”Projekt A” - en filmrejse til anarkistiske projekter i Europa.

I anledning af, at filmen 'Projekt A' vises i Vester Vov Vov, den 7. december 2016,  genopslå vi et interview med regissøren Moritz Springer. 

______________

'Projekt A' var blandt andet på besøg hos "Internationale Anarchistische Treffen" med ca. 4.000 deltagere i Schweiz, og aflagde desuden visit hos anti-atom-aktivisten Hanna Poddig, den anarko syndikalistiske fagforening "Confederación General del Trabajo" i Barcelona, "Parko Narvarinou" i Athen og "Kartoffelkombinat" i München, som driver solidarisk landbrug.

  • Ved 'Münchner Filmfest 2015' vandt 'Projekt A' publikumsprisen. Siden starten af februar 2016 har en lang række biografer rundt om i Europa vist filmen.
Instruktørerne Moritz Springer og Marcel Seehuber
Instruktørerne Moritz Springer og Marcel Seehuber

  

_____________

Interview

med Moritz Springer, Projekt A

  • Hvad har motiveret dig til at lave filmen "Projekt A“ ?

Moritz Springer: Udslagsgivende var et møde med Horst Stowasser, som jeg lærte at kende ifm. et foredrag. Stowassers måde at tale om anarkismen på, gjorde sådan et indtryk på mig, at jeg fik lyst til at beskæftige mig mere med begrebet anarkisme. 

  • Horst Stowasser er ikke bare forfatter til diverse bøger om anarkisme. Han har også selv deltaget i et praktisk forsøg på at integrere libertære strukturer i hverdagen. Refererer titlen på jeres film til dette ”Projekt A“ ?

Moritz Springer: Titlen på vores film stammer rigtig nok fra det projekt, Stowasser var del af. I 1985 udgav Stowasser en lille bog, som propaganderede idéen om at omsætte anarkismen til konkret virkelighed i en mindre by. Fire år senere var realiseringen igang tre forskellige steder.

- Det største og mest vellykkede projekt var Neustadt an der Weinstraße. De mennesker, som deltog i 'Projekt A' dér, etablerede kroer, små butikker og håndværksvirksomheder. Det var et spændende forsøg, der desværre ikke holdt i stort format. Men en del af de selvforvaltede strukturer lever videre den dag idag. Da jeg lærte Stowasser at kende, var han netop igang med at genoplive ”Projekt A”. Desværre døde han i 2009 ganske pludseligt 

"Internationale Anarchistische Treffen" med 4.000 deltagere i Schweiz, sommer 2014
"Internationale Anarchistische Treffen" med 4.000 deltagere i Schweiz, sommer 2014
  • Hvad betød det for filmen?

Moritz Springer : Det var et stort tilbageslag. Vi var dengang stadig i planlægnings- fasen. Egentlig var det meningen, at Stowasser skulle spille en stor rolle i filmen. Efter hans død spurgte vi os selv, om vi overhovedet skulle lave den film. Men det stod hurtigt klart for os, at der var så meget potentiale i det tema, at vi også ville lave filmen uden ham.

  • Efter hvilke kriterier har I udvalgt de projekter, I besøgte?

Moritz Springer: I filmen forfølger vi to perspektiver: På den ene side vil vi præsentere en indføring i anarkismens teori og formidle et indtryk af hvad anarkister vil og hvordan de organiserer sig. Og dette i et sprog som alle kan forstå. På den anden side vil vi vise, hvordan mennesker her og nu forsøger at leve deres visioner om en anden verden.

Derfor har vi søgt efter temablokke, som vi forbinder med anarkisme og opdelt det på bestemte lande. Som eksempel på anarkosyndikalisme har vi således valgt at præsentere fagforbundet CGT, der med sine ca. 60.000 medlemmer spiller en vis rolle i Spanien.

  • Filmen vil tegne et billede af anarki hinsides alle klicher om kaos og stenkastende punks. Alligevel viser I brændende biler i Athen. Styrker det ikke bare den sædvanlige kliche?

Moritz Springer: Dette klip er ikke iscenesat af os. Det skete bare under en generalstrejke. Vi er filmfolk og viser realiteten. Især bydelen Exarchia i Athen præges af de mest forskellige facetter af anarkistiske aktiviteter. Her findes for eksempel folk, som har besat en tidligere parkeringsplads og skabt et selvforvaltet haveanlæg for alle bydelens beboere.

- Men der er også ofte gadekampe og konfrontationer med politiet. (Se billederne nedenfor). I filmen udtaler en af aktivisterne, at hun synes diskussionen om vold er trættende. Man må tale om årsagerne til vold og om de virkelig vigtige problemer. Volden er en realitet, den er del af hverdagen i Exarchia, at udblænde den ville være misvisende.  

(Forstør ved at klikke på billedet) 

  • Filmen ender med et besøg hos „Münchner Kartoffelkombinat“, der slet ikke betegner sig selv som anarkistisk. Er det bevidst, at dette indslag afslutter filmen for således at give den en bredere samfundsmæssig tilgang?

Moritz Springer: For os drejer det sig om at bygge broer. Det hjælper ikke, hvis vi forbliver i vores egne cirkler. Med filmen vil vi også gerne komme i kontakt med folk, der aldrig har beskæftiget sig med anarkisme. Vi må tilbage erobre flest mulige områder af livet. Kartoffelkombinatet (se billlederne nedenfor) producerer fødevarer og betaler faire lønninger.

- Her transformeres privatejendom til fælles goder, der produceres ikke profit- orienteret men behovsorienteret – vel at mærke ift. behovet blandt medlemmerne af arbejdskollektivet og ikke diverse aktionærer. Det er disse karakteristika, som er afgørende , ikke om de skriver anarkisme på deres fane. 

(Forstør ved at klikke på billedet) 

  • Efter besøgene hos disse forskellige projekter hvilket indtryk har du så af den anarkistiske bevægelse idag?

Moritz Springer: Mangfoldigheden har gjort indtryk på mig. Alle projekter har lært mig noget nyt. Alle viser tydeligt, hvad vi kan opnå, hvis vi organiserer os. Rigtig interessant bliver det så, når vi spørger, hvordan vi kan forbinde de forskellige projekter med hinanden og hvordan større samfundsmæssige strukturer kunne se ud. - Det spanske fagforbund CGT og CIC in Katalonien er nogle meget interessante eksempler. Jeg er spændt på, hvordan det vil udvikle sig i de kommende år.

(Forstør ved at klikke på billedet) 

          ______________________________________________________

Moritz Springer blev født 1979 i Starnberg / Tyskland. Efter endt skolegang boede han en årrække i Afrika. Idag lever han med venner og familie på sin egen gård i nærheden af Berlin. 

(Interviewet er oprindelig offentliggjort i dagbladet  ”Neues Deutschland”.  Oversat og let forkortet af autonom infoservice)      

 

 

Projekt A - Crowdfunding Trailer 2014 (english):