Brasiliens globale frugteksport – en giftig affære

Brasilien er verdens største producent af appelsiner, som dyrkes i store plantager. 
Ingen steder i verden anvendes der så store mængder af pesticider som her. Appelsinsaften fra disse kemifyldte, kræftfremkaldende frugter lander også i supermarkeder i Danmark.

 • EU giver grønt lys til giftstoffet glyfosat

(Forstør ved at klikke på billedet) 

 Appelsinforarbejdende industrikompleks ved Sâo Paulo                             som fremstiller juice af 45 millioner appelsiner dagligt

 • Verdensrekord i anvendelse af pesticider

Brasiliens landbrugsindustri er blandt verdens største eksportører af soja, appelsinsaft (1) , sukkerrør, majs og kaffe. Branchen står for en stor del af landets valutaindtægt.                                      Traditionelt støtter såvel progressive som højreorienterede regeringer landets stor-bønder ved at yde gunstige skattefordele og billige kreditter. 
Det som regeringerne helst ikke taler om er, at den brasilianske agrarsupermagt har verdensrekord i anvendelse af pesticider (2).
I følge forskellige samstemmende under-søgelser er samtlige af de før nævnte produkter massivt behandlet med kemiske midler for at øge produktiviteten. 

 • ”Kemisk krigsførelse” 

Alle de globalt agerende kemikoncerner er repræsenteret i Brasilien. 

Således har den tyske kemi- og farmaceutvirksomhed Bayer AG, der sommeren 2018 fusionerede med den amerikanske koncern Monsanto, sin egen fabrik i nærheden af Rio de Janeiro. Opkøbet kostede ifølge det tyske ’Handelsblatt’ af den 22. maj 2019, Bayer AG rekordsummen af 66 milliarder dollars.
I Bayer AGs brasilianske fabrik fremstilles der glyphosat. Et kræftfrem-kaldende virkestof i ukrudtsmidlet ’Roundup’ (3), som er det mest anvendte pesticid i Brasiliens landbrug. 

Den årlige omsætning af pesticider i Brasilien beløber sig til over 10 milliarder dollars. Giftstoffets anvendelse bliver praktisk talt ikke overvåget og ligner som regel ’kemisk krigsførelse’ . Udtalelsen kommer fra Larissa Mies Bombardi, der er professor for agro-geografi på universitetet i Sâo Paulo.

Skønt Brasilien formelt har indført en klimaorienteret pesticidlov, er den statslige kontrol med overholdelse af denne lov stort set fraværende.

 • Brasiliens mægtige landbrugslobby 

Under den højreekstreme præsident Jair Bolsonaro behøver landets storjordsejere ikke frygte nogle kontrolforanstaltninger overhovedet.

Den mægtige landbrugslobby er en af de mest indflydelsesrige Bolsonaro-støtter i Brasiliens parlament (nationalkongres).

Den har ifølge medierne netop fremsat et udkast til en ny pesticidlov, der vil komme til afstemning i løbet af juni 2019. Denne nye lov vil bla. betyde, at såvel tilladelse til som overvågning af nye virkestoffer i sprøjtemidlerne udelukkende skal foretages af landbrugsministeriet og ikke længere af klima – og sundhedsmyndighederne.

Klimaaktivister og videnskabsfolk fra det statslige forskningsinstitut ”Fiocruz” advarer mod, at Brasilien med denne lov kan tillade flere af de giftstoffer, der allerede er blevet forbudt under de forhenværende regeringer.                                                                                           (Forstør ved at klikke på billedet): 

 • Udbredt angst for arbejdsløshed og repression

I juli sidste år offentliggjorde Human Rights Watch en rapport om helbredsmæssige skader samt brud på menneskerettigheder i forbindelse med pesticid-ofrene. Rapporten beskriver bla., hvorledes beboere og elever i skoler ude på landet ved appelsin-plantagerne systematisk bliver for udsat for forgiftning med ekstremt høje koncentrationer af pesticider. 

Det brasilianske statslige kræft- forskningsinstitut i Rio de Janeiro har i et langtidsstudie undersøgt følge-virkningerne af pesticid forgiftninger hos landarbejdere.

I en efterfølgende rapport fastslås det, at områder, hvor agrarindustrien er meget udbredt, forekommer kræft-sygdomme, depressioner og andre sygdomme, som er nævnt i forbindelse med pesticider, langt oftere end i andre områder. 

