Boganmeldelse: ”Madpakker til revolutionen” af Eskil Halberg

Hvis der er nogen, som tror, at ”Madpakker til revolutionen” er en guide til politiske forbrugere eller en brugsanvisning til den klimavenlige madpakke – så tager de fejl.

Eskil Halbergs nye bog er frem for alt en bog om kampen for madautonomi. Han siger det således på side 100:

  • Denne bog er en solidaritetshilsen til dem, der forsøger at genappropiere det tabte landskab og bygge solidariske fællesskaber både på landet og i byerne. Madautonomi er både et middel i kampen mod landbrugskapitalen og klimakrisen og samtidig målet ..." 
  • Bogens perspektiv beskriver Eskil Halberg således:

Hvis den biosfæriske nedsmeltning skal undgås, skal vi spise, arbejde, bo, bygge, producere, forbruge, rejse og generelt transportere os fundamentalt anderledes, end vi gør i dag.
Det er definitorisk en revolution, der skal til. Denne bogs perspektiv er, at alle disse forandringer kun kan ske ved en mere vidtrækkende omkalfatring af de politiske institutioner og især den politiske økonomi.
Skal vi ændre vores adgang til mad og omgang med naturen, står den politiske økonomi og de dertilhørende politiske institutioner i vejen  
(Citat s. 11).


  • Madautonomi

Madautonomi vil sige at gøre produktionen af fødevarer uafhængig af den globale landbrugs-industri, som i accelererende tempo ødelægger jorden og destruerer grundlaget for menneskets eksistens.
Samtidig med at befolkningen disciplineres og holdes i skak, fordi de fleste er afhængige af at kunne tjene penge nok til at købe deres mad i supermarkedskæderne.

Dette er kort fortalt Eskil Halbergs udgangspunkt for kritikken af den globale agrobusiness, hvor det især er de firmaer, som leverer maskiner, såsæd, kunstgødning, kemikalier, finansiering og infrastruktur, som bestemmer retningen mod det overordnede mål: Profitmaksimering.

Madautonomi vil sige at bryde med dette madsystem og skabe en alternativ fødevareproduktion på basis af demokratiske beslutningsprocesser. Med det mål at opfylde menneskenes behov for mad i økologisk balance med naturen:

 ”Madautonomi er et af midlerne til frigørelse, og selve målet om at kunne leve et liv udenfor kapitalismens tvang i igangværende klimakaos” (citat s. 109).

Eskil Halberg kommer vidt omkring. Han opridser vigtige sammenhænge i den kapitalistiske madproduktion, skitserer historiske udviklinger i landbruget og peger på mulige løsninger for en bæredygtig madproduktion. 

Det er en lige lovlig stor mundfuld for sådan en bog på 108 små sider. Men pyt! Interesserede kan jo bare læse videre i den litteratur, som figurerer i de fyldige noter. 

  • Direkte Aktion

Bogen er sympatisk, fordi den plæderer for direkte aktion. Eskil Halberg skriver bla. (s. 106): 

” Det er bemærkelsesværdigt, hvordan en stigende del af klimabevægelserne, men også andre sociale bevægelser, er rykket fra demonstrationer foran parlamenter og statslige institutioner til at blokere infrastruktur og dermed cirkulationen. Et skifte fra protest til direkte aktion.”

foto: Christine Vassaux
foto: Christine Vassaux

Som eksempler på direkte klimaaktion fremhæver Eskil Halberg bla. ’Ende Gelände’ (1), ’Extinction Rebellion’, ’Heathrow Pause’, ’Baltic Pipe – Nej tak!

’Særlig interessant er den detaljerige beskrivelse af et besøg i ’Notre Dame des Landes, Zone à défendre’ , som er et 400 hektar stort landområde i nordlige Frankrig. I dette område har lokale bønder, sammen med miljøaktivister, autonome, anarkister og andre besat området for at forhindre et lufthavnsbyggeri. Samtidig med at de har udviklet nye livsformer inkl. alternativ fødevareproduktion. (2)
Og det er netop det, det drejer sig om: At tilbageerobre landskabet, som landbrugs-kapitalen har frataget os.

 

Ikke mindst aktivister som deltager i denne kamp vil formodentlig kunne finde viden og inspiration i denne bog. (ikh./autonom infoservice)
_______________________________

 Eskil Halberg: Madpakker til revolutionen. Udg. af Forlaget Nemo, 2020 . Tumultiserien, nr. 6. 125. sider.
ISBN : 9788792880208.