Hormonstyret - om kvinders sexlyst, hormoner og patriarkatet

Har den mandligt dominerede farmaceutiske industri med diverse hormonpræparater rottet sig sammen mod den kvindelige lyst?

Måske ikke med vilje. Ikke desto mindre bidrager de i høj grad til, at omkring 40 % af alle kvinder lider af mindst en seksuel funktions-forstyrrelse. Først og fremmest en ødelagt libido. (1) 

P-piller og psykofarmaka.

Den tyske medicinforsker Lisa-Maria Wallwiener har undersøgt en lang række kvinder, der bruger p-piller og konkluderer, at ca. 1/3 af disse kvinder har udpræget risiko for at komme til at lide af seksuelle for-styrrelser som følge heraf. Wallwieners forskningsarbejde er aktuelt det eneste velfunderede studie, der omhandler vekselvirkningen mellem p-piller og seksuelle funktionsforstyrrelser. (2)

______________________

Kvinder bliver dobbelt så tit som mænd behandlet med anti-depressiva medicin. P-piller og anti-depressiva medicin forstærker hormonforstyrrelserne ganske kraftigt.

I Danmark er p-piller den mest brugte form for prævention.Til sammenligning - i Tyskland bruger omkring 53 procent af alle kvinder p-piller som prævention og i  Østrig er det omkring 38 procent af alle kvinder under 53 år. Således skriver Sundhedsguiden.dk den 14. November 2017 (3):

" Danske kvinder bruger p-piller som aldrig før - de køber omkring 4 millioner pakker om året. Det svarer til at hver tredje kvinde i alderen fra 15-44 år bruger p-piller. Ser vi på aldersgruppen 20-24 år er det omkring hver anden kvinde.”

På Videnskab.dk (4) betegnes dette som ’udtryk for god information’. De skriver den 30. januar 2017 :

” En ny stor kortlægning afslører, at danske kvinder har den nordiske føretrøje i at bruge hormonelle præventionsmetoder. Det skyldes vellykket information om fordele og risici, mener dansk forsker”.

Det er imidlertid ikke kun homonel prævention, som indebærer risiko for forstyrrelse af libidoen. Kvinder bliver dobbelt så tit som mænd behandlet med anti-depressiva medicin. P-piller og anti-depressiva medicin forstærker hormonforstyrrelserne ganske kraftigt. Dette er bivirkninger, der sjældent tematiseres overfor de kvinder, det drejer sig om.  

  • Er hæmninger et problem?

Ja. At tale med sin læge om seksuelle problemer er for de fleste stadigvæk et tabu. Under behandling med psykofarmaka er det sygdommen, der er i fokus, og det betyder, at der sjældent er opmærksomhed på de negative bivirkninger for libidoen.

Banebrydende studier fra universitetet i Salamanca/Spanien anbefaler imidlertid, at man netop er opmærksom på denne sammenhæng. 60% af de anti-depressiva behandlede patienter, som blev adspurgt i undersøgelsen fra Salamanca, oplyste, at de lider af seksuelle funktionsforstyrrelser.

Men ikke kun det. Undersøgelsen viser også, at kvinder i vid udstrækning lider vold-sommere end mænd under disse forstyrrelser. 

En helt aktuel undersøgelse, der specielt beskæftiger sig med seksu-elle funktionsforstyrrelser blandt kvinder, der behandles med psyko-farmaka kommer fra University British Columbia.                                        Den viser, at psykiske lidelser blandt kvinder, udgør den største risikofaktor for seksuelle funktionsforstyrrelser.

Manglende lyst til sex er uadskilligt forbundet med depressioner og angstforstyrrelser. Psykiske lidelser betyder imidlertid ikke nødvendigvis, at sex ikke er vigtig for de ramte kvinder. Det er bare et forskningsfelt, som ikke bearbejdes kønsrelateret.

Derfor rækker de relevante erkendelser næppe ud over en snæver kreds af speciali-serede videnskabsfolk. Seksuelle funktionsforstyrrelser blandt kvinder forbliver i vid udstrækning usynligt. De accepteres og bliver endnu ofte betragtet som naturskabte. 

________________________________

P-piller bliver ofte ordineret til unge kvinder uden megen information om pillernes mulige bivirkninger - Samtidigt indikerer denne fixe ordinering af p-piller, hvem det er, der er ansvarlig for prævention i et heteroseksuelt forhold.

  • P-pillen et vidundermiddel?

P-piller bliver ofte ordineret til unge kvinder uden megen information om pillernes mulige bivirkninger. Derudover skulle de hjælpe mod acne. Et vidundermiddel!? Unge kvinder, der netop er begyndt at være seksuelt aktive får uden videre ordineret et medikament, om hvilket de først og fremmest ved, at det forhindrer dem i at blive gravide og at det angiveligt giver en smuk hud.                                                 Samtidigt indikerer denne fixe ordinering af p-piller, hvem det er, der er ansvarlig for prævention i et heteroseksuelt forhold. Hvad p-piller kan gøre ved krop og personlig-hed, det ved de unge kvinder som regel ikke. Ofte ved de det heller ikke efter 20 års indtagelse af disse hormon-præparater.

Alt for mange kvinder vokser op i den tro, at hetero-sex nu engang er sådan for dem:

Overvurderet og hul. Det kan tage år eller årtier, før de begynder at erkende, at årsagen til deres manglende sexlyst skal findes i deres præventionsmetode. Det skyldes også, at kvinder ofte socialiseres til et urealistisk krops-ideal og at de konstant konfronteres med det syn, at de selv er skyld i de 'fejl‘ deres krop måtte have.                                              Derudover oplæres de til, at det ikke er deres tilfredsstillelse, der står i forgrunden, men derimod mandens. Den kvindelige lyst holdes nede, så den patriarkalske orden kan bestå.  

  • Patriarkalsk parole

Den seksuelt selvbevidste  kvinde har været og er et skræmmebillede for mange. Ganske vist blev p-pillen fejret som feministisk gennembrud under den seksuelle revolution i 1960’erne. 

Nu kunne kvinder for alvor selv bestemme over egen krop og reproduktion. Men dette argument kan idag , 50 år senere, ikke gælde som den endegyldige visdom. Med p-pillerne aflaster kvinden manden for et tungt ansvar. Han kan sprede sin sæd uden, det fører til graviditet hos kvinden. Hvilken svir ! Hans nydelse bliver maksimeret, hendes bliver minimeret. En naturlov? 

Såvel den farmaceutiske industri som den medicinske forskning er stadig alt for domineret af mænd. Ganske vist forskes der i nye erkendelser indenfor gender-medicin, men resultaterne af denne forskning rækker næppe op til mainstream-overfladen. Det er kvinderne der lider under det. Der må feministisk oplysning til.

(ikh./ autonom infoservice)

  • Noter og kilder
  1. Libido betyder seksualdrift, sexlyst . Læs mere herom: denstoredanske.dk 
  2. Det østrigske feministiske tidsskrift an.schläge, juli 2018
  3. sundhedsguiden.dk 
  4. videnskab.dk   
  • Relateret

autonom infoservice

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0