"En thriller fra det virkelige liv” - Om retssagen mod Julian Assange

WikiLeaks-stifteren Julian Assange kæmper imod at blive udleveret til USA med udsigt til en dom på op til 175 års fængsel i henhold til  "Espionage Act fra 1917"- United States Federal Law.
En britisk domstol afgjorde i april 2022, at den britiske regering skulle træffe beslutningen om, hvorvidt Assange skulle udleveres til USA.
Den tidl. britiske indenrigsminister, Priti Patel, har derpå i sommeren 2022 givet grønt lys til at udlevere Assange til USA.
Julian Assanges forsvarere har appelleret afgørelsen til High Court i London ...

 • I et interviewet kommer FNs tortur ekspert, schweizeren Nils Melzer, nærmere ind på sin undersøgelse af  sagen omkring Julian Assange. Han betegner sagen som en ”thriller fra det virkelige liv”.  

 

Interview med Nils Melzer, torturekspert i FN. 

Han anklager både USA, Sverige, Storbritannien og Ecuador for "kollektiv forfølgelse" af Wikileaks-grundlæggeren Julian Assange.
 

         _________________________________________
"De svenske myndigheder konstruerede en voldtægt"

 • Nils Melzer, hvorfor beskæftiger du dig som FNs ekspert i tortur med Julian Assange?

Nils Melzer: Hans tilfælde berører mit område på tre måder: Manden har offentliggjort bevismateriale om systematisk tortur. I stedet for at gerningsmændene anklages, bliver han nu selv forfulgt.
- For det andet bliver han mishandlet på en måde, så følgerne er at han i dag udviser symptomer på psykologisk tortur.
- Og for det tredje står han overfor udlevering til en stat, som indespærrer mennesker som ham under fængselsbetingelser, Amnesty International betegner som tortur.

 • Hvorfor har du så ikke langt tidligere beskæftiget dig med sagen? 

Nils Melzer: Forstil dig et mørkt rum. Pludseligt er der en, som retter et lys på en ’elefant’ i rummet, på krigsforbrydere, på korruption. Assange er manden med lysprojektøren. Regeringerne er i et kort øjeblik chokeret.
Derefter vender de med voldtægtsbeskyldningerne lyskeglen om. En klassiker i manipulation af den offentlig opinion. (...)
Vi ved pludseligt alle, at Assange er en voldtægts-mand, en hacker, en spion og en narcissist. Og de misforhold og krigsforbrydelser han har afsløret blegner i det mørke.
Sådan er det gået for mig. På trods af mine erfaringer fra mit daglige arbejde, der burde have manet til forsigtighed.

 • Kan vi starte forfra? Hvordan er du kommet til denne sag?

Nils Melzer: I december 2018 blev jeg første gang kontaktet af Assanges advokater og bedt om intervention. I første omgang afviste jeg det. I min iagttagelse der var præget af medierne, havde jeg også den fordom, at Julian Assange på en eller anden måde var skyldig – og ja, at han også ville manipulere mig.

- I marts 2019 kontaktede advokaterne mig for anden gang, da der var tydelige tegn på, at Assange snart ville kunne blive udvist af den ecuadorianske ambassade i London. De tilsendte mig nogle nøgledokumenter og en sammenfatning af sagen. Og så tænkte jeg, at jeg skylder min professionelle integritet, at jeg i det mindste skulle kigge på det.

                  _______________________________________________

        "Jeg har aldrig nogensinde set et lignende tilfælde"

- Derefter blev jeg hurtig klar over, at der er noget, som ikke passer sammen. At der findes modsætninger, som ikke er i overensstemmelse med mine juridiske erfaringer: Hvorfor befinder et menneske sig i hele ni år i en strafferetslig forundersøgelse af en voldtægtssag, uden det nogensinde kommer til en anklage i sagen? Jeg har aldrig nogensinde set et lignende tilfælde. (...)
- Forstil dig, at du i 9½ år bliver konfronteret med et helt statsapparat og med medierne, som lancerer disse  voldtægtspåstande, uden at du kan forsvare dig, fordi det aldrig når videre til domstolen.
Assange har flere gang meldt sig hos de svenske myndigheder, fordi han ville tage stilling til voldtægtsbeskyldningerne. Myndighederne afværgede det hver gang.

