INTERVIEW med aktivister fra Ægyptens black bloc

I Ægypten vokser de anarkistiske miljøer i takt med den tiltagende desillusion over revolutionen, der startede imod Mubarak-regimet for to år siden.

I dag møder demonstranter de samme brutale sikkerhedsstyrker og det samme politi, nu bare under islamisk herredømme. 

 • "Vi vil ikke gå det mindste skridt tilbage ift. landvindingerne af              den 25. januar 2011. Vi har gjort op med samtlige indskrænkninger           af organisations – og ytringsfriheden og gør modstand mod alle repressionstiltag."

Interviewet er offentliggjort i det tyske autonome tidsskrift ”Autonomes Blättchen”

___________________

 • Kan I kort præsentere jer for læserne?

black bloc: Vi er en revolutionær gruppering, der kalder sig black bloc. Vi angriber institutioner tilhørende den ægyptiske stat, de politiske eliter og de økonomiske magtstrukturer. Mange virksomheder ejes af politikere eller også bliver de finansieret af dem.

 • I Tyskland er black bloc en taktik ved demonstrationer og en fælles fremgangsmåde ved konfrontationerne, men ingen speciel gruppe. Forskellige aktivistgrupper benytter sig af denne taktik for at nå umiddelbare mål. Hvordan er det i Ægypten?

black bloc: Ægypten forsøger – som i enhver stat, at redde det herskende system ved hjælp af små korrekturer og reformer indenfor systemets udbytterlogik. Vi forsøger at afsløre og knuse Muslimbrødrenes system, fordi de har frataget os de revolutionære visioner, der har fejet Mubarak-systemet af vejen.
- Den sorte blok er svaret på Muslimbroderskabet og dets militsgrupper, hvis selvforståelse er islamistisk. Kun magthavernes navn har forandret sig men ikke selve undertrykkelsessystemet.

Cairo, d. 24. januar 2013: Konfrontationer op til to-årsdagen for revolutionens udbrud
Cairo, d. 24. januar 2013: Konfrontationer op til to-årsdagen for revolutionens udbrud
 • Hvordan er I organiseret?

black bloc: Grupperne agerer selvstændigt men vi er forbundet gennem et netværk. Vi har fællesmøder mellem de enkelte gruppers kontakter. Det er en sikkerheds-foranstaltning. I tilfælde af, at der er nogen af os, der bliver anholdt vil resten af gruppen og strukturerne forblive uopdagede.
- Når vi for eksempel aktionerer imod en virksomhed eller imod en forretningskæde så mødes vi til blokader eller andre aktionsformer umiddelbart før. Når de enkelte gruppers kontakter er blevet enige om at angribe f.eks. en koncernfilial, så bliver der koordineret hvilken gruppe der tager sig af hvilket mål. I en kaotisk situation som i Ægypten er der ikke plads til kaos. Vi organiserer os i kaos’et

 • Og internt?

black bloc: Vi bestræber os på, at alle medlemmer af grupperne deltager aktivt i beslutningsprocesserne og forsøger at intensivere de sociale relationer indbyrdes.

 • Hvilken rolle spiller kvinderne i jeres modstand?

black bloc: Kvindernes rolle i det ægyptiske samfund har grundlæggende forandret sig gennem deres deltagelse i revolutionen i 2011. Også for vores vedkommende. Enhver engagerer sig med sine muligheder og behov.
- Nogle kvinder støtter aktionerne materielt, andre yder første hjælp, en del kvinder deltager aktivt i konfrontationen på gaden.

 • Hvordan er jeres forhold til religion?

black bloc: For os er religion en individuel sag for hvert enkelt menneske. Vi mener, at det er ok, hvis ens liv og hverdag præget af en religion, så længe man selv kan bestemme det.

 • Hvordan vurderer I den aktuelle situation og kampene – nu to år efter Mubaraks fald?

black bloc: Vi mener, at revolutionen stadig væk er i gang. Angrebene på Muslimbroderskabet bliver mere og mere intense for hver dag. Det viser den generelle stemning på gaden. Vi vil ikke gå det mindste skridt tilbage ift. landvindingerne af den 25. januar 2011. Vi har gjort op med samtlige indskrænkninger af organisations – og ytringsfriheden og gør modstand mod alle repressionstiltag. 

 • Vi har hørt om masse-anholdelser af blac bloc-aktivister. Passer det?

black bloc:Indtil nu har der ikke været nogen anholdelser i vores gruppe. Magthaverne forsøger at forusikre os, idet de på forskellige steder omkring Tahrir-pladsen opretter spærringer og anholder folk, der er klædt i sort eller f.eks. har marihuana på sig.


 • Hvordan er jeres vurdering af udviklingen i de kommende måneder?

black bloc: Det er umuligt at forudsige fremtiden for livet og den politiske situation i Ægypten. Men det er åbenlyst, at systemet ikke længere er så stærkt. Hvor hurtigt det så falder sammen afhænger af modstandens omfang. Men vi bliver i hvert fald ved.

Interviewet er oprindeligt offentliggjort i det tyske autonome tidsskrift ”Autonomes Blättchen” nr. 12 – 2013. Oversat og forkortet af autonom infoservice

Anarkister i den ægyptiske revolution 

 • “ Vi er stadig regeret af uhyrer”

Ifølge en artikel på ”Anarchist News” er Ægyptens anarkister på mange måder inspireret af den tyske autonome bevægelses historie og af den globaliseringskritiske bevægelse, hvis højdepunkt var det legendariske   Battle of Seattle i 1999 , samt af den seneste tids oprør i Grækenland.

Anarkistiske idéer, aktivister og praksisser har lige fra starten været del af det folkelige oprør i Ægypten. Da titusinder af mennesker forleden strømmede til Tahrir pladsen for at markere starten på revolutionen, som startede for to år siden, udfoldede der sig et uventet syn:

En gruppe aktivister stillede sig op ved barrikaderne klædt i sort: Anarkistiske aktivister der propaganderer direkte aktion imod det herskende system. De har i dag stor indflydelse i ungdomsbevægelsen “6. april”, som gjorde sig særligt bemærket med deres solidaritetskampagne for fabriksarbejdernes strejke i El-Mahalla El-Kubra i 2008. 
I Ægypten vokser de anarkistiske miljøer i takt med tiltagende desillusion over revolutionens forløb mod diktatoren Mubarak for to år siden. I dag møder demonstranter de samme brutale sikkerhedsstyrker og det samme politi – nu bare under islamisk herredømme. Som en aktivist udtalte: “Vi er stadig regeret af uhyrer”.

 • Links: Anarchist Of Arabs på facebook

Relateret
autonom infoservice
Ægyptens kvinder gør oprør
(februar 2011)

De massive protester fra millioner af ægyptiske kvinder og mænd har rystet Mubarak-regimet i sin grundvold. Den gamle ’Farao’ er trådt tilbage. Forvist af en folkeopstand på gaden, hvor kvinderne var med hele vejen.

Dette har indledt en eksplosiv forandring af de traditionelle kønsroller og har rokket ved det herskende kvindesyn. Kvinderne har fået luft under vingerne ...