"COP26 er forbi. En opsumering: blah blah blah ..." (Greta Thunberg)

Denne sluterklæring er det rene bedrageri. Den forråder alle, der i dag er konfronteret med de kolossale klimakatastrofer, som først og fremmest rammer de fattiggjorte lande ... ", udtalte en vred skotsk klimaaktivist som reaktion på den ”klimapagt” der lørdag aften blev vedtaget på COP26 topmødet i Skotlands hovedstad Glasgow.

 • Erklæring fra 'Conference of the People'
 • Over 100.000 demonstrer i Glasgow for ’system change’
 • Et tilbageblik: COP15 i København - politistat i aktion 
Flere end 100.000 demonstrerede i Glasgow under COP26 topmødet
Flere end 100.000 demonstrerede i Glasgow under COP26 topmødet

Siden klimakonferencen i Paris i december 2015 er der ifølge Global Energy Review 2021 på globalt plan sket en stigning i CO2 niveauet, da afbrændingen af fossile brœndstoffer er steget fra 32,2 til 33 milliarder tons. Dette på trods af Corona-betinget fald i konjunkturen.  

Derudover accelererer den globale gennemsnitstemparatur stadig hurtigere og bevæger sig i retning af en stigning på 2,7 grader.

De globale klimaforandringer rammer de fattiggjorte lande hårdest, men har også nået de rige lande, der dominerede COP26 med deres agenda. Således blev større dele af Australien indhyllet i et flammehelvede i slutningen af 2019 og i lande som Canada, Rusland, USA og Spanien samt Grækenland har skovbrande af hidtil uset omfang hærget store områder i de senere år. 

_____________
Erklæring fra Conference of the People:
"COP26 gav de rige, hvad de kom for – de fattige tager hjem med ingenting!"" I går forlod Conference of the People COP26 topmødet i protest. Vi er frustrerede og vrede, fordi endnu et COP yderligere har skærpet de klimauretfærdigheder, som betyder elendighed for millioner af mennesker rundt omkring på Jorden, samtidig med at man beskytter koncernernes profitter og de rige lande. (…)  

Protestaktion under COP26-konferencen
Protestaktion under COP26-konferencen

Det er nødvendigt, at de rige lande endelig tager ansvar og yder deres andel til den globale klimaretfærdighed. De må med andre ord kompensere for al den ødelæggelse af liv og områder, der allerede har fundet sted som følge af klimaforandringerne i de lande, der er allermindst skyldig i denne krise.

I stedet er de fattiggjorte landes behov blevet tilsidesat, til fordel for at behage den store og overrepræsenterede lobby fra de fossile industrier.

De rige lande har forsøgt at få det til at se ud som om, de bekymrer sig om klima-forandringerne – men det står klart, at de har planer om fortsat at forurene jorden på bekostning af de fattigste. Olie- og gasindustrien slap af krogen og forlader COP26 med et smil hele vejen til banken.

- De fattiggjorte lande, der i forvejen er overbelastede af Covid-krisen, ulighed og en dyb gældskrise, har desperat brug for enorme beløb i økonomisk støtte for at kunne håndtere følgerne af klimaforandringerne fremover og for at blive kompenseret for al den ødelæggelse som allerede er sket.
På trods af dette nægtede de rige lande at lægge pengene på bordet og tilbød i stedet for tomme ord om hjælp og vejledning.

På COP26 fik de rige, hvad de kom for – de fattige tager hjem med ingenting! "
// COP26 Coalition - et netværk af forskellige sociale bevægelser, klima-organisationer og kampagner 

 • COP26 – en status

- De rige landes regeringer jubler over de vedtagne klimapolitiske retningslinjer
- De fattige landes repræsentanter er skuffede og vrede

 

COP26 med omkring 40.000 registrerede deltagere fra 200 stater skulle oprindeligt være afsluttet i fredags. Men på grund af massive uenigheder blev konferencen forlænget.
Først lørdag kunne der enes om et fælles kompromis, som officielt skal indlede afviklingen af kulproduktionen.
Den oprindelige ”Glasgow klimaplan” indholdt krav om at afskaffe de statslige klima- skadelige subventioner til udvindning af fossile brændstoffer som olie, gas og kul. Dette blev dog i sidste minut afsvækket og i stedet formuleret som uforpligtende anbefalinger.
I klimapagten bliver der for første gang taget højde for de fattige landes krav, i det der bliver oprettet en hjælpefond ift. klimakatastrofer som f.eks. ødelæggelser og tvangs-forflytninger pga.  tørkeperioder, stormfloder eller orkaner og oversvømmelser. Konkrete beløb bliver ikke nævnt.
Hjælpefonden skal yde ”teknisk” støtte efter katastrofer, men sigter ikke på erstatning og økonomisk støtte til genopretning af de klimaforårsagede ødelæggelser. Klimapagten nævner heller ikke nogen form for sanktioner mod energikoncernernes udplyndring af de fattiggjorte landes naturressourcer.

