Ukraine: ”Venstrefløjen har ikke mere end 1.000 aktivister ...”

Anarkosyndikalistisk Føderation i Ukraine (Saporoshje)
Anarkosyndikalistisk Føderation i Ukraine (Saporoshje)

Interview med sociologen Volodimyr Ischtschenko om venstrefløjens fremtid i Ukraine.

Venstrefløjen er et meget lille mindretal i Ukraine. Vi har ikke mere end 1.000 aktivister i hele landet. Venstrefløjen i Ukraine er desuden meget mangfoldig.  Sidste år kom det til udtryk i tre forskellige venstreorienterede 1. maj demonstrationer i Kiev ....” 

Feministisk 8. marts demonstration i Kiev
Feministisk 8. marts demonstration i Kiev

  • Hvorfor var venstrefløjen ikke synligt til stede på Maidan pladsen i Kiev, da oprøret brød løs?

Volodimyr Ischtschenko: Venstrefløjen er et meget lille mindretal i Ukraine. Vi har ikke mere end 1.000 aktivister i hele landet. Venstrefløjen i Ukraine er desuden meget mangfoldig. Den består af anarkister, venstreliberale, marxister, fagforenings- folk, studerende fra gruppen ”Direkte Aktion” og intellektuelle anti-kapitalister.

Disse forskellige strømninger er indbyrdes meget uenige og strides en del. Sidste år kom det til udtryk i tre forskellige venstreorienterede 1. maj demonstrationer i Kiev.

  • Har venstrefløjen støttet Maidan-bevægelsen?

Volodimyr Ischtschenko: Ikke alle. Nogle venstrefløjsgrupper ville indbringe sig og deltog i oprøret, men blev truet og angrebet af højreekstremister. Fagforeningsaktivister, der fordelte løbesedler til støtte for Euro-Maidan bevægelsen, blev skældt ud for at være kommunister og derefter fordrevet fra pladsen. At tage røde faner med på Maidan pladsen – det er desværre ikke muligt.

Konfrontationerne med politienheder på Maidan pladsen i Kiev
Konfrontationerne med politienheder på Maidan pladsen i Kiev

             ________________________________

  • ”Den nye regering i Ukraine er som helhed neoliberalistisk” 
  • Har du tillid til den nye regering i Ukraine?

Volodimyr Ischtschenko: Nej. Og det er jeg ikke alene om. Den nye regering i Ukraine er som helhed neoliberalistisk. Fire ministre og vicepremierministeren samt den øverste statsadvokat er fra det højreekstremistiske og fremmedfjendske parti ”Swoboda”. Arbejderklassens interesser er der ingen, som tænker på i disse kredse. To oligarker er udnævnt til guvernører.

Femen-aktion imod den afsætte præsident Viktor Janukovitj
Femen-aktion imod den afsætte præsident Viktor Janukovitj

- Fra disse folk forventer jeg ikke, at der indføres transparente strukturer. De vil åbne dørene til Ukraine helt op for internationale koncerner.

Og i fremtiden vil en stor del af den ukrainske kapital stadigvæk blive parkeret hos diverse uden- landske virksomheder, som selvfølgelig ikke betaler skat til den ukrainske stat.

 

  • Hvilken position indtager de ukrainske kommunister?

Volodimyr Ischtschenko: Ukraines kommunistiske parti har fuldkommen mis- krediteret sig selv. Af flere grunde. For det første bakkede de op om de repressive love af 16. januar 2014, der blev vedtaget på trods af, at det skete ved at overtræde parlamentets forretningsorden og skønt der var tale om et brud på forfatningen . Lovene betød en væsentlig indskrænkning i retten til tale- og forsamlingsfrihed.

- Derfor betragtes Ukraines kommunistiske parti kun som et halehæng til Janukovitj-regimet – og det med rette. For uden deres opbakning havde Janukovitj ikke haft flertal i parlamentet. Ukraines kommunistiske parti interesserer sig ikke for arbejderklassens levevilkår.

- Istedet koncentrerer de sig overdrevent om temaet sprog, beskæftiger sig med historiske emner og blander sig i interne kirkelige konflikter. Således har de entydigt stillet sig på den Moskva-orienterede ortodoxe patriarkalske kirkes side i dennes konflikt med det kirkelige patriarkat i Kiev.

"Borotba" -  en gruppe oppositionelle kommunister
"Borotba" - en gruppe oppositionelle kommunister

  • Hvordan kan det endnu forhindres, at det kommer til krig?

Volodimyr Ischtschenko: Ruslands agression mod Ukraine må stoppes. Men militær indblanding fra vestlig side er jeg imod.

Hvis vestlige tropper blander sig i konflikten, vil stemningen i det sydlige og østlige Ukraine kippe over. Da vil de vestlige tropper – og ikke længere de russiske - blive betragtet som besættelsesmagt.

  • Hvordan går det videre?

Volodimyr Ischtschenko: De økonomiske forhold vil forværres endnu mere. Den nye regering vil omsætte alle strenge instrukser fra Den internationale Valutafond i praksis. Dertil hører forhøjelse af priserne på gas og strøm til den almindelige befolkning.

- Samtidig vil diverse sociale ydelser til bla. pensionister blive afskaffet. Disse foranstaltninger vil først og fremmest ramme dem, der er beskæftiget i den statslige sektor samt de fattige. Kun i mindre grad vil det ramme middelklassen.

"Union of Anarchists of Ukraine" - SAU
"Union of Anarchists of Ukraine" - SAU

Sociale krav må prioriteres højest i protesterne - i såvel den vestlige som den østlige del af landet.

Vi må bidrage til, at der former sig en  demokratisk bevægelse imod den herskende klasse. Det bliver ikke let. Oligarker, ukrainske og russiske nationalister vil forsøge at forhindre det..."

__________________

(Interviewet er oprindeligt offentliggjort i det tyske dagblad Die Tageszeitung – taz, d. 17. marts 2014. Oversat af autonom infoservice)


______

Relateret

autonom infoservice:

  • Se facebook: Sergey Kemskiy og Yevgeniy Kotlyar, to anarkistiske kammerater blev dræbt under konfrontationerne med politiapparatet på Maidan-pladsen
  • Modkrafts bibliotek: Euromaidan - oprøret i Ukraine
"Autonome Arbejder Union"
"Autonome Arbejder Union"
Ukraines Socialistiske Union
Ukraines Socialistiske Union

Kommentar schreiben

Kommentare: 0