Ruslands regering støtter Europas højreekstremister

Putin regeringen har udnævnt sig selv til ledende kraft i en ny globalt agerende konservatisme, som først og fremmest er nationalistisk, fremmedfjendtlig og homofobisk.

I forlængelse heraf har regeringen gennem de seneste år knyttet og udbygget sine kontakter til Europas højre-ekstremistiske partier.   

_____________________                               Billedet tv. : Italiensk neofascistisk parti 'Fronte Nazionale' : "Jeg er enig med Putin" 

Ifølge en omfattende undersøgelsesrapport fra det ungarske forskningsinstitut ”Political  Capital”  eksisterer der idag stadigt mere synlige ideologiske forbindelser mellem en del højreekstremistiske partier i Europa og den aktuelle russiske ledelse. 

_____________________

Billede tv.: Marine Le Pen, leder af den franske "Front National" og Dmitry Rogozin, indtil maj 2018 stedfortrædende russisk ministerpræsident. I dag leder af den nationale rumfartsorganisation Roskosmos.   

Billede ovenfor: Chefideolog Alexander Dugin sammen med Gábor Vona fra det ungarske fascistparti Jobbik
Billede ovenfor: Chefideolog Alexander Dugin sammen med Gábor Vona fra det ungarske fascistparti Jobbik

Chefideologen Alexander Dugin's 'konservative revolution'                             Ideologisk baserer Putin-regeringen sig på den russiske universitetsprofessor Alexander Dugins ”ekspansionistiske neo-eurasisme”. *                               Dugin, der er personlig rådgiver for Putin, går ind for en verdensomspændende ”konservativ revolution” under Ruslands ledelse.  Målet er at samle Europas nationalistiske højrefløj i en eurasisk bevægelse. Dette projekt er søsat for nogle år siden.

* "Eurasisme" er en geopolitisk ideologi, som påstår at det af Rusland dominerede ”kontinent Eurasien” står i et fundamentalt politisk modsætningsforhold til det romano-germanske Vesten. Tilhængere af Zaren og senere russiske migranter stod denne ideologi nær. 

  • Økonomisk støtte, invitationer og fælles optræden

Allerede i 2014 modtog det franske "Front National" et millionlån af en russisk bank, som ledes af Putins nære ven Roman Popow. Også det ungarske fascistparti Jobbik bliver støttet af russiske regeringspolitikere. 

Heinz-Christian Strache, den østrigske formand for landets fremmedfjendtlige højrepopulistiske "Freiheitliche Partei Österreichs" (FPÖ) og siden december  2017 vicekansler i den østrigske konservative-højrenationalistiske regeringskoalition under forbunds-kansler Sebastian Kurz.  

Christian Strache (billede th.), var æresgæst hos en russisk forretningsmand med nær forbindelse til præsident Putin ifm. en kongres til støtte for Putin regeringen.

Heinz-Christian Strache deltager i 2007 i uniform i våbentræning sammen med tyske og østrigske nazier fra miljøet omkring det senere forbudte tyske ”Wikingjugend”.

  • ”Migration som destabiliserende element” 

Også Tysklands fremmedfjendtlige højre- populistiske ”Alternative für Deutschland”  (AfD), der ved forbundsvalget i 2017 opnåede 12,6 procent og derved blev  tredje stærkeste kraft i den tyske Bundes-tag, plejer god forbindelse med Putin-regeringen. 

Således er AfDs ledelse regelmæssig gæst hos den russiske ambassadør i Berlin. I 2016 udsendte AfD en pressemeddelelse, hvori der informeres om det fremtidige samarbejde med Putin-regeringens stedfortrædere i Berlin.

I juli 2016 afholdt AfD et ”sikkerhedspolitisk seminar” sammen med den russiske ambassade. Ifølge pressemeddelelsen bidrager den russiske ambassade ”med et støttebeløb til seminaret med temaet ”Migration som destabiliserende element”.

  • Det tyske naziparti NPD

Tysklands parlamentarisk orienterede nazi-parti "Nationaldemokratische Partei Deutschlands" (NPD) har ligeledes gode forbindelser til russiske regeringskredse. På invitation af partiet ”Rodina”  (Fædreland”), hvis leder er den tidligere russiske vice- premierminister Dmitry Rogozin, deltog NPDs Europaparlamentariker Udo Voigt i marts 2015 i partiets landsdækkende kongres i Petersborg. 

Medlemmer af det tyske naziparti NPD
Medlemmer af det tyske naziparti NPD
Italiensk neofascistisk parti: "Jeg er enig med Putin"
Italiensk neofascistisk parti: "Jeg er enig med Putin"

Italiensk neofascistisk parti's plakat : "Jeg er enig med Putin"

Det som den yderste europæiske højrefløj begejstres af ved Putin-regeringen, er den stærke autoritære ledelse, undertrykkelsen af  genderpolitiske rettigheder , national-statslig kontrol over strategiske sektorer og den permanente propaganda for nationale interesser.  (julie og al. /autonom infoservice)

Kilde: Det ungarske forskningsinstitut ”Political Capital”  

 

Relateret                                                  autonom infoservice