”Arbejderne er blevet svigtet af mainstream fagforeningerne...”

27. Juni 1905: Den anarkosyndikalistiske landsorganisation Industrial Workers of the World (IWW)  indleder sin stiftelseskongres i Chicago, Illinois.
I den anledning genopslår vi et interview med kollektivet bag ”New Syndicalist” fra UK. Et medie for 'antikapitalistisk teori og strategi for arbejdskampe nedefra'.

  • ”Syndikalismen har gennem hele historien tilpasset sig forandringerne i de gældende arbejdsvilkår” 

 

Shane Little fra ”Anarchist Studies” har interviewet nogle fra redaktionskollektivet bag ”New Syndicalist”.  

  •  Hvad er ”New Syndicalist” og hvad er formålet med projektet?

New Syndicalist: ”New Syndicalist” er et medieprojekt for faglige aktivister. Det er vores mål at offentliggøre indhold, som gør det muligt for faglige aktivister at reflektere de aktiviteter, de er involveret i og lære af andre.  (...)   

New Syndicalist: ”Recomposition” for eksempel var en meget vigtig kilde til inspiration for mange af os, da vi startede med at organisere kampagner med IWW i UK.
- Mange af os havde ingen erfaring med faglig aktivisme og vi rekrutterede på arbejdspladser, hvor der ikke var nogen fagforeninger til stede. Artikler og reflektioner fra organisatorer i ’Star-bucks Workers Union’, samt fra andre kampagner i USA i denne periode, spillede en stor rolle i vores arbejde. 
- For disse aktivister havde det ligesom os – i et fjendtligt miljø forsøgte de at vinde fodfæste og skabe praktiske og mærkbare forandringer i retning af vores fagforenings luftige mål. 
- Da vi begyndte at øge vores organiserings- aktiviteter følte vi, vi havde brug for vores eget medie, med fokus på erfaringerne i UK (se twitter) , så vi kunne reflektere vores egne valg, successer og nederlag – og forhåbentlig hjælpe andre, lige som   ”Recomposition” havde hjulpet os. 

  • Hvordan vurderer du den aktuelle syndikalisme i UK og synes du, den er vokset i betydning? Hvis ja, hvad skyldes det? 

New Syndicalist: Syndikalisme eller faglig organisering nedefra er stadig en lille størrelse sammenlignet med de store fagforeninger i UK og også i sammenligning med andre europæiske lande. Men dens indflydelse er voksende. ( …)
- De syndikalistiske bevægelser som IWW   og   UVW  oplever en markant medlemsfremgang. I modsætning til de store mainstream fag-foreninger, der mister medlemmer i disse år.
Dette skyldes formentlig hele den politiske udvikling i kølvandet af finanskrisen i 2008.
- Men det skyldes først og fremmest, at basisorganiseringerne har vist, at de tager kampe op, og de vinder mange af dem.  Det drive, den energi og entusiasme skaber håb hos arbejdere og tjener som godt eksempel på, hvad kæmpende fagforeninger kan opnå. 

  • Hvordan er jeres redaktionelle praksis? Hvordan organiserer I indholdet   på jeres website og hvordan udvælger I nyt indhold? 

New Syndicalist: Vores redaktionelle process er bade kollektiv og demokratisk – kvaliteter vi ville ønske også blev afspejlet i de store fagforeninger. Typisk er det sådan, at folk til at begynde med kommer til os med en idé og vi vil så give dem råd og vurdere, om deres bidrag passer til bloggen på vores site. 

- Vi publicerer ikke sekteriske angreb på individer eller grupper, nyhedsbreve og overdrevent akademiske tekster, som ikke har til formål at informere ift. praktiske overvejelser ift. organisering.  Vi har flere forskellige serier kørende, som vi opfordrer vores skribenter til at bruge.

- For eksempel serien “What does a Union Mean to You?” som udfordrer bidragsydere fra mange forskellige slags jobs til at tænke over eksempler på solidaritet og support på deres arbejdsplads.

