Hamburg: 6000 demonstrerer for “retten til byen“

Lørdag, den 18. januar drog omkring 6000 mennesker i en spraglet demonstration gennem Hamburgs bydele St.Pauli, Altona og Schanzen- viertel.

_______________________

Det var disse kvarterer, som politiledelsen fra den 3. til den 13. januar egenrådigt havde erklæret for ”farezoner” med deraf følgende visitationer og pålæg om opholdsforbud.

På trods af politiets massive tilstedeværelse med vandkanoner, barrikade rydningskøretøjer og enheder til hest, lod demonstranterne sig ikke provokere og demonstrationen forløb uden konfrontationer.

”Modet vokser med farens tiltag” (Den tyske digter og dramatiker Friedrich Schiller, 1759-1805)
”Modet vokser med farens tiltag” (Den tyske digter og dramatiker Friedrich Schiller, 1759-1805)

 

”Retten til Byen” - demo

Den talstærke demonstration for ”retten til byen” gik lørdag, den 18. januar 2014 tværs igennem de tidligere såk. ”farezoner“ - forbi det bz’atte kulturcenter Rote Flora og sluttede ved ”Esso-husene” i bydelen St.Pauli, som kommunen har givet fri til nedrivning:

Farezoner oprettes pga. opfundet "autonom aktion"

Byens politiledelse erklærede den 3. januar i år, udenom bystyret, tre af Hamburgs bydele for ”farezoner”. Det drejer sig om St.Pauli, Altona og Schanzenviertel. 

Politistationen "Davidwache" i Hamburg
Politistationen "Davidwache" i Hamburg

”For beboere og folk der færdes i disse områder, havde det drastiske følgevirkninger. De som ville undgå ydmygende kontroller, overvejede hvilket tøj de kunne tage på for ikke at virke påfaldende eller hvordan de kunne undgå at opholde sig ’unødvendigt’ i det offentlige rum. For de fleste beboere en uholdbar tilstand.” (kilde: florableibt.de)

Politiets begrundelse for at erklære St. Pauli   for ”farezone” var et angreb, som politiet beskyldte de autonome omkring Rote Flora     for at have gennemført imod politistationen  "Davidwache" i St.Pauli. Skønt politiet allerede på dette tidspunkt godt var klar over, at det drejede sig om fodboldfans, der efter en fodboldkamp drog forbi politistationen.  Disse forkerte oplysninger udsendte politiledelsen i en pressemeddelelse i forbindelse med deres begrundelse for oprettelsen af "farezonen". ( Se advokat-kollektivets erklæring hertil her).

Også sensationspressens fremstilling af eskalationen og dens ensidige stillingtagen for det socialdemokratisk ledede bystyre og for politiets indsats ved den store demonstration i Hamburg d. 21. december 2013, har bidraget til skærpelsen af det politiske klima i byen. På trods heraf voksede kritikken af politiets fremfærd og det resulterede i, at politiledelsen den 13. januar igen måtte ophæve visitationszonerne i byen.

Der har desuden været tale om massiv kritik af det socialdemokratiske bystyre under ledelse af Olav Scholz fra de sociale netværk og oppositionspartierne Die Grünen og Die Linke. Sidstnævnte kritiserede Socialdemokratiet for ”at ville gennemtrumfe deres politik i samfundsmæssige konflikter ved hjælp af politiknipler”.

 

Det aktuelle pres på Rote Flora er mindsket

Ifølge TV-kanalen NDR-info, der citerede kommunens aktuelle beslutningsgrundlag, trådte der fredag en ændring i kraft ift. bebyggelsesplanerne for Rote Flora – arealet.

Rote Flora
Rote Flora

Dette betyder, at det angiveligt er blevet umuligt for den formelle ejer af Rote Flora, boligspekulanten Klaus Martin Kretschmer, at nedrive eller byggemæssigt at forandre det autonome kulturcenter. For at kunne realisere sådan et forehavende måtte boligspekulanten indhente en tilladelse af byggemyndighederne i den relativt progressive bydel Altona. Dermed er det aktuelle pres på Rote Flora blevet mindsket for et stykke tid.

Dertil kommer at den socialdemokratiske finanssenator Peter Tschentscher har fremsat en kommunalt tilbud om at købe Rote Flora. Byen tilbyder boligspekulanten Kretschmer 1,1 millioner euro (ca. 8,3 millioner kroner) for bygningen, der i 1888 blev bygget som teater. Skulle Kretschmer  afslå tilbuddet, vil kommunen gøre sin tilbagekøbsret gældende. Det indebærer, at kommunen vil kunne købe Rote Flora for 190.000 euro (ca. 1,4 millioner kroner), hvilket svarer til den pris Kretschmer selv betalte i marts 2001 for grundstykket og bygningen.

Uinformeret hardcore-politi

Denne nye udvikling er tilsyneladende gået hen over hovedet på politiets fagforening Gewerkschaft der Polizei- GdP. De har endnu ikke fået kendskab til det nyeste Hamburger ”Gesetz- und Verordnungsblatt”, hvori den ovennævnte beslutning offentliggøres. Således udtalte Gerhard Kirsch, den regionale formand for GdP, til dagbladet Hamburger Morgenpost i weekenden, at han finder det bedre, at rydningen af Rote Flora bliver en ”ende med forfærdelse” snarere end en fortsat ”forfærdelse uden ende”.

I mellemtiden fortsætter de sociale protester. Således er der næste lørdag, den 26. januar 2014 planlagt en demonstration til støtte for flygtningesolidaritetsgruppen ”Lampedusa i Hamburg”. Tid og sted: Klokken 14, på Kemal-Altun Platz i bydelen Altona.

(al./autonom infoservice)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0