Mange af de beboere, der lever nær de store plantager, undlader at protestere mod disse forhold - ikke kun af angst for at miste deres arbejdsplads. De der kritiserer og gør modstand mod storgodsejernes forgiftning af mennesker og natur bliver ofte udsat for repression. Protesterende landarbejdere og klimaaktivister udsættes for chikane, bliver overfaldet eller forsvinder simpelthen. 

Landarbejderdemonstration mod storgodsejerne i Rio Grande do Sul
Landarbejderdemonstration mod storgodsejerne i Rio Grande do Sul

Abel Barreto at the founding meeting og the international juice network in Sâo Poulo, june 2015:

 • “The juice industry constantly makes a profit while the people remain in poverty. We are therefore not going to stop fighting. Our trade union structures are outdated, the capital har long since become international. Trade unions that do not look beyond the horizon are useless. We need international solidarity and must overcome borders.”   
  (kilde: Behind the scenes of the juice industry - pdf  )
   
 • EU giver grønt lys til giftstoffet glyfosat 

EU's appeludvalg vedtog den 27. november 2017 en fornyet godkendelse af gift-stoffet glyfosat, der er det aktive stof i sprøjtemidlet Roundup. Gældende for fem år frem.

De danske forhandlere havde ikke overraskende allerede i 2016 fået et klart mandat fra Lars Løkke Rasmussens regering om at stemme for en fornyet tilladelse til det giftige sprøjtemiddel... 

Venstrepolitiker Kristian Jensen
Venstrepolitiker Kristian Jensen

Underskrevet af den daværende Venstre-udenrigsminister (i dag finansminister) Kristian Jensen, der sagde, at ” ... regeringen mener, at der er bevist sikker anvendelse til de i EU ansøgte anvendelsesområder for glyfosat med de foreslåede risikobegrænsende foranstaltninger. Regeringen agter derfor at stemme for Kommissionens forslag om fornyet godkendelse af glyphosat ”. 
Ifølge Miljøstyrelsen blev der i Danmark anvendt 841.618 kg glyphosat i landbruget i 2017.            (folk fra autonom infoservice)   

Relateret

 

Indigene aktivister aktionerer mod fældning af skovene
Indigene aktivister aktionerer mod fældning af skovene

autonom infoservice:

I de seneste elleve år er 220.000 kvadrat-kilometer regnskov blevet ryddet i Amazonas-området. Hvis den udvikling, der er i gang ikke standses, vil regnskoven være forsvundet om 30 år ...  

     _____

Noter

 1. Appelsin-import fra Rynkeby. Rynkeby har været ejet af Arla (dengang MD Foods), og er i dag Nordens største producent af saft og juice. Juice fra koncentrat: Appelsinerne håndplukkes i subtropiske områder (typisk Brasilien eller Mexico), og kort efter presses de til appelsinsaft. En appelsin indeholder ca. 55 % juice, og når denne juice inddampes, så reduceres det naturlige vandindhold med ca. 80%. Tilbage er koncentratet, som kommer på frost og fragtes til Europa, hvor samme mængde væske tilsættes koncentratet. 
  Juice ikke fra koncentrat: Appelsinerne hånd-plukkes i subtropiske områder og kort efter presses de til appelsinsaft. Denne appelsinsaft nedkøles og transporteres til Europa og hældes på karton eller flaske. Kilde: Rynkebys hjemmeside 
 2. Pesticid - betegnelsen for en kemisk sprøjtegift, der er beregnet til at kontrollere for eksempel planter, insekter, svampe, gnavere og andre organismer, der opfattes som skadelige. Roundup med aktivstoffet glyphosat er udviklet og produceret af den globale kemikoncern Monsanto og er ifølge selskabet selv ’verdens mest anvendte ukrudtsmiddel’. Glyfosat 360 er det aktive stof i Roundup. Glyfosat-midler dræber de fleste planter ved at trænge ind i blade og skud, hvor det blokerer en bestemt aminosyre-syntese. 
 3. Verdenssundhedsorganisationen WHO’s ”International Agency for Research on Cancer” (IARC) offentliggjorde i juli 2016 en rapport på 92 sider om glyphosats virkning i dyr og mennesker. Den omfattende undersøgelse endte med konklusionen, at ”glyfosat er sandsynligvis kræftfremkaldende i mennesker”. 

OBS. 

12 byer i Danmark, d. 25. maj 2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0