”Volden er i Rusland blevet uhæmmet og normaliseret”

 • Et interview med Sabine Fischer, forsker og forfatter, om situationen i Rusland.

"Den liberale opposition i Rusland er ligesom hele den politiske sfære stærkt mandsdomineret.
Mange af de fremtrædende folk var allerede i fængsel eller i udlandet, da invasionen i Ukraine startede. Kvinderne fra det civile samfund var stadigvæk her. 
Måske har mange mænd af angst for rekruttering til militæret ifm. anholdelser, holdt sig væk..."

Sabine Fischer
Sabine Fischer

Interview
med Sabine Fischer (54), forsker ved 'Stiftung Wissenschaft und Politik' i Berlin.
Hun har netop udgivet bogen “Die chauvinistische Bedrohung: Ruslands Kriege und Europas Antworten“
(”Den chauvinistiske trussel: Ruslands krige og EUropas svar” – endnu ikke udgivet på dansk)

 • Hvordan forholder den russiske befolkning sig til den krig, der føres i Ukraine?

Sabine Fischer: Det er utrolig vanskeligt for os at vurdere, fordi vi får færre og færre informationer om, hvad der foregår i det russiske samfund. Uafhængig forskning er blevet umulig i Rusland i dag.
- Den diktatoriske stat forhindrer, at den finder sted og skræmmer folk, så de f.eks. ikke deltager i meningsmålinger eller ikke ytrer deres egen mening i en sådan sammenhæng. Sociologerne i Rusland strides om, hvordan man skal fortolke den aktuelle situation.

 • Hvilke antagelser gør sig gældende?

Sabine Fischer: Der er to teser. 
- Den ene tese går ud på, at der i Rusland er etableret en totalitær situation, hvor et stort flertal af befolkningen støtter regimets politik.
- Den anden tese går ud på, at atomisering af samfundet har forhindret mange mennesker i at ytre deres afstandstagen til krigen. Derfor trækker de sig tilbage til privatsfæren og forsøger at undgå enhver berøring med staten.  

 • Hvilket scenarie mener du er det mest sandsynlige? 

Sabine Fischer: Jeg synes, begge teser indeholder gode argumenter. Der er totalitære ansatser. Staten forsøger nu, i modsætning til 90’erne og 00’erne, at få total kontrol over hele samfundet. Det omfatter også privatsfæren, børneopdragelse og uddannelsessystemet.
- Eksempel: I den nye historiebog til skolerne er dele af indholdet blevet skrevet om. Staten vil forme menneskene fra barnsben af med sin propaganda.

 • Er det muligt, at der under overfladen er et bemærkelses-værdigt stort antal russere, som tvivler på eller afviser krigen?

Sabine Fischer: Efter Sovjetunionens kollaps har det russiske samfund gennem-gået en moderniseringsproces kendetegnet ved åbning og digitalisering.
Yngre mennesker har tilegnet sig egne strategier for informationssøgning på inter-nettet. Sådan et samfund kan ikke uden videre holdes nede af pres fra den totalitære stat. Men opportunisme og angst er også meget udbredt.
- Jeg forventer på nuværende tidspunkt ikke nogen nævneværdig samfundsmæssig modstand mod krigen.

 • Efter starten på krigen mod Ukraine har den russiske stat lukket de uafhængige medier, men adgangen til internettet er ikke så indskrænket som i Kina.

Sabine Fischer: I modsætning til Rusland har den kinesiske stat lige fra starten af kontrolleret al kommunikation på internettet. I Rusland var den fri. At dreje hjulet tilbage vil være yderst risikabelt.

Den russiske journalist Marina Ovsyannikova er sidste uge blevet idømt til
8,5 års fængsel in absentia, for hendes protestaktion mod krigen ifm. nyheds-udsendelse den 14. marts 2022 på den statslige ’Første TV-kanal’

 • Vil det sige, at der endnu ikke er tale om totalitarisme i Rusland i dag? Nogle eksperter taler om elementer af fascisme i nutidens Rusland.

Sabine Fischer: Ja, den russiske stat, det russiske regime går i retning af fascisme, hvis man kigger på ideologien, propagandaen, symbolerne.
- Men totalitarisme er baseret på mobilisering af masserne. Det russiske samfund kan ikke mobiliseres til denne krig. Det så vi tydeligt, da Putin for et år siden proklamer-ede en omfattende indkaldelse af soldater til krigen i Ukraine.
Det resulterede i, at hundredetusinder forlod landet over stok og sten. Nu gør regimet sig umage med at holde yderligere rekruttering af soldater under radaren, fordi man frygter for befolkningens reaktion.
- Det er for mig at se ikke totalitarisme. Det er et regime, som ønsker sig en totalitær tilstand, men som indtil videre ikke har kunnet etablere den. 

Børn fra et russisk kræfthospice i 'Z formation'
Børn fra et russisk kræfthospice i 'Z formation'
 • Vi ser nu en omfattende indoktrinering af børn i skolerne og selv blandt små børn dyrkes en militærkult. Kan det betyde, at der efter en friere generation følger en totalitær præget generation?

