G20-topmødet i Hamburg: Venstreradikale strategier & perspektiver

”Oprøret opstår som håb og håbet opstår som oprør”
”Oprøret opstår som håb og håbet opstår som oprør”

Den 7. og 8. juli 2017 sætter G20-topmødet Hamburg på den anden ende.

Hansebyen vil være i belejringstilstand flere dage i træk for at afsikre mødet mellem stats- og regeringschefer fra de 19 største kapitalistiske nationer samt EU og repræsentanter fra div. trans- nationale finansinstitutioner.

De mødes i Hamburg for at koordinere deres politiske praksis, der er bygget på udbytning, undertrykkelse og krig.

G20-topmødet i Hamburg kunne udløse de største protester længe set i Tyskland. Det der er på spil, er ikke kun en spektakulær begivenhed, men forsøget på en ny venstrefløjsoffensiv. 

 • G20 betyder imperialisme, udbytning og krig

Ved topmødet i Hamburg bliver der forhandlet om opdeling af verden. Fra de herskendes synsvinkel består den af geostrategiske indflydelsessfærer, af- sætningsmarkeder og ressourcer.

Vi spiller kun en underordnet rolle i alt dette. Men følgevirkningerne af disse magtkampe mærker vi dagligt. Det kan være i form af økonomisk vold som i Grækenland eller i form af utallige imperialistiske krige. 

Nogle vil nok indvende, at mange konflikter er mere komplekse. Det kan godt være. Men Tyrkiet, Saudi-Arabien, USA og Rusland, Frankrig, Tyskland, Storbritannien og flere andre deltager konstant, direkte eller indirekte, i skærpelsen af udbytning og krig. I Hamburg vil vi komme dem på tværs.                                         Det nytter ikke noget at appellere til de imperialistiske kernestater om at være så venlige at stoppe dette system, der er baseret på udbytning og krige.

... anti-imperialisme

En slagkraftig antiimperialisme må være revolutionær, antikapitalistisk og anti- militaristisk: Målet er frihed og solidaritet mellem mennesker. Det betyder imidlertid ikke, at min fjendes fjende er min ven. Det drejer sig om at opbygge den revolutionære venstrefløj som en selvstændig og handlekraftig størrelse med et internationalt netværk, der rækker fra Colombia til Indien, fra Tyrkiet til Sydafrika.

 • De største protester nogensinde i Hamburg?

Når topmødet foregår i Hamburgs indre bykerne, kommer der uden tvivl flere protestdeltagere, end det var tilfældet ved G8-blokaderne i Heiligendamm for 10 år siden. Politiet regner med 100.000 demonstranter.

Dagbladet "Die Welt“ taler om "de største protester nogensinde i Hansebyens historie“ og det samme skriver dagbladet "Hamburger Morgenpost" (billede ovenfor).

"Tiden er kommet for at handle - fælles og mangfoldigt"
"Tiden er kommet for at handle - fælles og mangfoldigt"

Nye fangesamlingssteder

Allerede på nuværende tidspunkt er 1.000 politifolk i indsats for at overvåge byen. Bystyret (senatet) er begyndt at opføre nye fangesamlingssteder, dertil kommercontainere til dommere og statsadvokater.

De sædvanlige kriminaliserings forsøg giver indtryk af, at man forventer en ”ganske normal” topmødeprotest – som i Heiligendamm juni 2007 eller i Genova juli 2001.

Topmøde modstanden i Genova d. 18. - 22. juli 2001
Topmøde modstanden i Genova d. 18. - 22. juli 2001

Men synet bedrager. Den globaliseringskritiske bevægelse er løbet ud i sandet. Med udbruddet af denglobale finanskrise i 2007/2008 gik mod- standen mod den neo- liberale globalisering og den globale kapital ind i en ny fase.

Der opstod tydelige revner i den herskende orden og et brud med de forudgående årtiers politik låindenfor rækkevidde. Occupy-protesterne, pladsbesættelserne ( også i flere arabiskelande og i Tyrkiet ) samt nye politiske projekter skabte håb om, at detvirkelig kunne lade sig gøre at forandre de eksisterende forhold.

Mens bevægelseskampene omkring 2012/13 svækkedes, så det ud til, at venstre- fløjens valgsuccesser og bevægelsesinspirerede partiprojekter fortsatte med uformindsket kraft. Idag har vi mistet dette håbsperspektiv og det er meget centralt for at kunne forstå vores udgangspunkt idag.

 • ”Vi må gøre os synlige ...”

Nederlaget for venstrefløjens offensiv samt den markante tilstrømning af flygtninge i anden halvdel af 2015 skabte grobund for højrefløjens offensiv.

På G20-topmødet i Hamburg vil vi uden tvivl blive vidner til, at Angela Merkel, Justin Trudeau, Philippe Macron, Lars Løkke Rasmussen, mv.  fremstiller sig selv som forsvarer for en liberal, reformeret kapitalisme.

Det ser ud som om, den samfunds- mæssige konfliktlinje ikke længere går mellem venstre og højre, men mellem forsvarerne for en neoliberal verdensorden (Merkel, Trudeau, Macron, ... ) og propagandisterne for en social-national fæstnings- kapitalisme (Trump, May, Le Pen, Petry).  

Men afskaffelsen af elementære demokratiske rettigheder og den voksende sociale ulighed er begyndt længe før den nye højrefløjs sejrsgang i Europa. Den neoliberale kapitalisme, der synes uden alternativer, har gødet jorden for fremvæksten af de mest reaktionære samfundsprojekter.

