Chile: Sociale bevægelser kræver indflydelse på landets nye forfatning

Ved folkeafstemningen den 25.oktober 2020 stemte 78 procent for en ny forfatning, der skal erstatte den gamle, som stammer fra militærdiktaturets tid (1973 – 1990) under general Augusto Pinochet.
Carolina Tapia, en af talspersonerne fra “Unidad Social“, opfordrede til at fortsætte demonstrationerne mod regeringen samt aktiviteterne i de talrige basisdemokratiske åbne fora og forsamlinger. 

Gadefest i Santiago d. 25. oktober 2020 efter den store tilslutning til en ny forfatning
Gadefest i Santiago d. 25. oktober 2020 efter den store tilslutning til en ny forfatning
 • Forbundet “Unidad Social“ den afgørende kraft i kampen for en ny forfatning
Repræsentanter fra Unidad Social's bevægelser
Repræsentanter fra Unidad Social's bevægelser

Forbundet “Unidad Social“  består af ca. 200 sociale organisationer. Det blev dannet i 2019 under de store protester mod den konservative regering under ledelse af præsident Sebastian Piñera (1) og var den afgørende kraft i kampen for en ny forfatning.
Ved folkeafstemningen den 25. oktober 2020 stemte 78 procent for en ny forfatning (”Apruebo“ / ”ja”), der skal erstatte den gamle, som stammer fra militærdiktaturets tid (1973 – 1990) under general Augusto Pinochet.
(Forstør ved at klikke på billedet): 

I folkeafstemningen indgik også spørgsmålet om, hvorvidt det nævn, der skal udarbejde en ny forfatning udelukkende skal bestå af personer, der ikke er parlamentsmedlemmer og som bliver valgt til dette forfatningsgivende nævn. Dette fik tilslutning fra næsten 79 procent.

Jubeloptog i Santiago de Chile efter folkeafstemningen
Jubeloptog i Santiago de Chile efter folkeafstemningen

Unidad Social erklærede i en fælles udtalelse, at bevægelsen havde håbet på en væsentlig større deltagelse i folkeafstemningen. Kun 50,9 procent af de stemmeberettigede deltog i afstemningen . Den lave valgdeltagelse tilskrives først og fremmest pandemien, der afholdt især ældre mennesker fra at deltage i afstemningen. 
Derimod var valgdeltagelsen i områder med lave indkomster og generelt prekære forhold uproportionalt høj.
Især mange unge mennesker har efter nogle års fravær og valgboykot i stort omfang deltaget i folkeafstemningen. Ifølge valganalyserne ofte for første gang overhovedet. 

 • Billedet tv.: I hovedstaden Santiago er kun de riges bydele imod en ny forfatning
 • Billedet th.: Pinochet-tilhængere og andre fascistiske grupperinger demonstrerer i Santiago under parolen "Rechazo", som betyder afvisning af en ny forfatning

Rådsdemokratiske, åbne fora og forsamlinger
Carolina Espinoza Tapia, en af  de mange talspersoner fra bevægelsernes forbund “Unidad Social“, opfordrede til at fortsætte demonstrationerne mod regeringen (billederne nedenfor) også efter den vellykkede folkeafstemning for en ny forfatning og genoptage aktiviteterne i de rådsdemokratiske, åbne fora og forsamlinger. 

Hun pointerer, at det ikke må komme dertil, at kun partierne deltager og godkender udformningen af en forfatning, der i sin kerne er uforandret. At en overvejende del af befolkningen netop har stemt for at etablere et forfatningsgivende nævn bestående af dertil valgte personer (”Convención Constitucional”) viser, at der er en massiv interesse i at deltage i tilblivelsen af den nye forfatning.

Ifølge Verónica Molina fra den feministiske blok i ”Unidad Social” bør alle partier på deres valglister opstille uafhængige kandidater til det forfatningsgivende nævn. Kun på denne måde vil der kunne sikres en bred deltagelse fra de sociale bevægelsers side.
Og hun kritiserer, at de planlagte 155 pladser til "Constituyente" (2) på ingen måde er tilstrækkeligt. Der skal foruden en kønsmæssig ligelig sammensætning også reserveres faste mandater til personer fra de indigene menigheder.

 • Den feministiske blok i ”Unidad Social”:
 • ”Den nye forfatning må skrives på ny, uafhængigt af køn”

Franco Fucia, transkønnet aktivist fra ”OrganizandoTransDiversidades”  (OTD)  fore-slog desuden at afskaffe den binære kønsidentifikation: ”Den nye forfatning må skrives på ny, ud fra det menneskelige væsen, uafhængigt af køn”.

Gonzalo Cid fra "Movimiento por la Diversdad Sexual“ (MUMS) påpeger, at forfatningen skal indeholde en garanti for institutionernes ansvar ift. antidiskrimineringsloven. Samtidig skal der inkluderes kønssensible perspektiver og seksuel diversitet samt ske en ændring af  samtlige diskriminerende normer ” for at sikre at love, retningslinjer og forordninger i fremtiden ikke diskriminerer.”

 • Løsladelse af de fængslede demonstranter fra de sociale protester 

Lorena Pizarro, som er talskvinde for ”Asociación de Familliares de los Detenidos Desaparecidos” (AFDD), en organisation for pårørende til de forsvundne politiske fanger under Pinochet-diktaturet , opfordrede i forbindelse med den seneste tids sociale protester til at tilføje et afsnit i forfatningen, der til hver en tid garanterer en juridisk undersøgelse af politiets og militærets brud på menneskerettigheder i forbindelse med demonstrationer og ift. forsamlings– og ytringsfriheden.
Lorena Pizaaro henviser i denne sammenhæng til de fængslede demonstranter fra de sociale protester og krævede deres omgående løsladelse.

(ikh./autonom infoservice)

Nogle af de omkring 3000 myrdede aktivister under Pinochet-diktaturet 
Relateret: autonom infoservice: "Chiles militærbødler er aldrig blevet retsforfulgt ... "

             _____
         Noter

 1. Chiles konservative præsident Sebastián Piñera erklærede den 20. oktober 2019 undtagelsestilstand i forsøget på at indæmme de folkelige protester mod den store sociale ulighed i samfundet. Militæret rykkede ind i hovedstaden Santiago og andre store byer.
  Dette skete for første gang siden militærdiktaturets endeligt i 1990. Bare en uge efter, d. 27. oktober fyrede Piñera alle sine ministre, men trådte ikke selv tilbage. Derfor fortsatte demonstrationerne og oprøret mod den neoliberale, autoritære regering. Bl.a. med kravet om en ny forfatning.
 2. "Constituyente" er betegnelse for de, der vælges til at udforme den nye forfatning. 
Feministisk demo for fri abort i Santiago, marts 2020
Feministisk demo for fri abort i Santiago, marts 2020