Ukraine: ”Den gruppe jeg er aktiv i beskæftiger sig med militært forsvar og humanitær hjælp”

 • Interview med Taras Bilous

Taras er redaktør ved det ukrainske venstrefløjstidsskrift 'Commons'.
Han er blevet i Kiev og har tilsluttet sig en anarkistisk gruppe, som organiserer hjælpeforanstaltninger og opbygger deres egen forsvars-enhed. 

          billedet tv. : Destruerede russiske militærkøretøjer i nærheden af Kiev
 _______
Interview
med Taras Bilous, Kiev d. 8. marts 2022
Taras er historiker, tidligere aktivist i gruppen ’Sotsialnyi Rukh’ (Social bevægelse) og redaktør ved det ukrainske venstrefløjstidsskrift Commons. Han voksede op i Donbas i en ”nationalistisk familie“, som han selv udtrykker det. En del af hans familie lever fortsat der.

Anarkist fra Kiev
Anarkist fra Kiev

Som redaktør af tidsskriftet Commons har han kort efter krigen startede skrevet et brev til venstrefløjen i Vesten (se under ’relateret’).
I dette brev kritiserede han venstrefløjen i Vesten for udelukkende at fokusere på Nato og ikke tage højde for hverken de politiske forestillinger blandt mennesker i de østeuropæiske stater eller for Putins agressive imperialisme.
Taras Bilous er blevet i Kiev og har tilsluttet sig nu en anarkistisk gruppe, som organiserer hjælpeforanstaltninger og opbygger deres egen forsvarsenhed: 

"Da krigen startede, var ’Sotsialnyi Rukh’ (Social bevægelse) meget desorienteret. Anderledes var det med anarkisterne: De har i normale tider en del organisations-problemer, men da krigen startede, fungerede anarkisterne bedre end normalt."

 • Hvor er du, hvordan har du det?
  - Kan du beskrive din aktuelle situation?

Taras Bilous: Jeg er i Kiev på et nogenlunde sikkert sted. Krigens første dage var et chock. Jeg var desorienteret og kunne overhovedet ikke foretage mig noget som helst. Så forsøgte jeg at tilslutte mig de nationale forsvarsenheder, men det er i øjeblikket ikke så let for folk uden kamperfaring som mig.
Nu er jeg del af en frivilliggruppe fra det antiautoritære-anarkistiske spektrum, som tager sig af humanitær hjælp og støtter en militær enhed. J
eg altså noget praktisk sammen med andre. Det hjælper mig med at klare situationen. 

Beboerkomiteer i Kiev forbereder sig til modstanden mod det russiske militærs angreb
Beboerkomiteer i Kiev forbereder sig til modstanden mod det russiske militærs angreb
 • Du kommer egentlig slet ikke fra det anarkistiske miljø ...?

Taras Bilous: Nej, men det spiller ingen rolle lige nu. Jeg kommer egentlig fra en politisk organisation, der kalder sig Sozialny Ruch (Social bevægelse). Da krigen startede, var Sozialny Ruch meget desorienteret. Anderledes var det med anarkisterne: De har i normale tider en del organisationsproblemer, men da krigen startede,  fungerede anarkisterne bedre end normalt.

 • Hvordan tror du, det vil gå?
  - Kan du se nogle muligheder for at gøre en ende på krigen?

Taras Bilous: Man kan gennemtænke krigen ud fra et perspektiv om de-eskalation, og det er der mange venstreorienterede, som netop gør. Men dette spørgsmål var relevant for en måned siden, det er det ikke længere. Modsætningen mellem den russiske regerings ambitioner og det ukrainske samfunds ønske om suverænitet, er uforeneligt og der kan ikke bygges bro over. 
- Jeg kan ikke se, hvilken enighed, der kunne være mulig. 
Modstanden i det ukrainske samfund mod den russiske invasion er så massiv. Selv hvis han ville, kunne præsident Volodymyr Zelenskyj ikke give nogle indrømmelser overfor russerne. Det ville være uacceptabelt for det ukrainske samfund. Der ville blive tale om guerillakrig. Jeg tror kun, krigen kan ende med, at den ene part lider nederlag.

