VERDENSBANKEN – et blik bag kolossens facader

Over indgangen til Verdensbankens hovedsæde i Washington står der højt og flot: ”Vores drøm er en verden uden fattigdom”.

Dette står dog i skarp kontrast til Verdensbankens reelle praksis. Ifølge journalistisk research er en hel del af Verdensbankens projekter baseret på tvangsforflytninger, landrov og sågar mord.

Gennem de seneste ti år har omkring 3,4 millioner mennesker mistet deres livsgrundlag pga. Verdensbankens projekter. 

Alene i 2010 bevilgede Verdensbanken over 4,4 milliarder US-dollars i kredit til kulkraftværker. Største- delen af dette beløb gik til byggeriet af et omstridt kæmpeanlæg i Sydafrika.
Alene i 2010 bevilgede Verdensbanken over 4,4 milliarder US-dollars i kredit til kulkraftværker. Største- delen af dette beløb gik til byggeriet af et omstridt kæmpeanlæg i Sydafrika.

______________________

Et internationalt hold på omkring 50 journalister fra det ”Internationale konsortium af investigative journalister” (ICIJ), har i næsten et år undersøgt flere end 6600 dokumenter.

Deres konklusion:  Verdensbankens projekter viser gang på gang, at de ikke beskytter de mennesker som de ifølge institutionens vedtægter skulle værne om: Jordens fattigste. Således er der en hel del af Verdens- bankens projekter, der er baseret på tvangsforflytninger, landrov og sågar mord...


Om VERDENSBANKEN

                                 - Verdensbankens centrale i Washington DC. -

 • Verdensbanken blev grundlagt i 1944 på en valuta – og finanskonference i Bretton-Woods (New Hampshire, USA). Her var 800 politikere og økonomer fra 44 lande under ledelse af USA, Storbritannien og Frankrig forsamlet for at skabe fælles fodslag i den globale økonomiske udvikling.
 • Verdensbanken er en FN-organisation med særstatus med vidtgående beføjel- ser. Hoveopgaven for Verdensbanken efter 2. verdenskrig var at fremme genop- bygningen af det krigshærgede Europa på markedsøkonomiske præmisser.
 • Ved afslutningen af 2. Verdenskrig fulgte en serie af anti-koloniale revolutioner (Algeriet, Indokina, Indonesien, Cuba, etc.), som tilkæmpede sig uafhængighed fra kolonimagterne.  I stedet for den tidligere direkte magtudøvelse indførte de europæiske kolonimagter og USA den indirekte kontrol af verdensmarkedet.
 • Med globalt agerende organisationer som Verdensbanken, Den Internationale Valutafond (IVF) og Verdenshandelsorganisationen (WTO) skabte de imperialist- iske magter sig instrumenter til at gennemføre strukturtilpasningsprogrammer. Til gavn for den kapitalistiske finanssektor og globale koncerner.
 • Verdensbankens officielle slogan var fra de tidlige 1960´ere indtil idag: „Afskaffelse af den ekstreme fattigdom og fremme af fælles velstand i verden”. I dag arbejder omkring 10.000 mennesker for Verdensbanken i flere end hundrede landekontorer. I 2013/2014 udgjorde Verdensbankgruppens samlede finansvolumen 65,6 milliarder US-dollars.

Racediskriminering i Verdensbankens hovedsæde

En intern undersøgelseskommission fastslår allerede i 1998, at der findes klare former for racistisk diskriminering indenfor Verdensbankens centrale organisation. Således er der omkring 1000 hvide amerikanere ansat i Verdensbanken og kun fire afro-amerikanere. Dertil kommer, at afro-amerikanere og afrikanere er blevet ”ghettoiseret” i en særskilt bygning. ( Kilde: Jesse Jackson: ”Apartheid Avenue Two Block From White House” , CounterPunch, d. 15.juli 2014

_____

Billede: Protester udenfor Verdensbankens centrale i Washington DC. , d. 11. oktober 2014

Protester mod Verdensbanken i Manila, Filppinerne
Protester mod Verdensbanken i Manila, Filppinerne

Mangler dokumentation for projekters følgevirkninger

I det forgangne årti har Verdens- bankens 972 projekter kostet 3,4 millioner mennesker deres livs- grundlag. Titusinder er blevet fordrevet fra deres jord og deres huse, uden at man tog højde for de officielle  såk. beskyttelsesklausuler.

I talrige tilfælde er man ikke engang klar over, hvor mange mennesker der er blevet tvangsforflyttet og hvordan deres nye situation er. Journalisterne skønner, at det i virkeligheden drejer sig om betydeligt flere, der er blevet ramt af Verdensbank- ens projekter end de beregnede 3,4 millioner mennesker, da der ved mange af projekterne simpelthen mangler en statistisk opgørelse.

En intern rapport bekræfter, at bankmedarbejderne i 60 procent af tilfældene ikke havde dokumenteret, hvad der blev af de mennesker, der var blevet tvangsforflyttet.  

                ________________________________________________         

Jim Yong Kim.
Jim Yong Kim.