 • COP26: New global climate deal struck in Glasgow
  (13. november 2021):
 • FNs generalsekretær, António Guterres, vurderede udgangen af klima-konferencen med stor skepsis: "Det er et vigtigt skridt, men ikke nok. Tiden er inde til at indtræde i en nødtilstandsmodus. Beslutningerne i Glasgow vil ikke afværge den globale klimakrise, de ønskede fremskridt er utilstrækkelige og fuld af modsætninger ”. Han slutter med at sige: ” Vores skrøbelige planet hænger i en tynd tråd.” 
 • Forfatter Carsten Jensen:   Glasgow sluttede med en række uldne hensigts-erklæringer, som medier og politikere gør deres bedste for at læse noget optimisme ind i. Omsider blev tabuordet kul nævnt efter 25 forudgående klimatopmøder, hvor det aldrig optrådte. Hvor stort!
  Kul skal dog ikke udfases, men blot nedfases, for kulindustriens interesser går selvfølgelig forud for menneskehedens fremtid.Naturen var ikke inviteret med til topmødet. Af gode grunde. Men kan ikke forhandle med naturen.
  Den interesserer sig ikke for diplomati, lobbyister og kompromisser. Den lader sig ikke påvirke af spindoktorer, højstemt retorik eller halve indrømmelser.
  Mens CO2-udslippet med pandemi-året 2020 hvert år slår nye rekorder, svarer naturen ubønhørligt igen med smeltende ismasser, cykloner, omfattende skovbrande og rekordstore temperaturstigninger..."
  ”Forfatter Carsten Jensen, d. 15. november på sin facebookside  
 • Flere end 100.000 demonstrerede i Glasgow under COP26 topmødet

Mens himlen klarede lidt op om efter-middagen, talte organisatorerne fra ’COP26 Coalition’ til mere end 100.000 deltagere ved protestmarchen i Glasgow.
Mange andre steder i verden fandt der klimademoer sted – blandt andet i København, Stockholm, Berlin, Rom, Paris, Amsterdam, Wien, London - og i flere andre britiske byer.
”System change, not climate change!“ stod der på et kæmpe banner i spidsen af protestmarchen i London. Lignende budskaber blev ytret mange andre steder også. Overalt råbte demonstranterne et af klimabevægelsens mest kendte slagord:
” Hvad vil vi? Klimaretfærdighed! Her og nu!” .

”Uretfærdighedens æra er forbi”, vi behøver en klimapolitik, der fungerer
for os alle – og ikke kun for de velhavende og rige befolkningslag”
,
- skriver COP26 Coalition på twitter.

Mange stater i Afrika, Asien og Latinamerika er i dag meget hårdt ramt af de klimatiske forandringer, skønt disse lande bidrager langt mindre til klimaforandringerne end de rige industrilande.
Klimabevægelsen Fridays for Future kræver derfor, at rigere stater indfører et konsekvent skift i retning af reelle klimapolitiske tiltag og opretter en fond, der støtter de fattiggjorte lande, som lider aller-mest under de klimatiske forandringer.     
(folk fra autonom infoservice)
             ______
           links

 • ET TILBAGEBLIK
  Politistat i aktion ved klimademo i København 
  (12. september 2009)
Den internationale autonome blok ved COP15 i København
Den internationale autonome blok ved COP15 i København

Alverdens øjne retter sig mod København: Her samles op mod 80.000 mennesker fra alle dele af verden foran Christiansborg.

I  en stor og farverig demo med 41 forskellige blokke marcherer vi til Bella Center for at overrække klimapolitiske krav til de ansvarlige politikere på COP15 topmødet.
”Climate Justice Now!” er parolen, som forener alle demonstranter denne dag.
 

Det er nu ikke alle klimaaktivister, som tror på virkningen af appeller til den politiske elite. Det venstreradikale, idag opløste netværk 'Never Trust A Cop', havde derfor mobiliseret til en militant anti-kapitalistisk blok.   

 • Læs hele reportagen fra aktivister i den autonome blok her

____________________________________

Relateret
modkraft (3. september 2015) 

Tysk undercover agent opererede i Danmark under klimatopmødet