USA: Retten til fri abort under angreb

Feministisk demo i Atlanta, USA - maj 2022
Feministisk demo i Atlanta, USA - maj 2022
 • Den amerikanske 
  Højesteret sætter spørgsmålstegn ved retten til fri abort.

Denne melding får også på internationalt plan kvinders ret til selvbestemmelse til at vakle.

Mange stater med restriktiv abortlovgivning samt højre-fløjsstrømninger overalt i verden vil se sig bekræftet og få medvind, hvis retten til fri abort afskaffes i USA.

Det var en global feministisk milesten: I januar 1973 besluttede Højesteret
i USA, at kvinder har ret til selv at bestemme, om de vil afbryde deres svangerskab. USA var imidlertid ikke det første land, som legaliserede
abort. Sovjetunionen gik forrest ved at indføre fri abort i 1920. Den lov
gjaldt dog kun en kortere periode, indtil Stalin-regimet i 1936 fratog
kvinderne deres ret til selvbestemmelse over egen krop og  forbød abort.  
_________________________________________ 

Retten til fri abort er også et klassespørgsmål

Kvinders ret til at bestemme over egen krop har altid været et tema, der har udløst heftige kampe.
Siden den 2. feministiske bølge toppede i 1970erne har abortlovgivningen i USA været et orienteringspunkt for mange kvinder rundt om i verden.
Indtil graviditetens 24. uge har kvinder i USA indtil i dag selv kunnet bestemme, om de vil gennemføre svangerskabet eller ej.

Nu tegner der sig en afgrund, som har været frygtet længe: En katastrofal erklæring fra Højesteret som sætter spørgsmålstegn ved retten til fri abort, er blevet lækket til offentligheden.
I juni måned falder den endelige beslutning i Højesteret, som Donald Trump i sin præsidentperiode formåede at besætte med en række ultrakonservative dommere. 

Højesterets afgørelse vil få alvorlige konsekvenser. Dels i USA, der altid har haft en relativ stærk feministisk bevægelse, men også en indflydelsesrig anti-feministisk og kristelig-fundamentalistisk højrefløj:

Lovgivningskompetencen ift. abort vil rykke tilbage til de enkelte delstater, hvoraf mere end halvdelen står parat til at forbyde abort. Flere steder som totalforbud, selv i tilfælde af voldtægt. Ganske vist kan kvinder fra de sydlige stater og midvesten rejse til andre stater, hvor abort ikke er forbudt, men det er et klassespørgsmål, for fattige kvinder vil ikke have råd til sådanne lange rejser. 

 • Protester mod angrebet på retten til fri abort i USA:
 • Abort rettigheder globalt set

På globalt plan får beslutningen i USA også konsekvenser for mange kvinder. I de senere år har Irland, Argentina og Columbia liberaliseret abortlovgivningen. Siden midten af 1990erne har kun tre lande indskrænket retten til abort: Polen, El Salvador og Nicaragua.

Argentinas feministiske bevægelse for fri abort har således vundet en afgørende sejr i kampen for fri abort. Fredag morgen d. 11. december 2020 stemte parlamentet for en liberalisering af abortlovgivningen.
131 stemte for, 117 stemte imod. 6 undlod at stemme: 

Ikke desto mindre er der i dag 20 lande, hvor abort er forbudt under alle omstændigheder – også selvom den gravide kvindes liv er i fare. I nogle lande risikerer kvinder sågar fængselsstraf, hvis de føder et dødt barn. Alene i årene 2000-2014 blev 150 kvinder i El Salvador idømt over 10 års fængsel i sådanne tilfælde.

Mange stater med restriktiv abortlovgivning samt højrefløjsstrømninger overalt i verden vil se sig bekræftet og få medvind, hvis retten til fri abort afskaffes i USA.
På længere sigt må man frygte en kædereaktion på internationalt plan, da anti-abort organisationer og initiativer udbygger deres netværk og får stadig større indflydelse på de parlamentariske konservative kredse mange steder.
Hvis USA afskaffer retten til fri abort vil det få konsekvenser for en række internationale NGOer, der arbejder med kvinders sundhed og det vil resultere i: Flere uønskede graviditeter, flere aborter under usikre forhold og dermed flere døde kvinder. 

                   ____________________

 • LGBTQIA+*- rettigheder trues
  * lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner, queer personer,
     interkønnede og aseksuelle (
  + for alle andre grupperinger).

Abort har været et omstridt tema i århundreder. Der er tale om en kulturkamp og en kønskamp, der ikke kun drejer sig om svangers-kabsafbrydelse.

Forfatter Brynn Tannehill har fornyligt udtalt, at den lækkede erklæring fra USA's Højeste-ret sagtens kan resultere i, at ægteskab mellem homoseksuelle og LGBTQIA-rettigheder i det hele taget bliver angrebet og det kunne føre til en decideret illegalisering af enhver form for ikke-heteroseksuel orientering.
Det er åbenlyst noget, den konservative højrefløj har arbejdet på længe. Det som sker i USA lige nu er uden tvivl begyndelsen på et omfattende kønspolitisk rollback.
Højesterets intentioner har i USA udløst et hav af protester. Den US-amerikanske kvinde-bevægelse, som i et halvt århundrede og mere har kæmpet hårdt for kvinders rettigheder lader sig ikke kue af den konservative kvindefjendtlige højrefløj. 
(ikh./autonom infoservice)