Ruslands regering støtter Europas Højreekstremister

Putin regeringen har udnævnt sig selv til ledende kraft i en ny globalt agerende konservativisme, som først og fremmest er nationalistisk, fremmedfjendtlig og homofob.

I forlængelse heraf har regeringen gennem de seneste år knyttet og udbygget sine kontakter til Europas højre-ekstremistiske partier.  

_________________________________

Billede tv.: Marine Le Pen Front National og Dmitry Rogozin, stedfortrædende russisk ministerpræsident

Ifølge en omfattende undersøgelsesrapport fra det ungarske forskningsinstitut ”Political Capital” eksisterer der idag stadig mere synlige ideologiske forbindelser mellem en del højreekstremistiske partier i Europa og den aktuelle russiske ledelse. 

  • Chefideologen Alexander Dugin

Ideologisk baserer Putin–regeringen sig på den russiske universitetsprofessor Alexander Dugins ”ekspansionistiske neo-eurasisme”. (1)

Dugin, der er personlig rådgiver for Putin, går ind for en verdensomspænd- ende ”konservativ revolution” under Ruslands ledelse.  Målet er at samle Europas nationalistiske højrefløj i en eurasisk bevægelse. Dette projekt er søsat for nogle år siden.

Billede ovenfor: Chefideolog Alexander Dugin sammen med Gábor Vona fra det ungarske fascistparti Jobbik

  • Økonomisk støtte, invitationer og fælles optræden

Allerede i 2014 modtog det franske Front National et millionlån af en russisk bank, som ledes af Putins nære ven Roman Popow. Også det ungarske fascistparti Jobbik bliver støttet af russiske regeringspolitikere. 

Den østrigske formand for landets fremmedfjendtlige højrepopulistiske parti FPÖ, Christian Strache (billede th.), var æresgæst hos en russisk forretningsmand med nær forbindelse til præsident Putin. ifm. en kongres til støtte for Putin regeringen.

  • ”Migration som destabiliserende element”

Også Tysklands fremmedfjendtlige højre- populistiske parti AfD (”Alternative für Deutschland”), som aktuelt står til at få 11 procent af stemmerne, plejer kontakter med den russiske statsledelse.

Således var AfDs vicechef i slutningen af 2014 inviteret til besøg hos den russiske ambassadør i Berlin. Et år senere, i slutningen af 2015, udsendte AfD en pressemeddelelse, hvori der informeres om mødet og om det fremtidige samarbejde med Putin-regeringens stedfortrædere i Berlin.

I juli 2016 planlægger AfD et ”sikkerhedspolitisk seminar” sammen med den russiske ambassade. Ifølge pressemeddelelsen bidrager den russiske ambassade ”med et støttebeløb til seminaret”, hvis tema er: ”Migration som destabiliserende element”.

Nazipartiet NPD

Tysklands parlamentarisk orienterede nazi-parti NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) har ligeledes gode forbindelser til russiske regeringskredse. På invitation af partiet ”Rodina”  (Fædreland”), hvis leder er den russiske  vice- premierminister Dimitrij Rogosin, rejste NPDs Europaparlamentariker Udo Voigt i marts 2015 til en kongres i Petersborg. 

Medlemmer af det tyske naziparti NPD
Medlemmer af det tyske naziparti NPD
Italiensk neofascistisk parti: "Jeg er enig med Putin"
Italiensk neofascistisk parti: "Jeg er enig med Putin"

Italiensk neofascistisk parti's plakat : "Jeg er enig med Putin"

Det som den yderste europæiske højrefløj begejstres af ved Putin-regeringen, er den stærke autoritære ledelse, undertrykkelsen af friheds – og genderpolitiske rettigheder , nationalstatslig kontrol over strategiske sektorer og den permanente propaganda for nationale interesser.

(al./autonom infoservice)

Kilde: Det ungarske forskningsinstitut ”Political Capital”  

Note

1) "Eurasismus" er en geopolitisk ideologi, som påstår at det af Rusland dominerede ”kontinent Eurasien” står i et fundamentalt politisk modsætningsforhold til det romano-germanske Vesten. Tilhængere af Zaren og senere russiske migranter stod denne ideologi nær.