 • Hvad betyder det: ’Myndighederne afværgede dette’?

Nils Melzer: Må jeg gerne starte fra begyndelsen? Jeg taler flydende svensk og kunne derfor læse samtlige originaldokumenter. Jeg troede ikke mine egne øjne: Efter udsagnet fra kvinden i voldtægtssagen, så har der aldrig været tale om en voldtægt.
Og ikke nok med det: Denne kvindes udsagn blev bagefter, uden hendes medvirken, om-skrevet af Stockholms politi, for at det kunne se ud som en mistanke om voldtægt. Jeg ligger inde med disse dokumenter, mails og sms’er.

- Konkret: Den 20. august 2010 betræder en kvinde ved navn S.W. i ledsagelse af en anden kvinde ved navn A.A. politistationen i Stockholm. S.W. udtaler, at hun frivilligt har haft samleje med Julian Assange, men uden kondom.

Nu er hun bange for, at hun kunne være blevet inficeret med HIV og ville vide, om Assange er forpligtet til at gennemføre en HIV-test. Hun er meget bekymret.             

- Politiet fører hendes udsagn til protokol og informerer straks statens anklagemyndighed. Allerede før afhøringen var afsluttet, bliver S.W. oplyst om, at man vil anholde Assange pga. mistanke om voldtægt. S.W. er chokeret og nægter at fortsætte med afhøringen.                                                           
- Mens hun stadig væk opholder sig på politistationen, sender hun en sms til en veninde og fortæller hende, at hun slet ikke ville beskylde Assange for voldtægt, men bare ønskede, at han lavede en HIV-test, men politiet var helt åbenlyst ude på at ”få en klemme på ham”.
- S.W. har altså ikke beskyldt Julian Assange for voldtægt. Hun nægtede at fortsætte samtalen med politiet og kørte derefter hjem igen. Alligevel bringer det svenske dagblad ”Expressen” to timer senere en forsidehistorie om, at Julian Assange bliver mistænkt for dobbelt voldtægt.

 • En dobbelt voldtægt?                                     

Nils Melzer: Ja, for der var også den anden kvinde: A.A. Hun ville heller ikke anklage Assange for voldtægt, men har bare ledsaget S.W. til politistationen. Hun blev denne dag ikke engang afhørt af politiet.         
- Senere fortalte hun dog til politiet, at Assange havde udnyttet hende seksuelt. Hun giver til protokol, at hun har stillet sin lejlighed til rådighed for Assange, som deltager i en konference i Sverige. Det drejer sig om en lille et-værelses lejlighed.                                               
Da Assange opholder sig i lejligheden, kommer hun tidligere end planlagt hjem. Hun siger, at det ikke er noget problem, og at han kunne sove sammen med hende i sengen.
Denne nat kommer det til fælles ønsket sex. Med kondom. Hun siger dog, at Assange under samlejet med vilje har ødelagt kondomet. 
Skulle dette være tilfældet, er der naturligvis tale om en strafbar seksuel handling, en såkaldt ”stealthing”. Men kvinden siger samtidig også, at hun først efter samlejet har bemærket, at kondomet var ødelagt. 
- Det er en modsætning, som ubetinget skulle være blevet afklaret, da det er spørgs-målet om dette skete med vilje eller om der er tale om et uheld. På det kondom, der blev indleveret som bevis, var der hverken DNA fra Assange eller fra A.A. ( …) 
- Den beviste aversion mod Assange fra politiets side blev senest på dette tidspunkt åbenlys da de straks forcerede voldtægtsmistanken via tabloidpressen uden afhøring af A.A. og i modsætning til S.W.s udsagn – og derudover imod et klart forbud i svensk lovgivning om offentliggørelse af navnet på det formodede offer eller mistænktes navn i tilfælde af sager om seksuelle forhold. 

                            __________________________________________

”Gøre som følgende: Føje det ind i forhøret og
  signere det derefter” 
    

- Derefter bliver den overordnede anklagemyndighed opmærksom på sagen og slutter med undersøgelsen nogle dage senere ved at konstatere, at S.W.s udsagn godt nok er troværdigt, men at der er på ingen måde er tale om en sexualforbrydelse. 

