Tyskland: Forbuddet mod 'linksunten-indymedia' stadfæstet

 Demo i solidaritet med 'linksunten-indymedia' i Leipzig
Demo i solidaritet med 'linksunten-indymedia' i Leipzig

Forvaltningsdomstolen i Leipzig har den 29. januar 2020 afvist klagerne over forbuddet mod den venstre-radikale medieportal ’linksunten.indymedia.org’  

  • Solidaritetsaktioner  
  • Protester fra ”Journalister uden grænser“ 
Omkring 1600 mennesker demonstrerede i Leipzig d. 25. januar 2020 i solidaritet med den kriminaliserede medieportal linksunten-indymedia
Omkring 1600 mennesker demonstrerede i Leipzig d. 25. januar 2020 i solidaritet med den kriminaliserede medieportal linksunten-indymedia
  • Juridiske fiflerier

Forvaltningsdomstolen i Leipzig har besluttet, at forbuddet mod 'links-unten.indymedia.org’ skal opretholdes. Dermed har aktivisterne tabt den sag, de har lagt an mod Inderigsministeriet. 

Forvaltningsdomstolen afviste klagerne over forbuddet mod medieportalen uden  at have efterprøvet, om der overhovedet eksisterer et retsgrundlag for forbuddet. Aktivisterne omkring linksunten.indymedia har derfor erklæret, at de vil lægge sag an pga. brud på forfatningen. 

" Sådan et angreb på pressefriheden må kunne prøves juridisk. Men domstolen har nægtet at tage stilling til indholdet i sagen” sagde forsvarsadvokaten Sven Adam, der repræsenterer aktivistkredsen.

Linksunten.indymedia startede i 2009 som del af det internationale indymedia-netværk  . På denne platform kunne enhver skrive anonyme indlæg. Her blev bla. offentliggjort aktionserklæringer og opråb til demonstrationer samt vejledninger i at lave molotov-cocktails. 

         _______________________________________

„Den vigtigste internetplatform for voldelige venstreekstremister i Tyskland“  ( forbundsminister Thomas de Maizière)

I august 2017 forbød den daværende konservative forbundsminister Thomas de Maizière medieportalen ‘linksunten-indymedia‘. Dette skete nogle uger efter konfrontationerne med paramilitært politi i forbindelse med G20-topmødet i Hamburg.

CDU-politikeren kommenterede dette forbud med, at linksunten.indymedia er den ”vigtigste internetplattform for voldelige venstreekstremister i Tyskland“.                      (Netzpolitik.org har berettet udførligt om sagens forløb ) 

  • Domstolen har ikke efterprøvet retsgrundlaget 

Sagsøgerne var 5 aktivister, der angiveligt stod bag medieportalen. De fik tilsendt forbuddet fra domstolen og deres boliger i Freiburg blev ransaget ifm. sagen.  De lagde sag an som privatpersoner. Retten havde imidlertid den opfattelse, at kun ”en forening kan klage over forbuddet mod en forening”. I sagen om linksunten.indymedia er det stadig uafklaret, hvem medlemmerne af den forbudte forening egentlig er ....                                           Argumentet fra de angivelige aktivister fra linksunten.indymedia går på, at denne forening ikke eksisterer og at de ikke er/har været medlemmer af en sådan forening.                                                Årsagen hertil er, at  straffesager ifm. linksunten. indymedia er tidligere blevet indstillet, fordi den ansvarlige statsadvokat i Karlsruhe ikke kunne indlede sager mod mistænkte personer. Hvis de angivelige aktivister fra linksunten.indymedia bekendte sig til medieportalen, kunne de blive udsat for strafforfølgelse.                                                      Fordi sagsøgerne ifølge dommerpanelet ikke   havde ”autoriteten til at repræsentere den forbudte  website”, så har domstolen ikke efterprøvet rets-grundlaget for forbuddet , men blot fastslået,            ” ... at linksunten.indymedia er en forening og sagen derfor skal forhandles i overensstemmelse med foreningsloven...” Foreningsloven gælder også for foreninger, som er presseorganer.  

For at kunne gennemføre forbuddet, havde myndighederne påberåbt sig foreningsloven. Striden går på, om man i stedet skulle have behandlet sagen i henhold til medieloven. I dette tilfælde havde myndighederne kun haft mulighed for at kræve enkelte af linksunten-indymedias omkring 200.000 opslag fjernet fra nettet - istedet for at lukke hele portalen ned.

Organisationen ”Journalister uden grænser“ har anklaget  myndighederne for, at de ”mål-rettet har foretaget et brud på pressefriheden“ . For i tilfældet med linksunten.indymedia har det ”trods alt“ drejet sig om en ”journalistisk online-portal“.


 

  • Forskellige demo-taler ved demonstrationen for linksunten-indymedia i Leipzig, d. 25. januar 2020 (lydfiler på indymedia.de)   

 

Relateret                                                        autonom infoservice