Tyskland: Anti-atomkraftbevægelsen presser Merkel-regeringen i defensiven

Lørdag, d. 28. maj 2011 demonstrerede omkring 160.000 mennesker i 21 tyske byer med kravet om, at alle atomanlæg ned- lægges HER OG NU.

I Berlin samledes omkring 25.000 mennesker foran det kristelige-demokratiske partis (CDU) hovedkvarter for at protestere mod den borgerlige regerings beslutning om, at 9 ud af 17 atomkraftværker først lukkes ned i 2021/22.

Anti-atomkraftdemo i Berlin, lørdag d. 28.maj 2011
Anti-atomkraftdemo i Berlin, lørdag d. 28.maj 2011
Atomkraftanlægget Brokdorf i det nordlige Tyskland
Atomkraftanlægget Brokdorf i det nordlige Tyskland

Energipolitisk kovending

Efter Fukushima-katastrofen i Japan i marts 2011, har den tyske anti-atomkraft-bevægelse fået fornyet vind i sejlene og har gennem folkelige mobiliseringer formået at presse den borgerlige-liberale regeringskoalition til en markant kovending i dens energipolitik. For bare syv måneder siden vedtog regeringen således at forlænge løbetiden for de angiveligt så ”sikre” tyske atomkraftværker med gennemsnitligt 12 år. Idag har den konservative-liberale regeringskoalition lanceret en plan med samme slutdato svarende til Socialdemokraternes og De Grønnes tidligere regeringsaftale om afvikling af atomkraften for ti år siden: I år 2022 skal alle atom-kraftværker i Tyskland være lukket.

Ni atomkraftværker i drift frem til 2021/2022

Mens Socialdemokraterne og De Grønne ønskede en langsom fremadskridende nedlukning af atomkraftværkerne, har den konservative-liberale regeringskoalition vedtaget en anden model: De 8 atomkraftværker, der blev midlertidigt lukket efter Fukushima-katastrofen, kommer ikke drift igen, mens de resterende 9 atomkraftværker får lov til at fungere på fuld kraft frem til 2021/2022.

"Miljøbeskyttelse"...?

Merkel-regeringen optræder p.t. som fortaler for en langfristet energiforsyning uden atomkraft og med stærk reduceret kulproduktion. Alt efter devisen ”Forsynings-sikkerhed, økonomisk bæredygtighed og miljøbeskyttelse”. De vedvarende energikilders andel af energiforsyningen skal stige fra idag 17 procent til 35 procent i 2020. Der skal etableres yderligere 10 vindmølleparker i havet ud for tyske kyststrækninger, således at disse kan øge elproduktionen i Tyskland med 25 GW frem til år 2030. Det er desuden målet at sænke det tyske strømforbrug med 10 procent frem til år 2020. Endelig vil regeringen investere 1,5 Milliarder Euro pr. år i energibesparende bygningsrenovering.

Mobiliseringen fortsætter

Anti-atomkraftbevægelsen forbereder sig nu på de næste skridt: Fra 11. juni 2011 skal atomkraftværket i Brokdorf nær Hamburg blokeres og i november sættes alle kræfter ind mod den kommende Castor- atomaffaldstransport til det nordtyske Wendland.

(autonom info-service)

Note

Imens anti-atomkraftbevægelsen kræver at atomkraftværkerne nedlægges HER OG NU, har atomkraftmodstandere i partier og organisationer vidt forskellige tidsfrister for nedlæggelsen: Bund: 2012, Die Linke: 2014, Piratpartiet og Greenpeace: 2015, Grüne: 2017...

links

Tysk Anti-atomkraftplenum

Kommentar schreiben

Kommentare: 0