Kina: Arbejderkampe for autonomi

   På svejseteknikfabrikken JiaShi i den sydkinesiske by Shenzhen tog arbejderne i maj 2018 initiativ til dannelsen af deres egen basisdemokratiske fagforening for kollektivt at gøre modstand mod deres elendige arbejdsforhold.

   De statslige myndigheder svarede igen ved at anholde d. 27. juli 2018 ansatte, pårørende og sympatisører, der offentligt støtter JiaShi arbejdernes faglige initiativ. 14 af de anholdte er stadigvæk i fængsel ...

Arbejdsgiverne – ”Jasic Technology” koncernen – fyrede JiaShi-arbejdernes unge talskvinde Shen Meng Yu (billedet tv.)                                                                               På trods heraf blev hun ved med at optræde som arbejdernes talerør.  Den 11. august 2018 blev Shen Meng Yu anholdt af civilpoliti og bortført i en bil. Siden da er hun forsvundet. 

Medlemmer af  svejseteknikfabrikken JiaShi's nydannede fagligt initiativ
Medlemmer af svejseteknikfabrikken JiaShi's nydannede fagligt initiativ

Siden maj måned har de ansatte på svejseteknik-fabrikken JiaShi (- del af  ”Jasic Technology” koncernen) været igang med at organisere deres egen fagforening for at forbedre deres elendige arbejdsforhold.

Virksomheden ligger i den sydkinesiske storby Shenzhen, (1) en naboby til Hongkong. Byen er kendt for særligt mange faglige strejkeaktioner i de seneste år:

 

  • ”At danne en fagforening er ingen forbrydelse ..."

Ifølge arbejderne på JiaShi er arbejdsforholdene blevet ekstremt forringet. Lønningerne er reduceret, den forhenværende sociale sikkerhed ophævet og boligtilskuddene formindsket. Arbejdstempoet bliver uden forudgående aftaler forandret konstant. De ansatte føler sig behandlet ”som slaver” af arbejdsgiverne. 

”At danne en fagforening er ingen forbrydelse. Støt JiaShi – arbejderne”, råber Shen Meng Yu i video-optagelsen. Ved afslutning af hendes tale synges der Internationalen: 


Da de ansatte ikke længere ville finde sig i disse forhold og den statslige fagforening ikke rørte en finger for dem, tog arbejderne intitiativ til at organisere sig selv. Vicepræsidenten for det statskontrollerede officielle fagforeningsforbund ”All-China Federation of Trade Unions” ACFTU (2) i Shenzhen var i første omgang positivt stemt overfor det faglige initiativ. 

Men virksomhedens management var strikt imod det og signaliserede, at de under ingen omstændigheder ville tillade en sådan fabriksfagforening. Flere af virksomhedslederne er samtidig del af provinsregeringen og benyttede sig af deres politiske indflydelse.

Dette resulterede i, at det officielle fagforbund pludseligt distancerede sig til de ansattes faglige initiativ og svarede igen med at oprette en gul lokal fagforening. Derefter argumenterede bystyrelsen, at der jo nu eksisterede en fagforening på virksomheden. 

Da et flertal af de ansatte i virksomheden ikke accepterede dette argument, fyrede virksomhedsledelsen flere af initiativtagerne til det faglige initiativ. Deriblandt Shen Meng Yu. De fyrede arbejdere kom hver dag til fabriksporten, hvor de blev forment adgang af virksomhedens sikkerhedstjeneste (billedet ovenfor). 

  • Anholdelser og mishandlinger på politistationen

Arbejderne på fabrikken solidariserede sig med deres fyrede kollegaer. Politiledelsen forbød derpå enhver forsamling og mødevirksomhed og anholdt den 27. juli 2018 ialt 29 arbejdere og sympatisører, deriblandt pårørende og studerende. På politistationen blev en del af de anholdte udsat for grove mishandlinger. 

To dage efter, den 29. juli, demonstrerede studerende sympatisører på 16 af landets universiteter i solidaritet med arbejderne på svejseteknikfabrikken JiaShi.                  På Beijings Universitet, Det Kinesiske Folkeuniversitet og Nanjings universitet, mv. blev der uddelt løbesedler med opråb i protest mod statsmagtens undertrykkelse. I tiden derefter har solidaritetsbevægelsen bredt sig til andre dele af befolkningen.

Den 29. juli 2018: Demonstrationer for løsladelse af de fængslede JiaShi – arbejdere og deres støttere i flere kinesiske byer (Billedet her er fra Shenzhen)
Den 29. juli 2018: Demonstrationer for løsladelse af de fængslede JiaShi – arbejdere og deres støttere i flere kinesiske byer (Billedet her er fra Shenzhen)
  • Hvor er Shen Meng Yu ?

Den 11. august 2018 blev Shen Meng Yu bortført, da 2 mænd fra civilpolitiet pressede hende ind i en bil og kørte væk til ukendt sted. Siden da har Shen Meng Yu været forsvundet.

I den første version hævdede politiet, at det var hendes familie, der bortførte hende. Dette udsagn blev senere afkræftet, da det blev kendt, at det var politiet, der stod for anholdelsen. Nogle dage senere blev endnu en aktivist bortført af politiet. Det lykkedes dog for ham at flygte fra varetægtsfængslet og vende tilbage til Shenzhen.

Hundredevis af sympatisører, deriblandt mange studerende, demonstrerede hver dag i Shenzhen for løsladelse af de anholdte arbejdere og deres støtter. Den 24. august 2018 blev mindst 50 af de protesterende anholdt. Deres skæbne er uvis. Alle øvrige protesterende blev forhørt og derefter tvangsdeporteret ud af Shenzhen.

Ro og orden skulle genoprettes for at garantere produktionsfreden og forhindre, at arbejderne i andre virksomheder ligeledes kom på den idé at danne autonome fagforeninger fra neden.

  • International solidaritet

Den globale solidaritet med de talrige arbejdskampe i Kinas virksomheder er ved at nå de vestlige faglige kredse. Således opfordrer Labournet.de  til at sende protester til den kinesiske ambassade, for at protestere mod fængslingen af fagligt aktive. En begyndelse ...       (folk fra autonom infoservice)

Noter

  1. Shenzhen er en kinesisk storby i provinsen Guangdong ved Kinas kyst til det Sydkinesiske Hav. Byen ligger tæt op til Hongkong. Shenzhen har 11.908.400 indbyggere, mens storbyområdet, indenfor administrationsenheden som er en subprovinsiel by, har 12.775.000 indbyggere, det vil sige flere end Hongkong.

2. I Folkerepublikken Kina er faglig aktivitet kun tilladt indenfor det statskontrollerede officielle fagforeningsforbund:”All-China Federation of Trade Unions” (ACFTU). 

    _____

Relateret

    _______

Baggrundsinfos

autonom infoservice: Klassekampe i Kina  (april 2017)                              Labour Notes: Women Lead Sanitation Strike at Massive Education Complex in China                                                 Sydney Morning Herald: Empowered Chinese factory workers wake up to their rights                                                                                                               libcom.org : New Forms of Worker Organization: The Syndicalist and Autonomist Restoration of Class Struggle Unionism.  

   _____________

Historisk tilbageblik                                       autonom infoservice