Som reaktion herpå skriver en overordnet til den politibetjent,  der har taget imod S.W.s beretning, at hun skulle omskrive udsagnet: ”Gøre som følgende: Føje det ind i forhøret og signere det derefter” 
(
dokumenteret ved mailkorrespondencen hos den svenske politi/ kriminalinspektor Mats Gehlin, i original / oversættelse til tysk)  

 • Hvad har politibetjenten omskrevet?

Nils Melzer: Det ved man ikke. Fordi det første udsagn blev skrevet direkte på computer og ikke længere eksisterer. Vi ved bare, at statsanklagemyndigheden i det oprindelige udsagn ikke fandt noget, der antydede et seksuelt overgreb.

I det reviderede udsagn er kvinden vågnet ved, at han forsøgte at trænge ind i hende uden kondom. Hun spurgte: ”Har du kondom på?” Han sagde: ”Nej”. Så sagde hun: ”You better not have HIV”, og lader ham fortsætte.
Dette udsagn blev uden medvirken af kvinden redigeret og heller ikke underskrevet af hende. Det er et manipuleret bevismiddel, ud fra de svenske myndigheder, som derefter har konstrueret en voldtægt.

 • Hvorfor skulle de svenske myndigheder gøre dette?

Nils Melzer: Afgørende er den tidsmæssigt sammenfaldende kontekst: Slut juli offentliggjorde Wikileaks i samarbejde med ”New York Times”, ”Guardian” og ”Der Spiegel” dokumentet ”Afghan War Diary”. Det er den største lækage i det amerikanske militærs historie. USA opfordrer omgående sine allierede til at overdynge Assange med retssager.

- Vi kender ikke hele korrespondancen, men den amerikanske regerings sikkerhedsfirma "Stratfor", råder åbenbart regeringen til at overdynge Assange med alle mulige retssager de næste 25 år.   
(Forstør ved at klikke på billedet): 

- Assange får gennem medierne besked om voldtægtsbeskyldningerne. Han tager kontakt til politiet for at tage stilling til beskyldningerne. På trods af den skandalehistorie, medierne skabte, blev han først indkaldt ni dage efter. På et tidspunkt hvor anklagen om sexuel chikane af S.W. allerede var ophævet igen. 

- Politisagen omkring A.A.s udsagn derimod er stadigvæk kørende. Den 30. august 2010 opsøger Assange  politistationen for at afgive sit udsagn.
Han bliver udspurgt af Mats Gehlin, den samme politimand der har givet ordre til at omskrive S.W.s udsagn. Assange erklærer sig parat til at lade sig forhøre under betingelse af, at han ikke vil læse det bagefter i pressen.
- Dette er hans ret og det bliver han lovet. Men samme aften står det hele igen i pressen. Det kunne kun komme fra myndighederne, da ingen anden var tilstede under hans forhør. Det drejede sig ganske åbenlyst om målrettet at ødelægge hans person.
- Assanges advokat spørger myndighederne to uger senere, om Assange må forlade landet i forbindelse med en konference i Berlin. Statsanklagemyndighedens kontor giver grønt lys til, at Assange må forlade Sverige i en kortere periode.
- Samme dag hvor Julian Assange med et SAS-fly forlod Sverige, blev der udstedt en anholdelsesordre. Ved ankomsten til Berlin forsvinder hans laptops fra den bagage, han har checket ind. Han beder Lufthansa om en efterlysning hos SAS. Flyselskabet svarer ikke. 

- Assanges advokater har dokumenteret, at de i løbet af de syv år Assange søgte tilflugt i den ecuadorianske ambassade i London (billedet th.) for at undgå en udlevering til USA, over 30 gange har tilbudt de svenske myndigheder, at Assange vil komme til Sverige – på den betingelse, at han ikke udleveres til USA. 
- De svenske myndigheder nægtede dette med det argument, at der slet ikke findes noget udleveringskrav fra USAs side...                            ___________________________

”Don’t you dare get cold feet!!”  
- Da Sverige meddelte de engelske myndigheder, at de muligvis ville indstille sagen mod Julian Assange, svarer briterne bekymret tilbage: ”Don’t you dare get cold feet!!”

