bla. skabt sig et navn som samfundskritisk kriminalforfatter med talrige bogudgivelser bag sig.

Italiens krav om udlevering af Cesare Battisti blev i første omgang afvist af en fransk domstol, som kommenterede afgørelsen med, at "bevisbyrden mod Battisti var en militærjustits værdig".

Da en højere instans med et stærkt højre-orienteret dommerpanel ophævede den oprindelige domsafgørelse, var udleveringen til Italien pludselig realitet. Cesare Battisti tog konsekvensen og flygtede i 2005. Denne gang til Brasilien.

 • "Æresborger af Paris"

Under hans flugt og i undergrunden skrev han bogen "Ma calve" ("Min flugt"). Den franske forfatter Fred Vargas (Frédérique Audoin-Rouzeau) skrev forordet og den franske filosof og 68-er aktivist Bernard-Henri Lévy, efterordet.

Mens Cesare Battisti atter var på flugt, tog franske venstrefløjsfolk initiativ til en solidaritetskampagne, der vakte stor opmærksomhed i europæiske medier. En underskriftindsamling fik hurtigt samlet over 20.000 underskrifter (-deriblandt også fra Danmark, Sverige og Norge) og mange progressive intellektuelle engagerede sig i solidariteten med Battisti. 

Kampagnen kulminerede, da Battisti officielt blev udnævnt til "æresborger af Paris". Dermed markerede det "andet" Frankrig sit modsvar til den daværende generelle politiske retræte mod højre, som i maj 2007 førte til, at den ærkekonservative "lov og orden"-politiker Nicolas Sarkozy blev valgt til præsident.

 • Opspores og fængsles i Rio de Janeiro

I 2006 blev Cesare Battisti, der levede illegalt i Brasilien, anholdt og fængslet. Franske efterretningsfolk havde i længere tid observeret kernen af franske aktivister i Battisti-solidaritetskomitéen.

Da den franske initiativtager til en stor litteraturfestival i Paris fløj til Rio de Janeiro for at overgive Cesare det støttebeløb, der var blevet indsamlet på festivalen, blev Cesare anholdt og fængslet. "Sarkozy ville bruge anholdelsen som vellykket indslag i sin valgkamp", sagde forfatteren Fred Vargas dengang til det franske dagblad "Libération".

I 2009 fik begivenheden en uventet drejning. Efter to år i udleveringsfængsel i Rio de Janeiro, opnåede Cesare Battisti status som politisk flygtning. Takket være intervention fra den progressive del af den brasilianske regering.

 • Brasiliens nyvalgte præsident Bolsonaros "morgengave" 

I forbindelse med den nylig overståede valgkamp i Brasilien i december 2018, lovede den højreekstremistiske præsidentkandidat Jair Bolsonaro den italienske regering en "morgengave". De fleste forstod, hvad han mente med det - og Cesare flygtede derfor omgående til Bolivia. Her blev han opsporet af Interpol og udleveret til Brasilien. Resten af historien er kendt...                                                                     (al./ autonom infoservice)

Relateret                                                                                  autonom infoservice

     *  "Il Movimento del '77" – ungdomsrevolten fra neden

links                                                                                                       * blog militant   autonomia operaia på facebook  

autonom infoservice 

- Hvem var de Røde Brigader?                                            - Beretning fra Prospero Gallinari, der deltog i bortførelsen af Aldo Moro (konservativ partileder og tidl. ministerpræsident)