”International antikrigssolidaritet!” – venstrefløjsstemmer fra Ukraine og Rusland

Antikrigsdemonstration i Moskva
Antikrigsdemonstration i Moskva

I krigstider sætter de fleste medier først og fremmest fokus på de krigsførende magthaveres afgørelser og handlinger. 
Det er også tilfældet i forbindelse med Ruslands militære invasion af  Ukraine.
Som modvægt bringer vi her stemmer fra forskellige venstre- orienterede grupper i begge de to lande.  

Beboere i den omkæmpede by Melitopol i det sydøstlige Ukraine samledes for at protestere mod de russiske troppers indmarch i byens forstæder. Skuddene ser ud til at blive affyret i luften af russiske styrker i et forsøg på at sprede protesten (2. marts 2022):

 • ”Det er vigtigt, at din holdning mod krigen bliver synlig”
  Et opråb fra den russiske venstresocialistiske organisation ”Socialisticheskaja Alternativa”

”Under dække af bekymring for beboerne i Donbas (region i det østlige Ukraine, der er besat af russisk-ukrainske separatister - aut.info) fører Putins regime krig imod Ukraine. Det drejer sig om en angribskrig med imperiale målsætninger: At kvæle den ukrainske befolknings selvstændighed og nyopdele indflydelsessfæren i Østeuropa.

- Vi erklærer os dybt forbundne i solidaritet med den ukrainske arbejderklasse og alle undertrykte i kampen mod den russiske imperialisme. Vi kræver et øjeblikkeligt stop for krigen og en tilbagetræking af samtlige russiske tropper.  

I dag drømmer Putin-regimet om at genvinde Ruslands status som verdensmagt. En status der er gået tabt med sammenbruddet af Sovjetunionen. Putin føler sig i dag mere magtfuld end i de forgangne 20 år: Landet har ophobet omkring 640 milliarder dollars i valutareserver, har systematisk udbygget dets partnerskab med Kina og gjort stor dele af Europa afhængig af den russiske gas. Den russiske opposition undertrykkes brutalt og befolkningen skræmmes til tavshed med stadigt nye repressionslove. 
Med angrebet på Ukraine indleder Rusland en voldelig nyopdeling af hele Østeuropa. Et territorium, den vestlige imperialisme også anser som strategisk vigtigt og hvor Vesten derfor gennem længere tid har stationeret tropper og militærbaser. Putins magtopvisning er et klart signal til de østeuropæiske Nato-medlemslande om, at Rusland er villig til at gå i krig mod ethvert forsøg på at indskrænke landets indflydelsessfære.

Denne krigspolitik truer med at trække stadig flere lande ind i konflikten og det kunne eskalere i en stor anlagt krig mellem de forskellige imperialistiske magter, som det ikke er sket siden afslutningen på 2. Verdenskrig.

På gaden, i fabrikkerne, på universitetet
Lad os opbygge en anti-krigsbevægelse nedefra, i fabrikerne og på universiteterne. En bevægelse, som er istand til gennem strejker og store protester at få afsluttet krigen med en fuldstændig tilbagetrækning af tropperne.
Tal med jeres omgivelser – familie, venner, arbejdskolleger, studiekammerater – om at blive aktive for at afslutte krigen og om nødvendigheden af solidaritet med den ukrainske befolkning, der lider under Putins militære agression.

 • Antikrigsdemonstrationer i Moskva og Skt. Petersburg (Ifølge den russiske borgerrettighedsportal Owd-info er indtil i dag blevet anholdt mindst 6000 demonstranter)

- Gå på gaden, alene eller i fællesskab med andre solidariske mennesker, for at hænge plakater op og for at fordele anti-krigsmateriale. Det er vigtigt, at din holdning mod krigen bliver synlig.

De fleste mennesker vil ikke have krig, men Putins propaganda forsøger at overbevise os om, at det er uomgængeligt. Derfor er det vigtigt at lave antikrigsagitation på alle mulige måder  direkte og konkret i offentligheden, ikke kun på internettet.

