Diskurs. Den lange march gennem statslige institutioner

- Fra forhenværende antikapitalistiske samfundsrevsere til progressive fortalere for systembevarende reformer.
____________

Den overvejende del af den danske venstrefløj har sagt farvel til at engagere sig i og kæmpe for en grundlæggende forandring af samfundet.

I stedet for dyrkes en parlamentarisk stedfortræder politik, der tangerer mellem kritisk rådgivning og retoriske luftslag ...

 

  • Den lange march gennem statslige institutioner

- fra radikal antikapitalistisk systemkritik til progressiv  reformpolitik på systemets præmisser.
________________
En (satirisk!) vejledning for nuværende og kommende renegater:

  • Erstat din kompromisløse samfundskritik med konstruktivitet. Lad være med at agitere for kapitalismens endeligt, men præsenter dig selv som en ekspert, der kan få den til at virke via demokratiske tiltag.

I stedet for at afvise profit og løn, så omfavn dem begge. Se dem ikke som udtryk for modsætninger, men snarere som ligeværdige indkomstformer.
Kapital og lønarbejde har brug for hinanden, de er afhængige af hinanden.
Lad derfor være med at tale om modsætninger, men om indkomstmåder, der betinger hinanden.
Bliv realist! Se markedsøkonomien som en funktionel sameksistens af produktions-faktorer, som et system hvor alle har deres rolle at spille.
På dette grundlag kan du så igen hellige dig de modsatte interesser arbejdskraft og kapital. Men tal ikke om modstridende interesser. Tal om ’forskelligheder’.

  • Kritiser ikke udnyttelse, kræv flere investeringer! 

Husk på, at det, der ligner en offentlig diskussion, kun er en magtkamp. Forsøg derfor at formulere dine teoretiske idéer
om økonomien på en sådan måde, at de kan tjene som inspiration. Altså enten for virksomhederne, fagforeningerne
eller staten.
- Lad være med at kritisere lønarbejdets udbytningsforhold, men kræv bedre arbejdsvilkår! Det kan fagforeningerne gøre noget ved.
- Kritiser ikke udnyttelse, kræv flere investeringer! Det kan virksomhederne
godt lide at høre.
- Kritiser ikke renter som værende finanskapitalens andel af udbytningen, men kræv lavere renter! Dette indikerer din ekspertise.
- Kritiser ikke velfærdsstaten som et instrument, der omfordeler fattigdom, så arbejderklassen forbliver nogenlunde ved godt helbred, rimeligt uddannet og politisk pacificeret, men arbejd snarere for velfærdsstatens udbygning. 

  • Opløs modsætningerne!

Påpeg, at lønninger ikke kun sikrer mad til arbejderne, men også skaber efterspørgsel på varer. Bare rolig, du
kan fortsætte med at være på arbejdernes side. Men ikke
i et opgør med kapitalen. Hvordan kan det lade sig gøre? Opløs modsætningerne!
- Påpeg, at virksomhedernes overskud også skaber mere efterspørgsel.
- Lad være med at kritisere, at arbejderne presses som citroner, men insister på, at arbejderne også skal have gode arbejdsforhold, hvis de skal skabe profitten.
- Påpeg at skat ikke kun beskærer arbejdsgivernes profit, men er penge, der bruges til at forbedre forsyningsbetingelserne for kapitalen: Skoler, juridiske instanser, veje og anden infrastruktur mv.
At velfærdsstaten og sociale bidrag genererer indkomst, der giver virksomhederne indtægt og udjævner konjunkturforløb ved at afdæmpe udbredelsen af social elendighed i krisetider.
- Påpeg det faktum, at lønninger ikke kun er gode for virksomhederne, men at høje profitter og kapitalafkast også er godt for arbejderne, fordi de skaber betingelserne for deres eksistens som lønarbejdere – man kan overlade udjævningen af modsætninger til de konservative.

  • Man kan også frit kritisere finanskapitalen, det koster ikke noget

Man kan blive ved med at kritisere kapitalismen, man er ikke neoliberal.
- Afvis lønstigninger som for lave, lønnedskæringer som reduktion af efterspørgslen, fyringer som unødvendige og sociale nedskæringer som dysfunktionelle. 
- Bed altid om lidt mere, end der er tilgængeligt i øjeblikket.
På den måde kæmper man ikke for revolutionen, men i hvert fald for nogle forbedringer her og nu.
- Advar mod det frie marked og kræv en stærk stat – udnyt, at du i modsætning til alskens neoliberale politikere ved, at systemet er i krise.
Apropos krisen: Man kan også frit kritisere finanskapitalen, det koster ikke noget, for aktier, derivater og spekulation er også mistænkelige for resten af samfundet.

· Styrk den generelle tro på kapitalismes kontrollerbarhed.

Håndter lønsatser og renter og frem for alt efterspørg investeringer. De er dit magiske sværd, dit vidundermiddel.
- Handl som om fremtiden er så godt som vundet med "investeringer i fremtiden", advar mod "dårlige investeringer" og glem, at forskellen mellem de to ikke ligger i måden de bliver markedsført på, men kun i resultatet, som ingen kan forudsige.

  • Modstå at søge de samfundsmæssige problemer i kapitalens profitmaksimering

Lad dig ikke afskrække af, at trods alle dine krav om højere løn, sociale ydelser og selskabsskatter, så vil udbytning, umyndiggørelse, ulighed, stress og penge-mangel ikke forsvinde. 
Modstå fristelsen til at tilskrive dette profitmaksimering.
- Brug i stedet den stadigt voksende sociale kløft mellem kapitalister og store dele af den arbejdende befolkning som en mulighed for at stille spørgsmålet om fordeling.
Husk: Lønninger er ikke kapitalens middel til at skaffe socialt arbejde til gavn for profitten. Løn og overskud står side om side som to typer indkomst. Det faktum, at de logisk adskiller sig, er en mulighed for at insistere på, at det faktisk ikke burde være tilfældet.
- Kræv omfordeling, men bliv ikke for radikal, men påpeg at omfordeling gavner den sociale fred og økonomisk vækst. Altså for kapitalen ...
(shaggie, al. / autonom infoservice) 

______
Relateret
autonom infoservice

"Modstandens centrum er dér, hvor folk lever, elsker, arbejder og bor. Det er disse steder, den daglige sociale og politiske konflikt udkæmpes konkret" 

Et venstreradikalt manifest mod lønarbejdets tvang. 
Tvangsaktivering og pres på mennesker uden lønarbejde når uanede højder i disse år.
Båret af en vedvarende kampagne med støtte fra såvel højrefløjsliberalister som den statsbærende venstrefløj.   

                                    (Forstør ved at klikke på billedet):