 • Det forlyder, at nationalismen vokser i Ukraine, at højreekstreme enheder er svært bevæbnet og samler kamperfaringer. Kan du bekræfte det? Hvad betyder det for jeres situation? 

Taras Bilous: Naturligvis vokser nationalisme og antirussiske ressentiments. Det er et problem, men det er ikke først begyndt med denne krig. Det har vi været konfronteret med siden 2014.
Jeg håber, at højreekstremisterne ikke profiterer alt for meget af denne krig, fordi de spiller en meget mindre rolle i det nationale forsvar, end de gjorde i 2014. Jeg håber også, at spørgsmål om social retfærdighed vil stå i forgrunden, når krigen er forbi. 
 

Anarkister overmalede en neonazi grafitti i Kiev med Néstor Makhnos Ukraines Revolutionære Oprørshær "Makhnovshchina"
Anarkister overmalede en neonazi grafitti i Kiev med Néstor Makhnos Ukraines Revolutionære Oprørshær "Makhnovshchina"
 • Hvad laver du og dine kammerater?
  - Hvilke muligheder har I for at være aktive og holde forbindelse med hinanden?

Taras Bilous: Vi har internet og snakker videre i vores redaktions-chats. Alle forsøger at gøre et eller andet.
Den anarkistiske gruppe jeg er aktiv i beskæftiger sig først og fremmest med militært forsvar og humanitær hjælp. Vi er en frivilliggruppe, men vi får megen støtte, også fra udlandet: Penge, materiale, alt muligt. Selv hvis Kiev skulle blive fuldstændigt omringet og afskåret fra forsyninger, kan vi holde ud længe endnu.
- Derudover er der internationale brigader, altså frivillige fra andre lande, som nu kommer til Ukraine.

 • Får I informationer om situationen i Rusland og protesterne der?
Antikrigsprotester i Sankt Petersborg
Antikrigsprotester i Sankt Petersborg

Taras Bilous: Vi følger med. Men jeg er ærlig talt noget skuffet over det, som foregår i Rusland. Protesterne er ikke store nok til at påvirke situationen. Derimod er støtten til krigen meget større, end jeg havde forventet.

 • Er antikrigsprotestene i Rusland ikke en af de få ting, som kan have indflydelse på den videre udvikling?

Taras Bilous: Jo længere krigen varer, desto flere mennesker i Rusland vil få øjnene op for, det som sker. De vil se, at det ikke drejer sig om en ”specialoperation”, men om en stort anlagt krig hvor Putin ofrer sine soldater. 

                     -  Antikrigsaktivister bliver anholdt i Moskva -

 • I januar skrev du, at venstreorienterede ikke skal indtage staters perspektiv, men gå ud fra interesserne blandt menneskene, især de mennesker på begge sider, der lider allermest under konflikten. Det var før krigen.
  - Mener du stadig det? Hvad vil det betyde for den aktuelle situation?
   

Taras Bilous: Jeg mener stadig, at vi skal orientere os mod almindelige menneskers interesser. Men situationen har ændret sig fundamentalt. Da jeg skrev den artikel, drejede det sig først og fremmest om krigen i den østlige del af landet.
- I 2014, selv lige før invasionen, var situationen i Donbas meget mere kompliceret end nu. Mange mennesker i Donbas støttede de separatistiske bestræbelser eller håbede på hjælp fra Rusland. I den situation var det vigtigt at finde et eller andet form for kompromis.
- I dag er der kun meget få, som støtter Rusland, selv i de områder Rusland kontrollerer. I stedet for er der massiv modstand mod invasionen. Det betyder ikke, at der ikke er nogle, som støtter Rusland. Men mange af dem, som tidligere var pro-russisk indstillet, hader i dag Rusland og kræver, at den russiske hær trækker sig tilbage. 

 • Russisk militær bombarderede d. 16. marts 2022 Mariupols DramaTeatre,  hvor over tusind beboere, deriblandt mange børn, havde søgt tilflugt:

           _______________________________
"Menneskene i Ukraine fremstilles som rene ofre. Der er mange der gør aktiv modstand ..." 