- Vi har haft mange interessante bidrag i denne serie, bla. fra en sexarbejder, som delte sine tanker omkring den tid der går med at vente på et job eller finde et job og de netværk som sexarbejdere bruger for at skabe størst mulig sikkerhed for dem. 

- Når indhold offentliggøres, diskuterer vi dem i redaktionskollektivet. De fleste er ret ukontroversielle, men det kan hænde, at vi må lave en afstemning om offentlig-gørelse eller ej. Enkelte bidrag har vi afvist, fordi de ikke levede op til formålet med vores projekt. 

  • Når det handler om strategi og organisering, er der så nogle unikke karateristika ved den aktuelle syndikalisme, som adskiller den fra den historiske syndikalisme?

New Syndicalist: Syndikalismen har gennem hele historien tilpasset sig forandring-erne i de gældende arbejdsvilkår. De organisationer vi ofte refererer til som de ”historiske” syndikalistiske fagforeninger -  IWW (Industrial Workers of the World), CNT, FAU, CGT etc. (der alle eksisterer i en eller form også i dag) – var på forkant med kapitalismens forandringer i starten af 1900-tallet.                                         (Forstør ved at klikke på billedet) 

  * Freie Arbeiter Union (FAU) - Berlin    * Confederación General del Trabajo (CGT) - Barcelona

- I takt med at kapitalismen blev mere og mere teknologisk avanceret, i højere grad brugte ufaglærte samlebåndsarbejdere og arbejdsstyrken blev mere og mere global, var det disse syndikalistiske fagforeninger, som argumenterede for en fagforenings-organisering på tværs af lande og på tværs af faggrænser. Med det formål at bruge de nye produktionsforhold i industrien til gavn for en samlende organisering af arbejderklassen.

- I modsætning hertil så mange af de traditionelle fagforeninger blot disse forandrin-ger som en trussel,der skulle bekæmpes. De udelukkede de nye ufaglærte arbejdere, fordi de stod i et umiddelbart konkurrenceforhold til de faglærte arbejdere, som var disse fagforeningers traditionelle basis. ( … )  

  • Ser du en forbindelse mellem væksten i de syndikalistiske fagforeninger og forandringer i klassesammensætningen i UK? 

New Syndicalist: Mange af de syndikalistiske fagforeninger i London er organiseret omkring migrant arbejdere i byen. Men migrantarbejde er ikke noget specielt nyt i UK eller i fagforeningerne, så jeg tror ikke man skal tillægge forandringer i klasse-sammensætningen for stor betydning.

Rengøringsarbejderstrejke, London 2017
Rengøringsarbejderstrejke, London 2017

- Jeg tror, der er blevet åbnet et “rum” for syndikalistiske fagforeninger, hvor de kan vokse, fordi så mange arbejdere er blevet svigtet, forladt eller bedraget af mainstream fagforeningerne.

- Disse fagforeninger går simpelthen udenom mange arbejdspladser, fordi de koster fagforeningerne for meget ift. tid, ressourcer og penge.

- Men det er netop på disse arbejds-pladser, så som barer og restauranter, callcentre, vikarbureauer og blandt alskens slags løsarbejdere, at et stadigt stigende antal prekært ansatte og dårligt betalte arbejdere findes.

  • Hvordan er jeres forhold til andre lignende projekter og fagforeninger i UK, og foregår der en del samarbejde mellem de forskellige syndikalistiske projekter?

New Syndicalist: Vi vil gerne fremme et støttende og venskabeligt forhold til alle lignende projekter og fagforeninger i UK. Vi er en relativ lille og ung bevægelse, vi vil helt sikkert komme længere ved at hjælpe og styrke hinanden.  

_______________________

(Interviewet er oprindeligt bragt i ’Anarchist Studies blog’  d. 15. april 2019, oversat og lidt forkortet af ikh./autonom infoservice )

Relateret

Redaktionsgruppen fra  New Syndicalist  besøgte Loughborough University for at holde et oplæg med titlen “New Media for a New Workers’ Movement: Syndicalism for the 21st Century” : > listen in here

Links

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0