Hamburg: Mangeårig aktivist i ’Rote Flora’ afsløret som politiagent

Politikvinden Iris Plate var i seks år fordækt aktiv i Hamburgs venstre-orienterede miljø.

Først og fremmest i og omkring det venstre-radikale kulturcentrum ’Rote Flora’. Senere deltog hun også som undercover i flere andre politiske projekter - som f.eks. i de sociale bevægelsers radio 'FSK'.

Politikvinden, der optrådte under navnet ”Iris Schneider”, havde i en periode seksuelle forhold til en række lesbiske aktivister fra det venstreradikale miljø, som hun bl.a. lærte at kende i en queer kick-boksnings gruppe.

  • Efter hun i november sidste år blev afsløret som politiagent, har en ”researchgruppe i Rote Flora” udarbejdet en rapport, der dokumenterer politikvindens virke i miljøet. Denne undersøgelse er nu offentliggjort.
'Rote Flora' i Hamburg er Tysklands længst bz´atte autonome centrum (1989 - ...)
'Rote Flora' i Hamburg er Tysklands længst bz´atte autonome centrum (1989 - ...)
Politiagent Iris Plate
Politiagent Iris Plate

Afsløringen

På en grå novemberdag sidste år optræder politikvinden Iris Plate på et offentligt møde om ”islamistisk ekstremisme”. Hun deltager som medarbejder i Hamburgs kriminalpoliti / Landeskriminalamt (LKA), afdeling 7014.

Blandt tilhørerne på mødet er en tidligere bekendt, som hun for lang tid siden havde et tæt forhold til. Fra dette øjeblik ved tilhøreren, at rygterne om den tidligere aktivist ”Iris Schneider” var sande... 

 

Research-gruppen skriver bla.:

”Efter en længere diskussionsproces har vi besluttet os for at offentliggøre alle de informationer om forbundskriminalpolitibetjenten Iris Plate, som vi er i besiddelse af. Under dække af en falsk identitet har hun i statslig tjeneste udspioneret en mængde politiske strukturer og enkeltpersoner. Hun har løjet for os og bedraget os på ren stasi-manér (á la østtyske overvågningsmetoder, aut.info), idet hun har knyttet venskaber og seksuelle relationer til folk i vores miljø og derved fået indblik i de mest intime forhold i vores liv.

Denne særligt afskyelige form for statslig overvågning, som sikkert ikke er noget enkeltstående tilfælde, modsvarer vi med denne offentliggørelse. Vi offentliggør hele historien og afslører hendes identitet. Den som udfører et undercover job som dette, har efter vores mening mistet retten til beskyttelse af sin anonymitet og privatsfære.

Vi ønsker, at de ansvarlige bliver klar over, at det ikke bare er så enkelt, først i årevis at agere som fordækt politiagent for derefter at forsvinde og føre et ganske almindeligt liv. At agere som politiagent har konsekvenser - også ti år efter. Derudover vil vi give Iris Plate’s aktuelle omgangskreds mulighed for selv at afgøre, om de vil have kontakt til en tidligere fordækt undercover.”

(Citatet er fra Researchdokumentet Veröffentlichung zur verdeckten Ermittlerin Iris Plate“, Hamburg, 2014)

Landeskriminalamt Hamburg
Landeskriminalamt Hamburg

I året 2000 besluttede politiledelsen i kriminalpolitiet i Hamburg (Landes kriminal- amt) at indsluse en ung politikvinde i miljøet omkring Rote Flora. Den udvalgte var den 27-årige Iris Plate. Hun får dæknavnet ”Iris Schneider”.

Hun kontakter i første omgang kollektivet bag ”Café Niemandsland” i Rote Flora. Fra 2000 er der regelmæssigt cafédag/aften i Rote Flora. Konceptet er, at caféen skal være åben for nye folk for at lette tilgangen til de forskellige aktive grupper i kulturcentret. Iris Plate dukker regelmæssigt op og udnytter lejligheden til at komme i kontakt med folkene bag caféen. Hun går sammen med dem til møder og demoer. (se billeder nedenfor).

”Iris Schneider, 21 år gammel ...”

Hun præsenterer sig som ”Iris Schneider”. Fortæller at hun er 21 år og netop er flyttet fra Hannover til Hamburg. At hun stort set ingen forbindelse har med sin mor, fordi moren ikke vil acceptere, at hun er lesbisk. Hendes far omtalte hun aldrig. Hun havde ikke været politisk aktiv i Hannover og tættere kontakter havde hun heller ikke længere.

I Hamburg bildte hun folk ind, at hun arbejdede i administrationen for indkøbscenteret ”Galeria Kaufhof”. Iris Plate blev efter kort tid del af café-kollektivet i Rote Flora og overtog efterhånden flere ansvarsfunktioner.

Således deltog hun som delegeret fra café-holdet på Rote Floras husplenum, hvor hun hurtigt blev en regelmæssig og aktiv deltager. Hun var med i et væld af aktiviteter på venstrefløjen: Demonstrationer, besættelser, diskussionsmøder og kulturelle arrangementer. Derudover engagerede Iris Plate sig i radiogruppen FSK (Freie Sender Kombinat), havde kontakter til "Internationale Zentrum B5" , deltog i LIZ ("Libertäres Zentrum im Karoviertel"), hjalp til med trykning af det autonome tidsskrift ”Bewegungsmelder” og deltog i Ladyfest Hamburg.

