Vrede protester mod abortforbud i Polen

Under parolen ”Frihed, lighed, kvinde-rettigheder!” gik i sidste uge titusinder af demonstranter på gaden for at protestere imod den polske regering, der er ledet af det ærkekonservative, klerikale parti "Prawo  i  Sprawiedliwość” (PIS).

  • Det er grusomt og er et brud på elementære menneskerettigheder, når kvinder tvinges til at gennemføre et svangerskab, selvom fosteret er alvorligt beskadiget. Det er statslig institutionaliseret vold mod kvinder. ” 

(Krystyna Kacpura fra ’Organisationen for kvinderettigheder og familieplanlægning’ i Polen) 

Demo mod regeringen i Warszawa den 24. oktober 2020.

De katolske fundamentalister har opbygget et så massivt pres, at det er lykkedes at komme igennem med store dele af deres kvindefjendske dagsorden i spørgsmålet om abort og kvinders ret til at bestemme over egen krop.  

  • I Polen har Forfatningsdomstolen i torsdags (22. oktober) afskaffet gravide kvinders mulighed for abort i tilfælde af, at fosteret er misdannet eller uheldbredeligt syg.

Denne domstolsafgørelse har udløst omfattende protester i mange polske byer. Titusindvis af demonstranter er flere dage i træk gået på gaden for at protestere mod Forfatningsdomstolens skærpelse af den i forvejen ekstremt restriktive abortlov i Polen.  
 Indtil nu har abort været lovlig i Polen, hvis der var fare for moderens liv og legeme, hvis fosteret var alvorligt beskadiget, uhelbredeligt syg eller hvis graviditeten var følge af voldtægt eller incest.

I Polen, der har en befolkning på 38 millioner mennesker, blev der sidste år foretaget 1.100 legale aborter, først og fremmest på grund af medicinsk indikation for et alvorligt beskadiget foster. 

  • Sejr for katolske fundamentalister 

Fremover har gravide polske kvinder ikke længere ret til selv at bestemme, om de ønsker abort, hvis deres foster får diagnosen ”manglende hjerne” eller ”åben rygrad”. Det overvejende flertal af mandlige dommere ved Forfatningsdomstolen har besluttet, at kvinder i sådanne tilfælde skal gennemføre fødslen.
Fosterets ”ret til liv” står over kvindernes ”psykiske komfort”. Efter denne doms-afgørelse må lovgiverne i parlamentet nu omformulere familieplanlægningsloven og i særdeleshed strafferammerne for kvinder, der modsætter sig tvangsfødsler og får foretaget en såkaldt ”illegal” abort. 

  • Størstedelen af befolkningen ønsker ikke nogen skærpelse af retten til abort

Striden om den ekstremt restriktive abortlov har varet i mange år. Ifølge forskellige meningsmålinger ønsker størstedelen af befolkningen ikke nogen skærpelse af retten til abort. Men de katolske fundamentalister har opbygget et så massivt pres, at det er lykkedes at komme igennem med store dele af deres kvindefjendske dagsorden i spørgsmålet om abort og kvinders ret til at bestemme over egen krop. 

  • Fra sidste ugers demonstrationer i flere polske byer mod PIS-regeringen: 
  • Skarp kritik fra kvindeorganisationer og læger

Kvindeorganisationer kritiserer i de skarpeste vendinger domstolsafgørelsen. Den betyder, at antallet af illegale aborter med farlige metoder vil stige. Krystyna Kacpura fra ’Organisationen for kvinderettigheder og familieplanlægning’ udtaler:

”Det er grusomt og er et brud på elementære menneskerettigheder, når kvinder tvinges til at gennemføre et svangerskab, selvom fosteret er alvorligt beskadiget. Det er statslig institutionaliseret vold mod kvinder”.  

Organisationen anslår, at der hvert år er 120.000 – 150.000  polske kvinder, som undviger til nabolande, hvor der er en mere liberal abortlovgivning. En lang række læger har også protesteret mod domstolsafgørelsen, fordi den sætter kvinders liv og sundhed på spil.
Mere end 900 læger har før domsafgørelsen underskrevet en appel om ikke at indskrænke retten til abort yderligere.

  • Modstand og generalstrejke

Siden i lørdags er titusinder af demonstranter flere dage i træk gået på gaden i mange polske byer for at protestere mod Forfatningsdomstolens indskrænkning af abortretten og landets generelle udvikling hen imod et stadigt mere autoritært styre, der er igang med at afskaffe de mest elementære menneskerettigheder. Mange demonstranter råbte bla. ”Frihed, lighed, kvinderettigheder!“
Protestbevægelsen har varslet generalstrejke i hele Polen på onsdag, den 28. oktober 2020.
International solidaritet
Imens fortsætter protesterne med større og større styrke. Også mange steder udenfor Polens grænser har der været protester, blandt andet i Danmark. (ikh. / autonom infoservice)

Søndag den 25. oktober 2020 samledes en større gruppe demonstranter
på Rådhuspladsen i København for at protestere mod det nu indførte de
facto forbud mod abort. Her er et par billeder fra manifestationen: 

@ foto: Niclas Hawkesworth