WikiLeaks-grundlæggeren Julian Assanges sidste håb

Det strammer til for Julian Assange. Udleveringen til USA
kan snart finde sted. 
I går startede en to dage lang høring ved High Court i London.  Dommerne skal tage stilling til, om Assange kan appellere udleveringen til USA, som blev godkendt af domstolen i 2021
og senere beordret af den daværende indenrigsminister.

 • Hvis dommerne afviser en appelsag , kan hans deportation
  ret hurtigt blive en realitet.

Advokat og menneskerettighedsforkæmper
Stella Assange (gift med Julian Assange i 2022) forsvarer ytringsfriheden foran Royal Courts of Justice, den britiske højesteret i det centrale
London, d. 20. februar 2024:

     Forhistorien

Grundlæggeren af Wikileaks-platformen er anklaget for spionage i
USA, fordi Wikileaks offentliggjorde 700.000 hemmeligt klassificerede dokumenter om amerikanske aktiviteter i Irak og Afghanistan i 2010. Hvis han stilles for retten i USA, risikerer australieren en dom på op til 175 års fængsel, i henhold til  "Espionage Act fra 1917"- United States Federal Law.

Efter offentliggørelsen af de mange hemmeligt klassificerede amerikanske filer i 2010, herunder en videooptagelse af skyderi mod civile i Bagdad, blev der fremsat beskyldninger om, at Assange skulle have begået voldtægt i Sverige.
Der blev imidlertid ikke rejst nogen juridisk anklage mod Assange og han blev heller ikke afhørt i sagen. På trods heraf blev der udstedt en arrestordre på Assange, som gjaldt frem til 2019.

Nogle siger, at en undersøgelse foretaget af FN's daværende særlige ekspert i tortur, schweizeren Nils Melzer, der anklagede de svenske myndig-heder for at manipulere bevismateriale og undlade den sædvanlige forsikring om, at den tiltalte ikke ville blive overført til USA, førte til lukningen af sagen.*
_____________________________
* autonom infoservice: "En thriller fra det virkelige liv” - Om retssagen mod Julian Assange

 • Julians Assanges mareridtsophold
  i den ecuadorianske ambassade i London ...

Fra 2012 til 2019 opholdt Assange, nu tooghalvtreds år gammel, sig i den ecuadorianske ambassade i London for at undgå udlevering.

Julian Assange holder tale fra ambassadens altan
Julian Assange holder tale fra ambassadens altan

Mens han var på den ecuadorianske ambassade, blev det senere afsløret, at han blev overvåget med sikkerheds-kameraer og skjulte mikrofoner, efter
at et spansk sikkerhedsfirma havde installeret et nyt overvågningssystem.

I følge virksomhedens whistleblowere, der kontaktede den spanske avis El País og det spanske politi, var det CIA, som stod bag.
Assanges støttegruppe har nu anlagt to retssager mod CIA i Spanien og i USA:  Ifølge Stella Assange er der en civil retssag i gang i USA.
(I Spanien hævder retseksperter dog, at Assanges private oplysninger under visse betingelser kan videregives...)

... og anholdelsen efter 7 år i ambassaden

At Julian Assange igen er truet med udvisning til USA, skyldes en politisk om-væltning i Ecuador. Efter et regeringsskifte viste Ecuadors nye politisk reaktionære præsident Lenín Moreno ringe sympati for Julian Assanges fortsatte ophold i landets London-ambassade. Moreno tillod derfor politiet at komme ind på ambassaden og tage "den besværlige gæst" i varetægt.
I april 2019 blev Assange anholdt på ambassaden af London Metropolitan Police og idømt 50 ugers fængsel for at have overtrådt sin midlertidige løsladelse ved at flygte til ambassaden. Assange måtte afsone denne dom i Londons Belmarsh-fængsel, hvor han fortsat er tilbageholdt den dag i dag, næsten fem år senere på grund af USAs udleveringskrav.

Stella Assange og chefredaktør ved Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, understregede, ikke for første gang, at Assanges sag påvirker retten til uafhængig information for alle mennesker verden over - og er af stor betydning for alle journalisters arbejde.

 • ”Låst inde 21 timer i døgnet”

På et pressemøde i London torsdag sidste uge udtrykte Stella Assange overfor medierne frygt for, at hendes mand kan dø, hvis han bliver udleveret til USA:

"Julian har siddet i Belmarsh-fængslet med høj sikkerhed i næsten fem år. Hans fysiske og mentale helbred er blevet væsentligt forværret. (...) Fængsels-cellen, hvor Julian Assange har været indespærret siden 2019, er to gange tre meter. Her er han låst inde alene 21 timer i døgnet. Julian har kæmpet for sin frihed i 13 år." 
Stella Anssanges on Twitter

 • Forhenværende britisk indenrigsminister
  underdrejede sig USAs udleveringskrav

I januar 2021 afgjorde den britiske dommer Vanessa Baraitser i en appel, at USAs anmodning om udlevering af Assanges skulle stoppes, fordi der ifølge psykiatriske rapporter om Assanges mentale tilstand var en risiko for, at han ville blive drevet til selvmord i amerikanske fængsler.

I slutningen af samme år fik USAs amerikanske advokater succes i yderligere appelsager takket være diplomatiske forsikringer om, at Assange ville blive behandlet godt. Assanges forsvar forsøgte igen at appellere til den britiske højesteret, men blev mødt med afvisning.

I 2022 gik den daværende britiske indenrigsminister Priti Patel med på udleveringen.

Yderligere forsøg på at forsvare Assange mislykkedes.
Høringen, der startede i går vil for sidste gang afgøre, om Assange har en anden appelmulighed.

 • Større grupper af  Julian Assanges støtter demonstrerede højlydt dagen igennem uden for Londons High Court med kravet om : "Frihed til Julian Assange!" og "Der er kun én beslutning - ingen udlevering!" :

”Vi har set beviser for krigsforbrydelser og menneskerettighedskrænkelser. Der var ingen retsforfølgning for dette. Kun udgiverne blev retsforfulgt. Hvis amerikanske myndigheder bringer Assange til USA og sigter ham, er det alarmerende. Det vil påvirke andre medievirk-somheder, alle der udgiver forskning baseret på lækket information.

Hun anser Julian Assange for at være politisk fange, ligesom samtlige kritikkere af USAs globale krigsførelse.
I tilfælde af at dommerne nægter ham en appel, vil Assange ifølge juridiske iagttagere kun have mulighed for at appellere til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

 • Støtte fra Australiens parlament

Assanges langvarig politisk motiverede retsproces berører også mange mennesker
i Australien, fordi han har australsk statsborgerskab. Parlamentet har netop med overvældende flertal stemt for et forslag, der opfordrer Storbritannien og USA til at afslutte sagen, så Assange kan vende tilbage til sin familie i Australien.
(folk fra autonom infoservice)

Stella Assange speaks on her hus-band Julian Assange's last shot at freedom (20. februar 2024)

 • Roger Waters Visits Julian Assange in Belmarsh jail