Assad-soldater tror de kæmper i Israel

Mens Assad-regimets militær sønderbomber og indtager den ene oprørske by efter den anden, breder opstanden sig udenom de militære operationer.

Oprøret, der startede for et år siden og indtil nu har kostet omkring 8.000 mennesker livet, nåede sidste uge kvartererne Mezze og Kafr Susa tæt ved Damaskus’ centrum.

Lokale beboere i hovedstaden gjorde sig overraskende iagttagelser, da de mødte Assad-soldater fra det østlige Syrien, som troede de kæmpede ”i Israel mod zionisterne”.

  • Politiske kommentatorer vurderer, at Assad-regimet vil falde indenfor et års tid. Spørgsmålet er kun, hvor blodigt det vil blive...

Assad-regimets hær – uinformeret, udsultet og udmattet

Præsident Bashar al-Assad holder sine soldater i uvished om de faktiske forhold. For at forhindre dem i at skifte side, bliver de med få dages mellemrum forflyttet til nye militærposter indenfor de kæmpestore og fattige forstæder i Damaskus. De må tilmed aflevere deres mobiltelefoner og de ved ikke, hvor de geografisk faktisk befinder sig. I modsætning til de berygtede elite-enheder, der er ledet af præsident Assads broder, Mahir al-Assad, er den regulære hær med omkring 300.000 soldater i høj grad underprivilegeret. I flere måneder har de såldes ikke fået deres løn, de er dårligt forplejet og fysisk udmattede.

 

Oppositionen på gaden i Damaskus
Oppositionen på gaden i Damaskus

Troede at de var stationeret i Israel ...

Det, som en regimekritiker fortalte til medierne om hans møde med en af Assads soldater, er lige så grotesk som pro-Assad propagandakanalen Dunya-TV’s kuriose melding om, at TV-kanalen al-Jazeera ”med hjælp fra franske og amerikanske instruktører har bygget kæmpe filmkulisser af syriske byer” - for at iscenesætte en fiktiv opstand i Syrien.

Aktivisten, der kommer fra Damaskus’ største forstad Duma, kom i samtale med en meget ung soldat fra den østlige del af landet:

”Efter en lang tøven tog han imod den tilbudte sandwich og var overrasket over, at nogen talte til ham på arabisk. Han spurgte så, hvor præcist han var og blev fuldstændigt forbavset, da han fik at vide, at han befandt sig i Damaskus. Hans officer havde fortalt ham og hans kompagni , at de ville drage ind i Israel for at kæmpe mod zionisterne. Men han havde så undret sig over at have hørt folk tale arabisk med syrisk accent.” (Kilde: Det tyske ugemagasin Der Spiegel, nr. 12-2012).  

Assad-regimets beskidte krig

Assads krig mod størstedelen af befolkningen er efterhånden en global kendt kendsgerning. Efter Baba-Amr-kvarterets fald i byen Homs og den nordvestlige by Idlib angriber det syriske militær byen Daraa i det sydlige Syrien. Med tunge tanks og artilleri bliver boligkvartererne beskudt, der blev fundet lig med øjnene stukket ud og der var mange børn blandt de dræbte.

I Amnesty Internationals netop udkomne rapport om situationen i Syrien opremses ikke mindre end 31 dokumenterede torturmetoder, som Assads sikkerhedstjenester, militær og Shabiha-militserne anvender mod reelle og påståede regimekritikere: Brækkede knogler, elektro-stød, udstukne øjne, voldtægt, etc.

Ifølge den tyske TV-kanal ARDs nyhedsudsendelse den 20. marts 2012, er 17.000 mennesker nu flygtet fra Assads terror til Tyrkiet. Mindst 200.000 mennesker er på flugt indenfor Syriens grænser. Assad-militæret har anbragt miner i grænseområdet til Tyrkiet og Libanon.

”Frie Syriske Armé” (FSA)
”Frie Syriske Armé” (FSA)

Opstandens udbredelse og kontinuitet

Den gængse antagelse at den dårligt bevæbnede ”Frie Syriske Armé” (FSA) vil blive alvorligt svækket ved Assad-militærets indtagelse af nogle af oprørets højborge, har vist sig at være forkert. Alt tyder på, at Assads tropper kun med nød og næppe kan holde holde stand mod oprørerne, der overalt skyder sig frem, trækker sig tilbage, for atter at dukke op igen. Mens Baba Amr-kvarteret i Homs blev indtaget efter ugelange heftige bombardementer, forblev de store sunnitiske bydele i Homs centrum stort set stadig under oprørernes kontrol. Oprøret er nu også nået til den indtil videre rolige nordligt beliggende handelsby Aleppo, som i skrivende stund er skueplads for daglige masse-demonstrationer mod Assad-regimet.

  • Hvem er aktørene bag ”Frie Syriske Armé” ? Se denne YouTube-optagelse:

Global rådvildhed

En del FN-lande satser på at presse Syriens magthavere diplomatisk og økonomisk til at opgive sønderbombningen af folkeopstandens byer. At denne strategi er dømt til fiasko, bevidner missionen for FNs særlig udsending Kofi Annan. Han fik ikke engang stoppet bombardementerne. En af de få tilbageblevne ambassadører fra Europa fortæller anonymiseret til den fransk-tyske TV-kanal Arte, at de diplomatiske initiativer ikke vil have nogen effekt, da de bygger på en ”grundlæggende misforståelse” ved at behandle det syriske diktatur med kriterier, der gælder for normale regeringer. Regimet ligner snarere et gangster-kartel, som forsvarer deres territorium.

