8. marts 2022. Den seksuelle revolution er begyndt!

Den feministiske blogger og journalist Laurie Penny har gjort det igen.
Hun har netop udgivet et kampskrift, der kan begejstre alle radikale feminister. Det er en bog, der oser af kampgejst og udfolder tankevækkende refleksioner.
Pointen: En seksuel revolution er begyndt og denne gang, kan den ikke standses.

  • ”Dette er en historie om valget mellem feminisme og fascisme. En historie om sex og magt, traumer, modstand og insisteren. Om arbejde og om, hvem der laver det og hvorfor ...” 

   ______________________
D
en seksuelle revolution begynder overalt, hvor kvinder, queers, nonbinære og trans-personer – alle dem, der ikke tilhører den hvide mainstream – rejser sig og ikke længere er villige til at opfatte deres kroppe som andres ejendom.
Takket være dem, er der en transformation igang, som for alvor vil forandre vores samfund og ombygge det fra grunden af.

Laurie Penny
Laurie Penny

På denne 8. marts, hvor feminister markerer Kvindernes Internationale Kampdag, er kampgejst netop det, vi især har brug for. For at blive ved, for at holde ud, for at komme videre sammen.
Vi giver gnist til kampgejsten med en oversættelse af forordet til Laurie Pennys nyeste bog: Sexual revolution. Modern Fascism and the Feminist Fightback. Den udkom i februar 2022 på engelsk (Bloomsbury Publishing) og den 3. marts på tysk (Nautilus Verlag). 
______________________________
Laurie Penny (født 1986) er eksponent for den yngre generation af radikale feminister, især i Storbritannien og Tyskland. Hendes blog ”Penny Red”  blev i 2010 nomineret til "George Orwell Prisen" for de modige og fornyende politiske analyser og statements. 
                        

  • ”Vi gennemlever alle et paradigmeskifte
    i magtforholdet mellem kønnene”

Forord til Sexual revolution.
Modern fascism and the feminist fightback: 

Dette er en historie om valget mellem feminisme og fascisme. En historie om sex og magt, traumaer, modstand og insisteren. Om arbejde og om, hvem der laver det og hvorfor.
En historie om demokratiets krise og den hvide mandligheds krise, og om hvordan den ekstreme højrefløj profiterer af begge kriser.
Og i kernen af historien står en simpel idé.

Vi gennemlever alle et paradigmeskifte i magt-forholdet mellem kønnene.
Verden står midt i en pleje- og reproduktionskrise, der forandrer vores samfund, mens millioner af kvinder og deres forbundsfæller kæmper for op-bygningen af et bedre og mere retfærdigt samfund – og millioner af mænd forsøger at forhindre dem.
Kort sagt: Verden befinder sig midt i en seksuel revolution.
 
                       
                _______________________________________
”Seksualitet og køn vedrører alt og alle – de udgør samfundets ”underbygning”...”

Det har større betydning, end de fleste af os havde forestillet sig. Det er betydningsfuldt, fordi seksualitet og køn ikke er politisk perifert. Sådan har det aldrig været.

Seksualitet og køn vedrører alt og alle – de udgør samfundets ”underbygning”, som teoretikeren Shulamith Firestone formulerede det. Derfor må ethvert angreb på de samfundsbestemte seksualitets- og kønsnormer være ambitiøse.
Den som vil sætte en stopper for seksuel chikane på arbejdspladsen, må omdefinere begreberne arbejde og seksualitet og sætte spørgsmålstegn ved, hvor meget af begge man kan forlange af et menneske mod dets vilje. Vi må være parate til at forestille os en verden, hvor udbyttende, udmattende arbejde og glædesløs tvangssex ikke længere er normen.

Den moderne feminisme er intellektuel, kreativ og etisk ambitiøs, fordi den bliver nødt til at være det. Også selv om ambitioner hos kvinder og piger stadig anses for at være suspekt. Denne bog er ambitiøs, fordi jeg hellere vil være ambitiøs end at spilde min og andre menneskers tid. 

