Politiorganisationen Interpol misbruges til forfølgelse af dissidenter

Interpol er verdens største organisation for politimæssigt  samarbejde på tværs af statslige grænser. Det er en forening uden retslig legitimitet og hinsides nogen form for kontrol. 

  • Interpol har 190 medlemsstater, deriblandt talrige diktaturer. Trods politisk neutralitetspligt bliver Interpol i stadig højere grad misbrugt af korrupte og autoritære stater til at opspore politiske dissidenter for at lade dem anholde og udlevere.
  • Hvad er Interpol?

Interpol betegner sig selv som ”verdens største internationale politiorgani-sation” med ialt 190 medlemsstater. Deres slogan: ”Forbind politier for en mere sikker verden”. 

Interpol har 320 medarbejdere og har derudover et verdens-omspændende netværk til rådighed. I 1923 grundlagdes ”International Criminal Police Organization” (ICPO) i Wien - en forløber til Interpol.

Efter 2. Verdenskrig blev organ-isationen i 1956 opbygget på ny og omdøbt til Interpol. Hoved- kvarteret befinder sig i den franske by Lyon (billedet ovenfor). Derudover har Interpol et sekretariat i Singa-pore.

Hvert af de 190 medlemslande har et ”Nationalt Centralt Bureau” (NCB), der forestår samarbejdet i relation til de nationale myndigheder, andre landes NCB’er og Interpols generalsekretariat. Det danske NCB'er hører til i "Rigspolitiets Nationale Efterforsk-ningscenter i København. 

"Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter" i København.
"Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter" i København.

En gang om året mødes delegerede fra medlemsstaterne til generalforsamling. Her vælges bla. organisationens præsident. Denne post er pt. besat af  Meng Hongwei fra Folkerepublikken Kina. Interpols budget lå i 2015 på 80 millioner Euro. (Kilde: Federal Agency for Civiv Education). 

Interpol beskæftiger sig først og fremmest med transnational kriminalitet - for eksempel menneskehandel, bedrageri i forbindelse med sportskonkurrencer, våben-handel, cyberkriminalitet, terrorisme eller narkohandel. Interpol understøtter inter-national efterforskning med bla. fælles databaser, et globalt kommunikationssystem og koordinerede efterlysninger. 

  • ”Reportere uden Grænser“: Interpol gør sig skyldig i politisk misbrug

”Reportere uden Grænser” kræver hurtige reformer af Interpol for at forhindre repressive regeringers voksende misbrug af internationale efterlysningsopråb. 

Anledningen til denne opfordring er sagerne omkring den tyrkiske eksil-journalist Can Dündar og den usbekiske journalist Narsullo Achunschonow, der er fængslet i Ukraine.

På grund af en Interpol-efterlysning blev Achunschonow den 20. september 2017 anholdt i Ukraine, hvor han ville søge om politisk asyl pga. forfølgelse i sit hjemland. Han er nu truet med udvisning til Usbekistan, hvor tortur af fanger er udbredt. I forhold til tyrkiske journalist Can Dündar har en statsadvokat i Diyarbakir den 28. september 2017 bedt det tyrkiske justitsministerium om at iværksætte en Interpol-efterlysning ... (Can Dündar befinder sig pt. i politisk eksil i Berlin).

  • Christian Mihr, talsperson for ”Reportere uden Grænser”:

- ”Represssive regimer som Usbekistan og Tyrkiet misbruger stadig oftere og stadigt mere hæmningsløst Interpol til at forfølge regimernes kritikere i eksil. Den ukrainske regering må endelig forklare, hvordan den vil forholde sig til Usbekistans ønske om udlevering af Narsullo Achunschonow.” 

- ”Ingen skal udvises til et land, hvor hun/han er truet af skinprocesser eller sågar tortur og ingen kritisk journalist skal pga. et vilkårligt efterlysningsopråb være konstant angst for anholdelse under enhver udlandsrejse. Interpol må ikke gøre sig til håndlanger for autoritære regimer ved at deltage i disses forfølgelse af kritiske journalister.”

Reportere uden Grænser“ har igennem længere tid kritiseret manipulationen med Interpol, som i stadig større omfang misbruges til forfølgelse af politiske, system-kritiske  modstandere. Denne udvikling satte sig for alvor igennem, da Meng Hongwei i november 2016 blev valgt til præsident for politiorganisationen.

I hans tid som Kinas stedfortrædende ”minister for offentlig sikkerhed”, blev hans ministerium anklaget for alvorlige brud på menneskerettighederne, inklusiv tortur og vilkårlige fængslinger. Kilde: Dissident condemns Chinese leadership of Interpol ).

Antallet af interpol-efterlysninger er femdoblet indenfor de seneste ti år. Fra 2.804 i 2006 til 12.878 til 2016. (kilde: Interpol, reports 2 ).

Det er yderst sjældent, at Interpol nægter at udbrede efterlysningsopråb fra organisationens medlemsstater.

Efter langvarig kritik fra diverse NGOer og andre civilsamfunds-grupper begyndte Interpol 2015 en række tiltag mod misbrug af  organisationen (se “Defending the Human Right to a Fair Trial“ ).

Men behovet for reformer er ifølge flere NGOer stadigt påtrængende. I april vedtog Europarådets parlamentariske forsamling en resolution, hvori de opfordrer Interpol til at forbedre deres praksis for ”for mere effektivt at forhindre og udrydde misbrug af organisationen” (se Resolution 2161 – 2017 ).

  • Interpol forårsager anholdelser af politiske dissidenter i Spanien

Det vakte større opsigt, da den svensk-tyrkiske journalist Hamza Yalcin og den tysk-tyrkiske forfatter Dogan Akhanli i august 2017 blev anholdt i Spanien pga. efterlys-ningsopråb fra Interpol.

  • Dogan Akhanli er igen på fri fod, men må ikke forlade Spanien.
  • Hamza Yalcin tilbragte 25 dage i udleveringsarrest, dagen efter hans løsladelse besluttede regeringen ikke at udlevere ham til Tyrkiet.  

På billede ovenfor: Den anholdte svensk-tyrkiske journalist Hamza Yalcin og den tysk-tyrkiske forfatter Dogan Akhanli

Lignende tilfælde har fundet sted pga. efterlysningsopråb fra Cambodia, Sri Lanka og Maldiverne. I 2015 blev Al-Jazeera journalisten Ahmed Mansur anholdt i Tyskland for en kort periode pga. et efterlysningsopråb fra Ægypten.

Midt i august 2017 blev den oppositionelle ægyptiske journalist Abdulrahman Ess ligeledes anholdt flere timer i lufthavnen Berlin-Schönefeld pga. et efterlysningsopråb fra Interpol. (Se relateret artikel fra “The New Arab“ nedenfor).                               (Folk fra autonom infoservice)

autonom infoservice 

  • EUROPOL-konference sætter fokus på anarkisme (2012)                                          Det europæiske politiagentur EUROPOL organiserer den 24. - 25. april 2012 en konference med fokus på anarkisme. Konferencen finder sted i den hollandske by Den Haag.