Boganmeldelse. ”Bidrag til en nær bykritik”

Fornyligt kunne man i alle gængse mainstream medier læse, at den verdenskendte rejseguide ’Lonely Planet’ har kåret København til den bedste by i verden at besøge i 2019.                                  Det har i det hele taget ikke skortet på lovprisninger af København... Vel at mærke fra politikere, byplanlæggere, turistorganisationer og erhvervsliv.                     

  • Befolkningen der lever og bor i København oplever noget andet ... 

 

 ______________________________________________

"Bypolitik handler ikke kun om at have et sted at bo. Det handler også om at kunne have indflydelse på, hvor og hvordan og med hvem man bor"

Mens alskens politikere, smarte byplanlæggere, turistorganisationer og erhvervsliv lovpriser byens fortræffeligheder, oplever befolkningen, der lever og bor i København noget andet .

Blandt dem er aktivisterne fra ’Bypolitisk Organisering’, en basisgruppe, som kritiserer den usolidariske, kapitalstyrede byudvikling og vil politisere vores forhold til byen. Med det formål at bidrage til opbygning af modstand.                       

  • ’Bypolitisk Organisering’ har for nyligt udgivet antologien ’Bidrag til en nær bykritik’. I forordet til bogen skriver de bla.: 

Bypolitik handler ikke kun om at have et sted at bo. Det handler også om at kunne have indflydelse på, hvor og hvordan og med hvem man bor. Det handler om, hvordan der tales om det sted, man bor og om ens naboer. Om byen udformes for at man skal føle sig sikker, eller om ens usikre livsvilkår bliver mistænkeliggjort og bagatelliseret.

- Bypolitik handler også om, hvem der kan bevæge sig uhindret gennem byen og hvem der bliver stoppet, visiteret og rørt ved. Og byen er drevet af penge – dem med mange penge eller dem med potentialet til at skabe profit har magt til at give og tage plads, imens dem, der ikke har, bliver skubbet ud eller gemt væk.            Denne urimelige byudvikling, som skaber en usolidarisk by med ulige betingelser for liv, kalder vi samlet for en kapitalistisk byudvikling. 

  • Bidrag til en nær bykritik’  indeholder 17 små og meget forskellige bidrag.

- Dels fra kollektiver som "Frisk Flugt", "Følsom Front", "Tredje Aktør", "Center for Militant Futurologi", dels fra en række enkeltpersoner.                                      Der er analyser af den neoliberale by, hvor markedet gennemtrænger alt. Hvor gentrificeringsmaskinen kører på højtryk og boliger reduceres til investeringsobjekter. Der er personlige fortællinger om, hvordan det kan føles at bo i Mjølnerparken og hvordan byen opleves, når man flytter væk fra den. 

Der er digte, billeder, tankestrøg og ren statistik. Lidt af hvert. "Center for Militant Futurologi" skriver i deres skønlitterære fremtidsfortælling om Københavner-kommunen:

  • ” København 2031: Gentrificeringen er total. Selv hvis en boligejer levede 200 år, ville hun ikke have levet længe nok til at gøre sig fri af sin gæld. Gentagne reformer af boligmarkedet op gennem 2020’erne slog fejl og i           2025 fik endnu et økonomisk kollaps antallet af hjemløse til at eksplodere. Samtidig stod en stadig større del af byens huse tomme hen og forladte. ” 

Fortællingen ender dog ud i, at boligaktivisterne organiserer sig og oprøret bryder løs. Befolkningen sejrer, magtpolitikerne flygter og Københavnerkommunen udråbes.

Ja! Et nyt kapitel i byens historie  med direkte demokrati / råds-demokrati og frie associerede produktionskollektiver. 

  • "Almen Modstand"

Lige nu står vi der, hvor der sker en vis opblomstring af modstand mod den horrible boligpolitik.  Beboerorganiseringen ’Almen Modstand’ er et svar på regeringens racistiske ghettoplan og den klassekamp fra oven, som forsøger at udrydde almene boliger til fordel for ejerboliger. Det er på høje tid, at vi organiserer os og kæmper for retten til byen.

Næste udgivelse fra ’Bypolitisk Organisering’ kommer også til at handle om modstand. Det kan vi ikke få for lidt af.  (ikh./ autonom infoservice)

Bidrag til en nær bykritik er redigeret og udgivet af Aske Tybirk Kvist, Johan Weltzin Kristensen, Marcus Ferreira Larsen, Ivona Kristic, Marie Finsten Jensen.                                                          Bypolitisk Organisering. Illustrationer afAsbjørn Skou. 120 sider.

Relateret
autonom infoservice

Kommentar schreiben

Kommentare: 0