Sabine Fischer: Den russiske sociolog Grigorij Judin sagde engang til mig, at Putin har et problem med ungdommen, fordi den er vokset op i en helt anden atmosfære. Dette problem forsøger han nu at løse. Det kan der komme en totalitær præget generation ud af.
- Vi må gøre os klart, at den omfattende krig mod Ukraine forandrer og deformerer samfund og stat i Rusland. Det er meget farligt for Ukraine, for andre nabostater og for hele Europa.

 • I din nye bog taler du om den chauvinistiske trussel,
  der udgår fra Rusland. Hvad mener du med det?

Sabine Fischer: Jeg sammenfatter tre elementer under chauvinisme: For det første den aggressive nationalisme og imperialisme, for det andet sexisme og for det tredje autokratiet. Det er tre søjler af Putins regime.
De er tæt knyttet sammen og har i løbet af Putins 23-årige herredømme udviklet sig sideløbende og gensidigt forstærket hinanden. Således er  kløften blevet uddybet mellem Rusland og de vestlige samfund, men også i forhold til Ukraine siden Euromaidan opstanden i 2014.

Anarkistisk protestaktion mod Putin i Moskva
Anarkistisk protestaktion mod Putin i Moskva
 • Har denne chauvinisme drevet Rusland i krig?

Sabine Fischer: Det er en meget vigtig faktor i forklaringen på angrebskrigen mod Ukraine. Alle tre elementer- nationalisme, sexisme og autokrati – har meget at gøre med volden.
Volden er i Rusland blevet uhæmmet og normaliseret. Et eksempel er, at vold i hjemmet er blevet afkriminaliseret for et par år siden. Mænd der mishandler deres kvinder, kan ikke længere drages lovmæssigt til ansvar for det, med undtagelse af vold, som medfører alvorlige skader eller døden.

 • Du citerer i din bog en voldtægts-metafor, som Vladimir Putin anvendte kort efter den russiske indmarch i Ukraine. Han sagde således ved en pressekonference: ”Om du vil det eller ej, du vil blive nødt til at tage det som det er, min smukke.”

Sabine Fischer: Ja, Putin benytter sig af sådanne metaforer meget bevidst. Fra feministiske aktivister i Rusland hører vi igen og igen: Putin er en voldtægtsmand. Feminister spiller i øvrigt en meget vigtig rolle i den russiske antikrigsbevægelse i undergrunden. Der var også flest kvinder  blandt de anholdte i de første dages antikrigsprotester.

 • Hvad er grunden til det?

Sabine Fischer: Den liberale opposition i Rusland er ligesom hele den politiske sfære stærkt mandsdomineret. Mange af de politisk fremtrædende folk var allerede i fængsel eller i udlandet, da invasionen i Ukraine startede. Kvinderne fra det civile samfund var stadigvæk her. Måske har mænd af angst for rekruttering til militæret ifm. anholdelser, holdt sig væk.

 • Med til erfaringen om volden i det russiske samfund hører nogle krige, som Putin lod føre: i Tjetjenien, Georgien, Syrien og kampindsats i adskillige afrikanske stater.

Sabine Fischer: Disse krige har tydeligt præget samfundet. De reflekterer tilbage på såvel det politiske plan som den private sfære. Kontinuiteten af af vold, traumatiseringen – også indenfor gerningsmændenes samfund –bliver netop særligt fremhævet i den feministiske forskning.

Plakat fra russiske anarko- syndikalister "Nej til krig"
Plakat fra russiske anarko- syndikalister "Nej til krig"

- Krigen cementerer med en destruktiv form og indhold de patriarkalske kønsroller. Mændene som har kæmpet i Ukraine og som har myrdet, voldtaget og tilintetgjort, vender tilbage med deres egne voldstraumer og møder på ingen måde nogen mulighed for at bearbejde disse traumer.

Det er i Ukraine anderledes. Her har Olena Selenska, præsidentens samleverske, overtaget protektionen af en national strategi for bearbejd-else af psykiske krigsfølger.
Sådan noget ville være helt utænkeligt i Rusland. Putin-regimet bygger på en heltekult og ikke på et system for behandling af krigstraumer.

 • Putins skæbne er knyttet sammen
  med krigen. Er en ende på krigen
  overhovedet realistisk, så længe
  Putin er på magten?

Sabine Fischer: Det er rigtigt, Putin kan ikke afslutte denne krig uden sejr, uden at han og hans regime kommer i eksistentiel fare. Derfor vil denne krig vare så længe, som den russiske side kan mobilisere midlerne til den.

(Interviewet er oprindeligt offentliggjort i det tyske magasin Der Spiegel, 7. oktober 2023, printudgave. Et uddrag er oversat fra tysk af autonom infoservice)

_______________________
Sabine Fischer:
”Die chauvinistische Bedrohung”,

Verlag Econ Econ ISBN-13 978-3430210959

Den russiske sociolog og politiske dissident Greg Yudin beskriver i interviewet Putin-systemets præfascistiske ombygning af det russiske samfund, der tegner dystre udsigter for antikrigsbevægelsen.
Yudin blev selv anholdt ved en antikrigsprotest i Moskva og måtte tage turen på hospitalet, efter han var blevet brutalt banket på politistationen.