Berlin: Ken Loach plæderer for revolutionær samling i Europa

Sidste fredag trak den legendariske filminstruktør og aktivist Ken Loach fulde huse, da han holdt oplæg i Haus der Demokratie i Greifswalder Strasse, Berlin.

Temaet var: ”Hvordan kan den radikale venstrefløj positionere og organisere sig i den aktuelle krise i Europa?”

Dagen efter afholdt nogle forskellige venstrefløjs- grupper en kongres for dannelse af en revolutionær samling under navnet ”Neue Antikapitalistische Organisation” (NAO). Forud er der gået næsten tre år med diskussioner og fælles aktiviteter.

Ken Loach – engageret filmproducent gennem halvtreds år

De fleste kender en eller flere film af Ken Loach. Sammen med græsk-franske Costa Gavras er han den europæiske venstrefløjs mest fremtrædende venstreorienterede filmskaber.

Han har i de sidste halvtreds år produceret næsten 30 film. Deriblandt spillefilm om den spanske revolution i 1936 (”Land and Freedom”) og om folkeopstanden i Nicaragua i 1979 (”Carla’s song”), samt dokumentarfilm om strejker i USA og om den neoliberale politiks destruktive karaktér.

Ken Loach er som filmproducent og som personlighed en engageret revolutionær socialist. Hans anliggende er til stadighed det åbne spørgsmål: Hvordan kan mennesker, som gør oprør mod de herskende forhold organisere sig?

Den radikale venstrefløj og den aktuelle krise i Europa

På mødet i Berlin, fredag, den 14. februar 2014, skitserede Ken Loach kort og præcist udviklingen i Storbritannien. Fra 1979 hvor Margaret Thatchers regering indledte sit neoliberale felttog til den brutale nedkæmpelse af minearbejder- strejken i midten af 1980erne til tiden med omfattende sociale nedskæringer og de-regulering af arbejdsforholdene i den såkaldte ”New Labour-æra” under social- demokraten Tony Blair.

Mødet med Ken Loach i Berlin
Mødet med Ken Loach i Berlin

Trods til tider massive protester mod den britiske regerings asociale foranstaltninger og krigspolitik i Irak, har den radikale venstrefløj ikke været i stand til at organisere modstanden og give den en klar antikapitalistisk retning, mener Ken Loach.

Af flere grunde. For det første er det altid lykkedes for The Labour Party og fagforeningslederne at splitte bevægelsen og inddæmme protesterne. For det andet er en række organiseringsforsøg mislykkedes pga. sekterisk adfærd blandt de forskellige venstreorienterede grupperinger. 

Venstrefløjsorganisation Left Unity
Men den nu 77-årige Ken Loach har ikke opgivet kampen og visionen om et andet samfund. Det sidste halve år har der i Storbritannien været aktiviteter i gang for at forene de forskellige protestbevægelser med den radikale venstrefløjsorganisation Left Unity.

Ken Loach nævnte kampagnerne mod den tiltagende privatisering af sundheds- og uddannelsesvæsenet, samt protesterne mod den brutale udgrænsning af hjemløse og handicappede.

Det vigtigste spørgsmål for den radikale venstrefløj er, hvordan man kan bringe disse kampagner sammen og bibringe dem et antikapitalistisk perspektiv. ”Arbejderklassen eksisterer stadigvæk – og den besidder stadig magt. Vi må organisere den magt. Hvis det lykkes os, er vi ikke til at stoppe” sagde Loach til de omkring 300 mødedeltagere.  

Ny revolutionær samling á la Frankrig og UK?

I diskussionen efter oplægget fra Ken Loach rejstes først og fremmest spørgsmålet, om venstrefløjspartiet Die Linke (1) kan være omdrejningspunkt for en konsekvent antikapitalistisk politik. Nogle deltagere mente, at Die Linke især på europæisk plan er et vigtigt bolværk mod de voksende højrenationalistiske og neoliberale strømninger.

Andre deltagere kritiserede dette partis konkrete politik i Berlin, hvor Die Linke i et samarbejde med socialdemokratiet  (Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD) bla. har gennemført en privatisering af over 100.000 boliger.

Kritikere af Die Linke har sidste weekend i Berlin gennemført deres 1. kongres med det formål at skabe en sammenslutning af forskellige venstreradikale grupper og aktivister fra sociale bevægelser. Navnet på samlingsorganisationen er ”Neue Antikapitalistische Organisation” (NAO). Inspirationskilde er såvel venstrefløjssamlingen Left Unity (2) som det franske Nouveau Parti Anticapitaliste.

Debatten om venstrefløjssamlingen har stået på siden marts 2011 med deltagelse af forskellige grupper fra den tyske revolutionære venstrefløj. Nu har det resulteret i et udkast til et programmatisk manifest, der skal danne grundlag for de deltagende gruppers fortsatte samarbejde og inddrage flere nye grupper og aktivister.

Manifest-udkastet er blevet udarbejdet af  ´Gruppe Arbeitermacht´(GAM), ´Internationale sozialistische Linke´ (ISL),  ´Sozialistischen Initiative Berlin´ (SIB) og ´Gruppe Revolution´.

Dertil kommer grupper som ´Sozialistische Kooperation´ (SOKO), ´Revolutionäre Initiative Ruhrgebiet´ (RIR) og et tyrkisk venstrefløjsparti ved navn ´Partei der Sozialistischen Neugründung´ (SYKP), som har deltaget i diskussionen men endnu ikke har tilsluttet sig manifestet.

Indledningen til manifestet lyder således:

”Det foreliggende manifest er resultat af en diskussion mellem antikapitalistiske grupper i Tyskland. Vores mål er at opbygge en ny samfundsvægtig antikapitalistisk organisation til venstre for partiet Die Linke ved hjælp af manifestets politiske og programmatiske orientering. Manifestet er intet slutprodukt, men må løbende diskuteres og videre- udvikles.

Vi håber på deltagelse af flere grupper og først og fremmest også enkeltpersoner. Ud fra manifestets grundlag vil vi starte med at opbygge lokale grupper af ”Neue Antikapital- istische Organisation” (NAO) i Berlin og Potsdam. Grupper og enkeltpersoner er hjerteligt velkommen til at deltage heri...”  *** Manifestet kan læses her.   (al. og ikh./ autonom infoservice)

_________

Relateret

1) Tysk valg 2013: Venstrefløjspartiet “Die Linke“ på koalitionskurs, hos autonom infoservice

2) Læs artikel om dannelse af ´Left Unity´ hos modkraft: ”Udogmatisk britisk venstrefløjsparti stiftet”

Kommentar schreiben

Kommentare: 0