- For enhver folkelig bevægelse er nøglen organisering. Krigsmagerne er i modsætning til os perfekt organiseret: De råder over et kæmpe sikkerhedsapparat, kontrollerer de fleste medier og finansierer sig gennem vores skattepenge.Vi derimod må overvinde en masse hyrdler for at offentliggøre vores holdninger.

Vi må danne anti-krigskomiteer på vores arbejdspladser og universiteter for at diskutere og udveksle informationer, for i fællesskab at klistre plakater og fordele antikrigsmateriale og planlægge initiativer og aktioner.

- Vi må forsøge at ramme den centrale del af krigsmaskineriet – produktionen og den herskende klasses profitter – og derfor må vi organisere storstrejker. Det er der, hvor der er det stærkeste potentiale til at kunne afslutte den igangværende krig. At opbygge en organiseret kraft mod alle krigsmagere, som bestemmer over vores tilværelser og hersker over liv og død.

(For russiskkyndige findes originalteksten på ”Socialisticheskaja Alternativa”. Vi har pointeret og forkortet opråbet. autonom infoservice)

 • WAR in Ukraine, abc News
  d. 3 marts 2022
 • Molotowcocktails gegen die Supermacht: Reportage


               _____________

 • Stemmer fra forskellige venstreorienterede grupper og bevægelser

    __________ 

Ukraine

 • ”Time for international anti-war solidarity”
  Appel fra Socialny Rukh” (Social Movement) fra Ukraine, (januar 2022)

"The Kremlin has ordered the Russian army to the Ukrainian borders and is threatening to intervene if the US, NATO, and Ukraine do not fulfill its demands.

We, the Ukrainian socialists, call on the international left to condemn the imperialist policies of the Russian government and to show solidarity with people who have suffered from the war that has lasted almost eight years and who may suffer from a new one.
In this address, "Social Movement" exposes the phenomenon of the revival of Russian imperialism, describes the situation in Donbas, and proposes steps to ensure peace." (...) 
* Hele teksten findes på engelsk hos ’Fightback’ 
_
__________________________

(PS. Der foreligger noget kritik på folk med forbindelse til organisationen tilbage til 1990’erne... Her er et link dertil som orientering: “Ukraine Fraudsters Again”  ).

 • “Solidarity with the people of Ukraine”
  Fælles opråb fra ukrainske socialister og Ukraine Solidarity Campaign (“anticapitalist resistance“ fra Wales og England)
  (4. marts 2022)

"Putin has launched a brutal war of conquest of Ukraine; an imperialist military adventure with the objective of regime change for one which is subordinate to Moscow.
He wants to expand Russian control over countries on its periphery.
After military interventions in Georgia, Chechnya, Kazakhstan, the annexation of Crimea and the Donbass, not to mention support to the murderous Al-Assad in Syria, the people of Ukraine are now the focus of Putin’s imperialist ambitions."
(...)

* Hele teksten kan læses på ’Anticapitalist Resistance’s hjemmeside 

 

 • ”Condemns Putin’s Imperial War Against Ukraine” 
  (25. februar 2022) 
  The members of LeftEast collective are against the violent military aggression that has escalated into war in Ukraine.

"It threatens to cast our region into bloodshed of a scale that has not been seen in decades. We unequivocally condemn the Kremlin’s criminal invasion and call for the withdrawal of Russian troops back to the international border. While we do not forget the responsibility the US, NATO, and its allies bear for bringing about this war, the clear aggressor in the current situation is the Russian political and economic elite." (...) 

* Hele teksten kan læses på LeftEast 

Ukraine’s Civilians Take Up Arms Against Russia’s Invasion:

Kämpfe um Mariupol: Ukrainische Zivilisten leisten Widerstand


     ______________

Rusland

 • ”Vi erklærer vores solidaritet og støtte til vores venner i Ukraine”
  Statement fra “Fridays for Future Russia”

“In a situation where the world is suffering from climate, environmental and other crises, war will only exacerbate these crises, but will not help to solve them. In our time, all conflicts must be resolved through diplomacy, and not by the blood of civilians in other countries” (...)