                  ____________________________________________

  • Kvinder og queers skriver samfundets grundlag om

I tolv år har jeg arbejdet som politisk journalist. Jeg har berettet om sociale bevægelser i det globale Nord og hele tiden har jeg hørt fra demonstranter og eksperter, at vi står overfor en omfattende samfundsomvæltning, en kulturforandring, som vil feje alle vores socioøkonomiske indsigter af bordet . Men da dette opbrud rent faktisk satte ind, var der ingen der gav det opmærksomhed. For det kom fra kvinder.

Overalt i verden er kvinder og queers igang med at skrive samfundets grundlag om. Et grundlag der aldrig har inkluderet os. 

Sorte kvinder, farvede kvinder, indigene kvinder, trans kvinder og unge kvinder er drivkræfterne i denne forandring. De skaber en ny fremtid, hvor frihed er universel og en rettighed for alle – ikke kun hvide, heteroseksuelle, velhavende cis mænd.

Jeg tror, dette paradigmeskifte vil omforme vores civilisation, på trods af den modstand der kommer fra et skrøbeligt, primitivt mindretal, der hellere vil brænde jorden end dele den. Seksualitet og køn er i krise og denne krise forandrer samfundet.

I hele det globale Nord og langt videre fremprovokerer forandringen i styrke-forholdet mellem mænd og kvinder et brutalt politisk modangreb, men kvinderne lader sig ikke skræmme, de afgiver ikke den magt, de har tilkæmpet sig.
               ______________________________________

”Tranquila hermana, aqui está tu manada”
 (Vær ej bekymret, kære søster, vi er dit ulvekobbel)

Sommeren 2016 blev en 18-årig kvinde udsat for gruppevoldtægt i den spanske by Pamplona. De fem mænd, der blev anholdt pga. forbrydelsen, betegnede sig selv som La Manada (Ulvekoblet). Processen skabte overskrifter på internationalt plan, fordi rets-processen om denne seksualforbrydelse udviklede sig til et spørgsmål om magtens væsen i en splittet nation.

Da ’Ulvekoblet’ i april 2018 blot blev dømt for seksuel chikane, strømmede hundrede-tusindvis af kvinder i hele Spanien ud på gaderne og krævede lovændringer med det samme.
Kort tid efter advarede partiet Vox mod faren ved den radikale feminisme og erobrede som det første højreekstreme parti siden Franco flere pladser i det spanske parlament.
Kvinderne gik igen på gaden og sang ”Tranquila hermana, aqui está tu manada” ( Vær ej bekymret, kære søster, vi er dit ulvekobbel).

Der var næppe nogen, som havde set det komme. Ingen havde forudset, at det største opbrud i den sociale orden i dette århundrede ville komme fra kvinder, piger og queers, i sær fra kvindlige People of Colour, der endelig har sluttet sig sammen for at sætte seksuel vold og strukturelt magtmisbrug på den politiske dagsorden.
Der er noget, som er gået itu og stadig gør det. Ikke som glas eller som et hjerte, men som en æggeskal: Vedholdende og indefra. Noget fugtigt og vredt baner sig vejen ud af mørket, og det larmer. 

Seksualitet og magt.
I denne bog forsøger jeg at beskrive og anfægte seksualitet og magt i vores moderne tidsalder. De mange forskellige områder, jeg behandler her i bogen løber sammen i et grundlæggende kernetema:
For det første: Vi lever alle i patriarkatets politiske økonomi. Patriarkatet er et magtsystem, der bygger på mandlig dominans og går ud på at fastholde alle mennesker af alle køn i de roller, de er blevet anvist samt koncentrere magt og rigdom i hænderne på en mindre flok paranoide mænd.
Patriarkatet understøtter de to andre centrale magtstrukturer: Kapitalismen og White Supremacy.
Ordet patriarkat betyder ikke ”et system behersket af mænd”. Det betyder ”et system behersket af fædre”. I dette system kan en håndfuld gamle, privilegerede hvide mænd sætte retningen for alle andre. Det er ikke kun uretfærdigt, det er også brandfarligt.
                   ___________________________________________
”Nye livsstile, der ikke er baseret på konkurrence, tvang
 og dominans, men på samtykke, fællesskab og lyst”

For det andet: Lige nu sker der en dybtgående og vedvarende omfortolkning af, hvad vi forstår ved køn og seksualitet og hvis kroppe, der tæller. Vi lever i en fase af produktiv ulydighed, hvor kvinder, mænd og LGBTQ overalt i verden afviser den kønsbinære magtdoktrin, og stille og rolige undviger de forventninger, som patriarkatet har pålagt dem i mere end tusind år.
Ud fra disse forandringer opstår der nye organisationsmodeller for omsorg og reprodution, for udvikling af menneskeheden – nye livsstile, der ikke er baseret på konkurrence, tvang og dominans, men på samtykke, fællesskab og lyst. 

