Global Action Days: "Stop for fracking & neokolonialisme!"

Som led i ”Global Action Days” gennemførte omkring 2000 aktivister fra den tyske klima-alliance ’Ende Gelände’ den sidste weekend i juli en blokade mod en planlagt opførelse af en importterminal til fossil gas. Aktionen fandt sted ved Nord-tysklands største industriområde ”ChemCoastPark”.
Under sloganet ”Shale must fall” blev der samtidigt aktioneret mod fracking i 13 lande i Latinamerika, Nordamerika og Europa.

  • Se billeder og video reportage fra ’Ende Geländes’ aktionsweekend 
På vej til industriområdet ”ChemCoastPark” i den nordtyske havneby Brunsbüttel
På vej til industriområdet ”ChemCoastPark” i den nordtyske havneby Brunsbüttel

Som led i ”Global Action Days” blokerede klima-alliancen ’Ende Gelände’ sammen med aktivister fra det globale syd en planlagt infrastruktur til fossil gasimport i delstaten Schleswig-Holsteins største industriområde: ”ChemCoastPark” i havnebyen Brunsbüttel.
Aktivisterne blokerede centrale steder ved banelegemet til industriområdet og blokaderne blev opretholdt fra lørdag den 31. juli og hele natten til søndag d. 1. august.
(Forstør ved at klikke på billedet):

Anvendelsen af fossil gas som overgang til klimaneutralitet er et heftigt omstridt tema i den tyske klimadebat, da forbrændningsprocessen frigiver store mængder CO₂ (kuldioxid).  Udvindingsteknikken vha. fracking (1) forurener og absorberer grundvandet. Det påvirker især befolkningen i det globale syd.

Klimaaktivisterne kræver ”omgående udfasning af gas-olie–og kulproduktionen samt stop for fracking – en neokolonialistisk udbytning”.

Lørdag d. 31. juli stoppede aktivister ved hjælp af kajaker skibstrafikken på Nord-Østersø-kanalen i mere end to timer. I forbindelse med denne aktion blev 15 aktivister anholdt.
Deriblandt Esteban Servat, klimaaktivist fra Argentina. Han kommer fra fracking-gas-regionen Vaca Muerta og måtte forlade landet på grund af repression og personlige dødstrusler mod ham: 

  • "Gas og fracking-industri er i dag en fortsættelse af koloniale former for udbytning. Den globale syds åbne sår bløder gennem Europas vandveje. Derfor havde vi besluttet at blokere handelsruternes vigtigste kanal i Europa”, 

- beretter Esteban Servant efter sin løsladelse fra politiets varetægt og fortsætter

  • ”Jeg måtte flygte fra Argentina, fordi jeg protesterede mod gas-industrien. Nu venter der mig muligvis en retssag i Tyskland. Men vi lader os ikke kue. Tiden er inde til civil ulydighed.” kilde: Ende Geländes hjemmeside

Demo: ”Attack german colonialism!”
Demo: ”Attack german colonialism!”

”Attack german colonialism!”
Foruden blokadeaktionen i byen Brunsbüttel har ’Ende Gelände’ organiseret et offentligt møde i Hamburg med internationale oplægs-holdere, debat samt en demo sammen med immigrant-alliancen 'Antikoloniale Attacke'  (billedet tv.).
På samme tid gennemførtes i 13 lande i Latinamerika, Nordamerika og Europa 23 aktioner mod fracking. 
(folk fra autonom infoservice)

  Note

  1. Fracking (Hydraulisk frakturering) er en metode til olie- og/eller naturgas-udvinding, hvor brønde bores dybt ned i sten. Brøndene strækker sig typisk derefter vandret yderligere hundrede meter. Store mængder væske injiceres ved meget højt tryk i brøndene, hvilket forårsager revner i klippeformationerne.  Fracking-væske omfatter typisk vand, kemikalier og sand, hvor sidstnævnte holder de nyoprettede brud åbne for at muliggøre genudvinding af naturgas og/eller olie. * kilde: clean-energy-wire.org

Relateret
Venstrefløjsmediet Solidaritet, d. 3. august 2021: * Aktivister angriber gasterminal i Tyskland, efter i mange år at have bekæmpet kul

autonom infoservice: 
*
 "Ende Gelände" – alliancen i ny offensiv mod kulindustrien
* Tyskland:
 ”Klimamålene kan kun realiseres med sociale forandringer”  
Interview med 4 aktivister fra ’Fridays-for-Future’ om strategier & aktionsformer

* Fridaysforfuture Denmark via facebook  

* Klimakollektivet via facebook 


Kommentar schreiben

Kommentare: 0