* Læs den engelske tekst på twitter 

 

 • “Solidarity instead of Bombs“
  Statement fra aktivister fra “Food Not Bombs – Moskva“
  (
  25. Februar 2022)

“We will never take the side of this or that state, our flag is black, we are against borders and freeloader presidents. We are against wars and killings of civilians.
Palaces, yachts, and prison sentences and torture for dissenting Russians are not enough for Putin’s imperial gang, they should be given war and the seizure of new territories. And so, “defenders of the fatherland” invade Ukraine, bombing residential areas. Huge sums are being invested in murder weapons while the people are impoverished more and more. (...)
* Læs hele teksten på engelsk hos CrimethInc.com (scroll ned på forsiden) 

 

 • ”Ikke en eneste rubel, ikke en eneste grivna
  fra vores lomme til krigen!”

  Statement fra den anarkosyndikalistiske sektion af ”Den Internationale Forening af Arbejdere i den Russiske Region”
  (25. februar 2022)

 

”Krigen er startet. Hvad der var frygtet og blevet advaret om og som ikke var til at tro stod umiddelbart for, er blevet til virkelighed. Ruslands og Ukraines herskende eliter er stødt sammen i en dræbelig konflikt.

Plakat fra russiske anarkosyndikalister "Nej til krig"
Plakat fra russiske anarkosyndikalister "Nej til krig"

- Opgejlet og provokeret af den globale kapital, grådig efter magt og oppustet med milliarder, som er stjålet fra arbejderklassen.
Deres higen efter profit og magtudøvelse vil nu blive betalt med almindelige menneskers blodsudgydelse – mennesker som os.
Den første salve blev affyret af den stærkere, mest røveriske og skrupelløse røver – banditterne i Kreml.
(...)

- Vi kræver øjeblikkelig indstilling af fjendtligheden og tilbagetrækning af alle tropper til grænserne og skillelinjen, som eksisterede før krigen startede. Vi opfordrer soldaterne, som er blevet sendt i kamp til ikke at skyde på hinanden og på ingen måde gøre sig skyldige i angreb på civile.
- Vi opforder til, at man i fællesskab nægter at udføre befalingspersonernes ordrer. Vi opfordrer  menneskene i baglandet på begge sider af fronten i Rusland og Ukraine til ikke at støtte denne krig, men derimod at modsætte sig med alle krafter.”

* Den fuldstændige tekst kun på russisk: aitrus.info: НЕТ ВОЙНЕ!  

 

 • Anarchist Black Cross, Skt. Petersburg (3. marts 2022)

“De ansvarlige er ikke bare dem, der giver ordrerne og deltager i krigshandlingerne. Det er også alle dem, der direkte eller indirekte støtter disse gerninger."
* Se venstrefløjsmediet Solidaritet, 3. marts 2022 

Ingen krig mellem nationer!                                                        Ingen fred mellem de sociale klasser!
Ingen krig mellem nationer! Ingen fred mellem de sociale klasser!

"Modstand mod alle grænser, alle imperier og alle krige!" 
(25. marts 2022)
avtonom.org - et russisk medieprojekt med reference til det anarkistisk-kommunistiske netværk Autonomous Action 

- Erklæring fra russiske anarkister mod den russiske militære agression i Ukraine 
* Se autonom infoservice

 

 • Russian Anarchists on the Invasion of Ukraine 
  Updates and Analysis
  * se crimethInc. com
Moskva, d. 24. februar 2022: Anarkister deltager i antikrigsdemonstrationen med banneret "Nej til krig"
Moskva, d. 24. februar 2022: Anarkister deltager i antikrigsdemonstrationen med banneret "Nej til krig"
 • 4. marts 2022: Russiske kampvogne beskyder Europas største atomkraftværket - Zaporizjzja (er p.t. ikke i drift):