(- mail fra den engelske juridiske myndighed CPS til den ledende svenske stats-advokat Marianne Ny. Dette dokument har den italienske investigative journalist Stefania Maurizi modtaget ).
_____________________________________________________________________

 • The Guardian,d. 19. november 2019:

Swedish authorities have discontinued an investigation into a rape allegation against the WikiLeaks founder, Julian Assange, after a review of the evidence.
“After conducting a comprehensive assessment of what has emerged during the course of the preliminary investigation I then make the assessment that the evidence is not strong enough to form the basis for filing an indictment.” 
(Swedish deputy chief prosecutor, Eva-Marie Persson).
__________________________________________

 • Foreløbig epilog

- I april 2019 blev Julian Assange af det engelske politi slæbt ud af den ecuadorianske ambassade i London. Han bliver anholdt og samme dag fremført for en engelsk dommer, som i en lynretssag dømmer ham til 50 uger i et højsikkerhedsfængsel. Normalt bliver brud på kautionsregler straffet med bøder eller maksimalt et par dages fængsel.
- Assange har kun 15 minutter tid til at forberede sig med sin advokat. Selve retssagen varer ligeledes 15 minutter. Assanges advokat fremlægger et dokument, hvori han gør indsigelse mod partiskhed ift. en af de bisiddende dommere i panelet, fordi hendes mand hele 35 gange blev eksponeret i Wikileaks.                     
- Domsformanden visker det af bordet uden nogen undersøgelse og dømmer Assange med ordene: 
”You are a narcissist who cannot get beyond his own self-interest. I convict you for bail violation.”

En britisk domstol afgjorde i april 2022, at den britiske regering skulle træffe beslutningen om, hvorvidt Assange skulle udleveres til USA. Den forhen-værende konservative britiske indenrigsminister, Priti Patel, har i sommeren 2022 givet grønt lys til at udlevere Julian Assange, til USA. 
Assanges forsvarere har appelleret afgørelsen til High Court i London... ____________________________________

(Interviewet er et mindre uddrag af et omfattende interview med Nils Melzer i det schweiziske magasin: republik.ch d. 31. januar 2020. Interviewet er oversat og forkortet af autonom infoservice og kan læses i sin helhed på tysk her

 • Julian Paul Assange , født den 3. juli 1971 i Australien, er journalist og aktivist, der siden 2006 er kendt som redaktør for WikiLeaks, som er en netbaseret whistleblower organisation.

Assange var blandt grundlægger af WikiLeaks og uformel ansvarlig for den omfattende offentlig-gørelser af bl.a. dokumenter om USAs krigs-forbrydelser i Irak-krigen og i Afghanistan, samt amerikanske diplomaters krigsrelaterede korrespondance. Han har fra 2012 til april 2019, hvor han blev anholdt, opholdt sig på Ecuadors ambassade i London.
Pt. kæmper Assange imod at blive udleveret til USA med udsigt til en dom på op til 175 års fængsel i henhold til  "Espionage Act fra 1917" / United States Federal Law. 
(På basis af denne lov blev de to amerikanske kommunister Ethel og Julius Rosenberg i 1953 dømt til døden og i 1953 henrettet).

Den 5, april 2010 har WikiLeaks  offentliggjort en video, der er klassificeret som hemmelig af USAs militær. Videoen viser drabet på mere end et dusin civile mennesker i en forstad til New Bagdad – inklusiv 2 medarbejdere fra nyhedsbureauet Reuters. 

Reuters har forsøgt at få videoen udleveret på basis af loven ”Freedom of Information Act”. Dog uden succes. Videoen, der er optaget fra en Apache helikopter viser tydeligt det ubegrundede drab på en såret Reuters medarbejder og de, som forsøger at redde ham. To børn, som hjalp til med at redde den sårede fra Reuters blev alvorligt kvæstet.

* WikiLeaks video: 'Collateral murder' in Iraq
https://youtu.be/zYTxuW2vmzk 
* WikiLeaks' Collateral Murder: U.S. Soldier Ethan McCord 
https://youtu.be/kelmEZe8whI

Relateret 

Et INTERVIEW med den amerikanske whistleblower Edward Snowden som har udgivet selvbiografien ”Permanent Record”.