Ifølge ’International Peace Research Institute’ i Stockholm (SIPRI) kommer 72 procent af alle syriske våben fra Rusland. På trods af en våbenembargo fra USA og EUropa. Ruslands regering tjener godt på Syriens våbenimport – omkring 7,5 milliarder kroner i de sidste år...

Assads udskrevne valg – et fupnummer af rang

Præsident Bashar Assads proklamerede afholdelse af valg den 7. maj 2012 opfattes af oppositionen som et stort anlagt fupnummer fra regimets side. Alt tyder på, at dette ”valg” – ligesom folkeafstemningen om en forfatnings- reform i februar i år – bliver afholdt, mens bomberne regner ned over syriske byer og internationale valgobservatører erklæres uønsket.

Assad-klanen og nogle generaler gentager den politik, der blev praktiseret af dynastiets grundlægger Hafis al-Assad. Efter sin tiltræden som præsident i 1971, hvor han fik hele ”99,2 procent” af de afgivne stemmer, lovede han mere demokrati og fik vedtaget en ny forfatning. I slutningen af 1970’ erne voksede modstanden mod hans diktaturregime hastigt. I tre år blev oprørske byer belejret og beskudt og hele landsbyer blev udslettet. Med stor brutalitet eliminerede ”systemet Assad” enhver opposition.

Hundredevis af fængslede dissidenter blev tortureret og henrettet. Næsten intet kom frem i verdensoffentligheden. Først da Hafiz al-Assad i 1982 sønderbombede centrum i byen Hama, hvor der døde flere tusinde (Ifølge den progressive engelske journalist og forfatter Robert Fisk’s undersøgelser: 20.000 dræbte), blev det en global nyhed. Efter massakren i Hama var de oppositionelle kræfter passiviseret i mange år. Indtil for et år siden.

”Bi ajj tarik” – med alle midler

I oppositionens øjne opfører Assad-klanen sig som om landet er deres ejendom. Alle erhvervsgrene – legale som illegale forretninger - bliver direkte eller indirekte kontrolleret af Assad-familien. I tilfælde af deres fald, vil dette betyde et fald for mange alawitter (shiitisk retning der udgør 12 procent af den samlede befolkning i Syrien), da denne befolkningsgruppe er Assad-regimets magtbasis og indtager samtlige nøglepositioner i den syriske stat. ”Bi ajj tarik” – med alle midler, skal opstanden knuses. Dette er ordrerne til militærledelsen i kampen mod folkeopstanden. I Bashar Assads fornyligt hackede mail-korrespondence forekommer også denne ordre.  

Shabiha-militsen på plyndringstogter

Den berygtede Shabiha-milits, der fortrinsvis består af smuglere og gadebander, opererer uafhængigt af politi og de lige så berygtede efterretningstjenester. Disse blev grundlagt i 1990´erne af de to brødre Fawas og Mundhir al-Assad, fætre til præsident Bashar al-Assad. De oprettede et regulært gangsterregime i den nordlige havneby Latakia. De kontrollerede våben – og narkotikahandel samt importen af fortrinsvis russiske sexarbejdere til Syrien. Først i de senere år blev deres magtbeføjelser stækket.

Shabiha-militserne skaber nu frygt og rædsel i de oprørske byer og kvarterer. De bliver sat ind mod demonstranter, de prygler, voldtager, myrder og drager plyndrende gennem boligkvartererne. Deres dagsløn er omregnet ca. 240 kroner. De har en ’statslig licens’ til vold og plyndringer. Dette har tiltrukket nogle titusinder fra samtlige trosretninger – alawitter, sunniter, drusere, ... Shabiha-militserne gør det beskidte arbejde, dér hvor Assadregimets regulære hær ikke kan bruges: Til at forsøge at inddæmme opstanden med ufattelig brutalitet.

Korruptionen indenfor de hemmelige tjenester

Også indenfor de hemmelige tjenester, der er fuldstændigt domineret af alawitiske officerer, dominerer grådigheden over politiske afgørelser. Jævnligt bliver fængslede oprørere løsladt igen, hvis de kan købe sig fri. Ifølge udsagn fra tidl. medfanger er det især forretningsfolk, der bliver anholdt og fængslet – specielt af luftvåbenets hemmelige tjeneste. Uafhængigt af om de sympatiserer med oprøret eller ej, så bliver de fængslet og løsladt igen for kæmpe løsesummer...

Syrien er ved at synke i et mareridt

Assad-regimet må frygte nådesløs hævn for de mange tusinder dræbte og titusinder forsvundne dissidenter fra kampen for elementære rettigheder som ytrings- og forsamlingsfrihed, ret til faglige og politiske organiseringer, religionsfrihed uden repression, social retfærdighed...

Oprørerne frygter deres egen tilintetgørelse i tilfælde af, at det lykkes for Assad-diktaturet at genoprette kontrollen med landet...

(al./autonom info-service) 

___________________

Artiklen er baseret på følgende kilder: TV-medierne ARD-nyheder, ARTE-analyser og NDR Weltbilder d. 17. - 20. marts, ugemagasinet Der Spiegel nr. 12 - 2012 (printudgave), adopt-revolution (syrisk-europæisk blog), det tyske dagblad taz d. 14. - 19.marts 2012, WikiLeaks news nr.1592.  

 

Relateret

Links