Konfronteret med journalisternes research indrømmede Verdensbanken tungtvejende fejl. Mange projekter er enten blevet dårligt eller slet ikke dokumenteret. ”Vi har kritisk undersøgt vores arbejde på disse områder og resultaterne heraf fremkalder hos mig stor bekymring”, udtalte Verdensbankpræsidenten Jim Yong Kim.

 

”Sultens tre apokalyptiske riddere”

Den schweiziske sociologiprofessor Jean Ziegler betegner Den Internationale Valuta- fond, Verdenshandelsorganisationen WTO og Verdensbanken som ”Sultens tre apokalyptiske riddere”. Han mener, at Verdensbanken og Wall Street danner en

total symbiose: ”Verdensbanken er på ingen måde de ”fattiges bank”, men derimod en bank som finansierer infrastrukturen i de mest fattige lande til gavn for storkoncernerne.”

I forlængelse af denne udtalelse, mener talrige kritikere, at Verdensbanken snarere forværrer situationen for de fattige, idet Verdensbanken finansierer tvivlsomme mammutprojekter, der ofte bidrager til store økologiske ødelæggelser.

______________

Et par eksempler:

 • NIGERIA, februar 2013

Verdensbanken finansierede et byudviklingsprojekt i Lagos, Nigerias største by. I den forbindelse blev hundredevis af huse i slumkvarteret ”Badia East” revet ned. Omkring 9000 mennesker blev uden forvarsel voldsomt fordrevet. Verdensbanken ind- rømmede senere deres ansvar for dette. Verdensbankens investering: 200 millioner US-dollars. 

 • UGANDA, 2011
Disse mennesker fra området nær landsbyen Kicucula er blevet fordrevet fra skovområderne i Mubende - regionen I Uganda
Disse mennesker fra området nær landsbyen Kicucula er blevet fordrevet fra skovområderne i Mubende - regionen I Uganda

Verdensbankens datterselskab IFC (International Finance Corporation) støttede en fond, der investerede i et skovplantageprojekt. Ifølge Oxfam-international  betød dette, at 20.000 mennesker blevet fordrevet af ”New Forest Company”, der har hovedsæde i London. Efter en storm af klager blev man enige om et ”erstatningsprogram”.

 • Verdensbankens investering: 7 millioner dollars

 • ETIOPIEN, 2006

Verdensbanken finansierede et sundheds – og uddannelsesprojekt for Anuak-folket. Som et internt undersøgelsesudvalg konstaterede eksisterer der en ”direkte for- bindelse” mellem de investerede penge og den voldelige fordrivelse af to millioner mennesker fra Anuk-folket. Mange af dem er blevet udsat for vold og voldtægt.  

 • Verdensbankens investering: 2 milliarder US-dollars. 
 • HONDURAS, 2009

Storkoncernen Dinant fik i 2009 en kredit fra Verdensbankens datterselskab IFC. På dette tidspunkt var det allerede kendt, at der herskede en konflikt om landjord mellem Dinant-ejeren Miguel Facussé Barjum – en af landets rigeste forretningsmænd og Garifuna-stammefolket. I konfliktens er omkring 100 mennesker blevet dræbt.

Verdensbankens investering: 15 millioner dollars ( yderligere 15 millioner er indtil videre holdt tilbage af banken). 

 • ALBANIEN, 2007

Nogle dusin beboere fra regionen Jale blev i 2007 voldsomt fordrevet til fordel for et kystrensningsprojekt. Et kontroludvalg fra banken bekræftede en ”direkte forbindelse” mellem projektet og nedrivning af husene. De fordrevne har indtil i dag ikke fået nogen som helst erstatning.

Verdensbankens investering: 17, 5 millioner US-dollars 

 • INDIEN 2009 - 2012

Verdensbankens datterselskab IFC gav en kredit til Indiens største energikoncern ”Tata Power”, for at finansiere et kulkraftværk i forbundsstaten Gujarat. Værkets stærkt opvarmede og beskidte spildevand forurenede vandet fra fjorden (Gulf of Kutch). Fiskebestanden, som egnens fiskere er afhængige af, blev stærkt reduceret. Verdensbankens investering: 450 millioner US-dollars.

”Konkurrenceløb i retning af afgrunden”

Forskellige NGO’ er (ikke statslige organisationer) har gennem lang tid kritiseret Verdensbanken for at fremme profitmaksimering frem for alt andet. Konkurrencen på finansmarkederne bliver stadig hårdere og der dukker hele tiden nye såkaldte ”udviklingsbanker” op, der minimerer de gængse socialstandarder. Der er tale om et ”konkurrenceløb i retning af afgrunden”. Allerede i Verdensbank-rapporten tilbage i 1992 var der tale om ”pressure to lend” (Pres på at låne) ”Bankens medarbejderne bliver ikke vurderet efter projekternes kvalitet, men på at skaffe så mange pengene så hurtigt som muligt ud af huset” (Knud Vöcking, forsker i Verdensbankens projekter).

(al./ autonom infoservice) 

      Kilder

        Relateret

Kommentar schreiben

Kommentare: 0