- Det er imidlertid også et problem, at menneskene, der nu lider under krigen i Ukraine fremstilles som rene ofre. Det er forkert. Der er mange der gør aktiv modstand. Denne offergørelse er en meget udbredt fejlvurdering.
- Den viser sig også i mange venstreorienteredes ensidige vurdering på Nato-udviddelsen mod øst i 1990’erne, der opfattes alene som USAs projekt.
Det udelukker det faktum, at udviddelsen også skete efter pres fra staterne i Østeuropa. Det var altså ikke bare et initiativ fra Vesten, men i overensstemmelse med interesserne blandt flertallet af befolkningerne i de østeuropæiske lande. Hvilket absolut ikke betyder, at venstrefløjen i vest skal støtte en udviddelse af Nato mod øst.
- Men de må forstå, at mange mennesker i Østeuropa anser et Nato-medlemskab som en ”sikkerhedsgaranti”.

 • Hvad forventer du dig af venstrefløjen i Europa?
  - Er der noget meningsfuldt at gøre?

Taras Bilous: Lige nu bør venstrefløjen arbejde for, at deres landes regeringer udøver pres på Rusland. Det betyder ikke, at de skal støtte alle former for sanktioner, men det er vigtigt at afklare prioriteterne. I øjeblikket har det højeste prioritet at udøve pres på Rusland for at få krigen stoppet.
- Sociale bevægelser skal støtte protesterne mod krig og hjælpe de mennesker, som er på flugt. Anarkistiske grupper organiserer materiel hjælp, og mange andre gør det samme – det hjælper. Når det drejer sig om venstrefløjspartier, synes jeg også at de bør kræve gældssanering for Ukraine.
 

Metrostationerne og kældre i storbyen Kharkiv er blevet midlertidige beskyttelsesrum for byens indbyggere
Metrostationerne og kældre i storbyen Kharkiv er blevet midlertidige beskyttelsesrum for byens indbyggere

Venstrefløjspartier har meget forskellige positioner til forskellige aspekter af krigen, men jeg tror, det med gældssanering er punkt, de kunne enes om. Personligt er jeg også for, at de vestlige lande leverer flere våben, inkl. kampfly. Men jeg er klar over, at det ikke er et krav, venstrefløjspartierne kan blive enige om.  

 • Har begivenhederne de seneste uger forandret dit syn på politik?

Taras Bilous: Problemet er, at næsten ingen – heller ikke i Ukraine eller Rusland – havde ventet denne krig, selvom der var tegn på det. Også fordi det er så risikofyldt for Rusland, havde vi ikke forventet en krig af dette omfang.
- Selv da jeg skrev tidligere, at krigen i Donbas eskalerer og Rusland vil intervenere direkte, anså mange det for usandsynligt og spurgte: Hvilken interesse skulle Putin have i det ?
I praksis er det sådan, at mange politikeres beslutninger ikke bare kan afledes af økonomiske forhold og interesser, men også er præget af deres egne tidligere beslutninger.  
- For venstreorienterede er det vigtigt at udvikle en bedre analyse, der også kortlægger praksis blandt de involverede aktører. Vi skal betragte aktørernes reelle politiske adfærd  - og ikke kun det, der passer ind i vores iagttagelse.

(Offentliggjort i analyse & kritik – ak. 10. marts 2022. Oversat fra tysk, forkortet af autonom infoservice. Hele interviewet kan læses på tysk her )

Relateret

* TARAS BILOUS: “A letter to the Western Left from Kyiv”  (25.februar 2022)
* ALONA LIASHEVA: ”Notes from Lviv in times of war”  (7./ 8.marts 2022)
* Socialistisk Information: Hvad er Ukraines 'Sociale Bevægelse'? (15.marts 2022)
* autonom infoservice: ”International antikrigssolidaritet!” – venstrefløjsstemmer fra Ukraine og Rusland (5.marts 2022)  

                           _______________________________

Interessante artikler om krigen i Ukraine
       fra det libertære spektrum

 1. Antti Rautianen “Why should we support Ukraine?” Autonomous Action. 
 2. Assembly “On Politics and a Possible Russo-Ukrainian War.” The Commoner. 
 3. Autonomous Action "Russian anarchists against the Putin regime's war with Ukraine." Freedom News. 
 4. Nihilist Editorial Staff “War never changes.” 
 5. Various authors "Grassroots Resistance to Putin’s Invasion." CrimethInc. 
 6. Karala "States are fighting, people are being massacred!" Anarkismo.net.