Autonom anti-repressionsdemo i Hamburg
Autonom anti-repressionsdemo i Hamburg

Foruden at være involveret i politiske aktiviteter trænede hun også i en queer kickboksnings gruppe og var ofte at træffe i caféer og pubs, der var besøgt af aktivister.

På denne måde opbyggede Iris Plate ud fra sin falske identitet en venskabskreds og en række kærlighedsrelationer.

Derved blev hun omfattende informeret om de enkelte gruppers aktiviteter, om  de offentligt førte diskussioner i miljøet, men også i et vist omfang om ikke offentligt planlagte aktioner. Statsapparatet fik dermed et dyberegående indblik i Hamburgs venstreradikale miljøs politiske, sociale og kønspolitiske strukturer.

Mistanke forårsager interne splittelser

Allerede i 2002 blev Iris Plate af nogle aktivister mistænkt for at være informant, dog blev mistanken dengang ikke offentliggjort.

Først i forbindelse med rydningen af skurvognspladsen i Hamburg-Barmbek i 2004 blev hun personligt konfronteret med mistanken, der bla. var begrundet med følgende forhold:

Iris Plate havde ingen politiske referencerammer fra tiden før hun flyttede til Hamburg, ingen verificerbar biografi, ingen tidligere adresse, en mærkelig upersonlig bolig, en arbejdsplads uden kontaktmuligheder samt den omstændighed, at der blev gennemført politiransagninger i Freie Sender Kombinat - FSK med over 200 politifolk i 2003 (se billeder nedenfor), efter hun var blevet medlem af radiokollektivet.

Researchgruppen kommer dog ikke videre. Iris Plate begynder at græde, da hun bliver konfronteret med mistanken og hun indkalder sine venner og støtter fra de forskellige sammenhænge i Rote Flora til møde om sagen.

De kræver fra skurvognsfolkene en undskyldning. Således står to grupper stejlt over-for hinanden, da indicierne ikke anses for at have tilstrækkelig vægt til at kunne afgøre sagen. Konsekvensen er, at der opstår spændte stemninger, som forårsager kløfter og splittelser tværs gennem grupperne.

Tilbagetrækningen

På grund af disse begivenheder trækker Iris Plate sig tilbage fra de politiske sammenhænge og forlader Hamburg i april 2006 for at tage ”et år til USA”.

Hun afbryder samtlige kontakter på grund af ”skuffelser”, ”vrede” og ”frustration” . I de efterfølgende år er hun blevet set enkelte gange i S- toget i Hamburg eller på offentlige steder, f.eks. ved queer møder.

Ved disse sammentræf ignorerede hun enten hendes tid. bekendte eller forsøgte hurtigst muligt at komme væk. Da hun sidst blev mødt, havde hun farvet sit hår lys blondt.

Politiet opererer i en retsløs gråzone

Den langvarige indsats af kriminalpolitibetjenten Iris Plate er led i politiets efter-retningstjenestes udforsknings – og undercovervirke omkring Rote Flora, der strækker sig over 25 år. Skønt brugen af informanter formelt set er bundet til klart definerede juridiske rammer og formelt set skal være en tidsbegrænset foranstaltning for afværge umiddelbare farer, så agerer Hamburgs efterlysningsmyndigheder i realiteten i en retsløs gråzone.

Slutreplik fra Rote Flora – aktivisternes stillingtagen til ”politiets undercover Iris”:

”Det var ikke enkelt at håndtere ”Sagen Iris”. Hverken for de, som stadigvæk troede på, at Iris havde fjernet sig fra miljøet pga. frustration og overanstreng-else og at hun af disse grunde havde vendt folk ryggen og givet slip på flere venskaber; eller for de, der følte en vis bismag ved hendes afsked med miljøet.

Det var heller ikke enkelt for de, som i årevis havde levet med en overbevisning om, at de med uret havde mistænkt Iris. Vrede, sorg, skuffelse og konstatering af, hvor øde-læggende konsekenser et tillidsbrud af den kaliber kan have. At se sine egne fejl i øjnene er ikke sjovt, det kan alle os, der har været involveret i sagen, skrive under på.

Men vi har 10 år efter det hele fandt sted igen sat os sammen og snakket om dette tema, der de senere år er blevet tiet ihjel blandt de involverede. Vi er sprunget over vores egne skygger. Fejl blev indrømmet og belyst fra forskellige perspektiver. Vi har i fællesskab sat puslespillet sammen, rystet hovederne, leet og dækket de seneste års kløfter til igen. Det er godt. Men vi kunne også have været denne erfaring foruden.    - Resarchgruppen i Rote Flora, Hamburg, 2014 -

_________________

(ikh. og al. / autonom infoservice)

___

Links

* Doku: Veröffentlichung zur verdeckten Ermittlerin Iris Plate (Indeholder bl.a. overvejelser for minimeringen af indslusningsmuligheder af politifolk og informanter i organiserede sammenhænge) 

* Rote Flora


Kommentar schreiben

Kommentare: 0