  • Zürich, d. 5. marts 2022: Feministisk 8.marts demo

For det tredje: Dette samfundsmæssige opbrud er en enorm trussel mod de sociale og økonomiske strukturer, der præger vores verden. Det er en fare for de bestående magtstrukturer. Det undergraver institutionernes autoritet, lønarbejdet og kernefamilien.
Den sekuelle revolution, som er i gang, er en fare for heteroseksualiteten, for det mandlige overherredømme, for det hvide overherredømme, for den traditionelle arbejds-deling og den måde, hvorpå kroppe organiseres og rigdom fordeles. Og de, for hvem disse magtstrukturer er vigtige, slår tilbage.

Alt dette sker i en tid, der er præget af krise, kollaps og samfundsmæssige opbrud. Biosfæren bryder sammen, verdensøkonomien vakler og tyranner, der udnytter denne usikkerhed til at gribe magten, lover deres tilhængere en tilbagevenden til de gamle, voldsbaserede grundregler for køn, race og nation. 

Og til sidst det vigtigste punkt: 
Tyrannerne og despoterne vil ikke sejre til sidst. 
De kan ikke vinde, for de har ikke nogle meningsfulde fremtidsvisioner at tilbyde. De vil beherske, ikke lede. De vil overtage kontrollen, ikke bære ansvar. De har ingen interesse i at bevare og drage omsorg for menneskeliv  - og de har ingen plan.
Mænd som Putin, Bolsonaro, Trump og Johnson har opbygget deres egen tilhænger-skare, som forbløffer og forvirrer deres kritikere fra den politiske mainstream.

Ivrigt har man henvist til, at disse mænd er skuppelløse sjufter, som lyver, når de åbner munden, og hele deres liv ikke har lavet andet end fiaskoer og for derefter at trække sig fra ansvaret.
Disse mænd er åbenlyst på pinligste vis fuldstændigt uduelige til at føre en fornuftig samtale for slet ikke at tale om at lede en regering. 
Det var selvfølgelig lige præcis der, deres tiltrækningskraft lå.
Sådanne mænd kommer altid ustraffet fra det hele, griner over følgerne af deres gerninger, retter deres åndsløse karisma som våben mod andre:
De vil til magten uden at bruge et eneste sekund på at overveje, hvad de vil bruge den til. Magt for magtens skyld alene. Alle disse uduelige mænd har vist sig som yderst farlige. De skaber så meget kaos og ødelæggelse. Men de er svage, de er overfladiske – og de ved det.
Patriarkat, kapitalisme, heterosexisme og hvidt overherredømme er ikke too big to fail. 
I virkeligheden gør de ikke andet end at fejle.
- Spørgsmålet er ikke, om det hvide, kapitalistiske patriarkat vil bryde sammen.
- Spørgsmålet er, hvor mange mennesker det vil trække med i afgrunden.  
Denne bog opridser de udbredte mønstre på den aktuelle slagmark for seksualitet og magt og forsøger at skitsere en mere livsbekræftende verden ...
______________________________________

(Laurie Pennys nyeste bog: "Sexual revolution. Modern Fascism and the Feminist Fightback", udkom i februar 2022 på engelsk / Bloomsbury Publishing og den 3. marts på tysk/ Nautilus Verlag. Forord er oversat til dansk af ikh./autonom infoservice). 

Relateret 
autonom infoservice

Den feministiske blogger Laurie Penny sætter fokus på det sexistiske backlash, der idag finder sted. Hendes vision er feminisme som samfunds-forandrende kraft.

       

 8. marts - demonstrationer
      i Danmark & international
se kalenderen på autonom infoservice