Såvel EUs autoritære neoliberalisme som Trumps højreekstremistiske regerings- projekt i USA har vist, at den globale kapitalisme som sådan udvikler sig autoritært. 

 • Hvordan gennemhuller vi den falske mod-stilling af neoliberal ”fornuft” versus den nye højrefløj?
 • Hvordan udvikler vi vores eget politiske projekt og genvinder vores håb?

Svaret ligger på gaderne og pladserne, hvor vi kommer sammen for i fællesskab at gøre oprør. Vi må gøre os synlige, en solidarisk internationale, som modsvar på både en neoliberal og en højreekstremistisk politik.

          _____________________________________

 • "Strategi uden taktik er den langsomste vej til sejr. Taktik uden strategi er larmen før nederlaget" (Sun Tzu, kinesisk filosof)

(Forstør ved at klikke på billedet): 

 • Vi kræver retten til byen

G20-topmødet kan blive en anledning for venstrefløjen til at komme i offensiven igen. Mellem mod-topmødet, der foregår i ugens løb og den store demonstration i weekenden, ligger en dag med massiv civil ulydighed - den 7. juli 2017.

I tusindvis vil vi erobre byen og trænge frem til den røde zone, hvor de mægtige er optaget af at sikre den kapitalistiske orden i fremtiden. Vi vil besætte centrale steder  og blokere tilkørselsveje, skabe trafikpropper i gaderne og forstyrre infrastruktur og mobilitet for statsgæsterne og topmødedeltagerne.

Sammen med byens indbyggere viser vi ved blokaderne vores samfundsmæssige alternativer – i modsætning til såvel den yderste højrefløj som til den triste neoliberale orden.

Efter at den ”gamle” globaliseringskritik er blevet afløst af kriseprotesterne efter 2007, står vi nu overfor noget nyt. Mens den neoliberale ordens sammenbrud skrider fremad, vokser kampene mod den kapitalistiske normaltilstand og mod truslen fra den nye højrefløj tættere sammen. 

Det bliver stadig mere tydeligt, at den gamle neoliberale politik ikke kan stoppe højrefløjen og at G20 er del af problemet. Så meget mere nødvendigt er det, at vi i fællesskab begiver os på vej.

Men for at kunne udvikle et fælles perspektiv, må vi gøre fælles erfaringer på gaden, skabe forpligtende netværk mellem os, og udvikle fælles modstands- perspektiver, mens vi gør oprør sammen uden at forsømme de specifikke betingel- ser i vores forskellige regionale udgangs- punkter.

I den forbindelse er det nødvendigt at holde alle slags personlige ambitioner tilbage til fordel for kollektivitet og soli-darisk adfærd ift. alle samfundsmæssige emancipatoriske kræfter.

(Teksten er skrevet af folk fra autonom infoservice og er baseret på tyske venstrefløjsalliancers mobiliseringsgrundlag til G20-  topmødet i Hamburg: Interventionistische Linke, Radikale Linke – Berlin, UMs Ganze ).  

OBS. Vi vil følge dette op med en gennemgang af topmøde modstandens historie og skiftende taktikker & strategier fra 1980´erne til i dag. 

                         ____________________________________

Mobiliseringsinitiativer til G20-topmødet  

 • Skandinavien

København, d. 12. - 14. maj: Konference

om modstanden mod G20! 

12. maj kl. 17:30 - 14. maj kl. 15, Ungdomshuset, Dortheavej 61, København NV. Organiseret af Revolutionære Antifascister og 2 andre. Infos og program på facebook  

THE AUTONOMOUS * REVOLUTIONARY NORDIC * ALLIANCE (ARNA)

Vi er et netværk af anti-kapitalistiske, feministiske og anti-fascistiskegrupper fra de nordlige lande, som gerne vil organisere en stærk Nordiskdeltagelse i protesten imod G20-topmødet i Juli. Infos på facebook

_________________

 • Antifa - Sverige: AFA Skandinavien – Shut down capitalism – alla till Hamburg (plakat tv.) * Infos her
 • Venstreradikal Organisering (VO) * Infos her
 • Crisis Mirror – København * Infos her  

 

 • Tyskland

'UMs GANZE' – Linksradikales Aktionsbündnis

Don’t fight the players, fight the game: Shut down the logistics of capital for the upcoming G20! (...) We are calling to use the international mobilization against the G20 summit to inflict as much pain as possible to a world where goods can move freely over seas while at the same time migrants are dying by the thousands in the same oceans. (...)  * Hele teksten på engelsk, tysk, italiensk, kurdisk og tyrkisk kan læses her 

 • NoG20 Rhein-Main (u.a. Interventionistische Linke)

Regionales Bündnis für die gemeinsame Mobilisierung gegen den G20-Gipfel im Juli 2017 in Hamburg. In NoG20 Rhein-Mainarbeiten Aktivist*innen aus Gruppen der radikalen Linken und antikapitalistische Initiativen des Rhein-Main-Gebietes zusammen.

Wir wollen gemeinsam planen und abstimmen, um in Hamburg, aber auch in den Monaten vorher spektren-übergreifend und thematisch vielfältig unseren Wider- stand zu manifestieren.

Mehr Infos:  Interventionistische Linke  

 • Black Bloc - Revenge infos here
 • "enough is enough" * Infos here
 • Radikale Linke - "We are the radical left | Berlin. We  are a group 'under construction' ." Shut Down G20* Infos here