”Sea-watch” kæmper mod EUs ligegyldighed overfor mennesker på flugt

 • Interview med tre besætningsmedlemmer fra skibet ”Sea-Watch3“, som sejler på Middelhavet for at redde flygtninge i havs-nød. 

Sea-Watch har dannet en 'Non Governmental Organization' - NGO, der på det politiske plan kæmper for migranternes legaliserede tilgang til Europa.

______________________________
"Vi må endelig udrydde årsagene til, at mennesker tvinges på flugt: kapitalistisk grådighed, ignorance og udbytning."
Jakob, udlært skibsmekaniker, skibet Sea-Watch3 

Sea-Watch3 i aktion på Middelhavet
Sea-Watch3 i aktion på Middelhavet
 • Emjay er som elektriker om bord på Sea-Watch3

Fordi EU lader mennesker på flugt dø, hjælper han med til, at skibet igen kan bringes i indsats. 

 • Hvad sker der for tiden på Sea-Watch3 ?

Emjay: Efter den politisk motiverede havnestatskontrol bliver skibet nu gjort indsatsklar igen. Vi udbedrer alle de angivelige mangler, som aldrig ville blive antastet på et kommercielt skib.
- Et sørgeligt eksempel på, at de italienske myndigheder gør alt for at forhindre, at civile redder mennesker i havsnød. Selvom vi udfører det, der egentlig er deres job.  

 • Hvad er din yndlingsplads på skibet?

Emjay: Det er det øverste dæk, hvor antenner, radarer, satelitanlæg og søgelygter befinder sig. Herfra har man et godt overblik over alt det, der sker i havnen med havet i baggrunden....

 • Hvad er dit budskab til vores samfund?

Emjay: Det kan ikke være rigtigt, at ansvaret for at redde folk i havsnød lægges over på skuldrene af civile organisationer. Gennem årtiers udbytning har Europa ødelagt livsgrundlaget for mennesker i andre regioner af verden og dermed bidraget til, at mennesker tvinges på flugt.
- Men istedet for at stoppe denne udbytning, lader EU mennesker på flugt dø. Vores samfund må holde op med at kigge væk og blive bevidst om, at det system vi lever i i høj grad bidrager til andre menneskers lidelser.

 • Jakob er ingeniøren om bord

Som udlært skibsmekaniker kan han hjælpe direkte til, at skibet Sea-Watch3 så hurtigt som muligt kan sejle ud på mission igen.  

 • Hvorfor er du ombord på Sea-Watch3 ?

Jakob: Der er brug for hjælpende hænder til at sikre, at Sea-Watch3 så hurtigt som muligt kan komme afsted på sin mission på havet.
- For mig er det lige nu vigtigere at være her end at videreføre mit studie. Som udlært skibsmekaniker er Sea-Watch3 stedet, hvor jeg kan yde direkte hjælp.

 • Hvad er for dig det særlige ved sådan en tid på værft ?

Jakob: Det særlige er de mennesker, der med så megen energi og engagement knokler løs på skibet. For det meste gør de det på frivillig basis. Det dejlige er, at der på skibet er så mange mennesker fra hele verden, der er kommet her med forskellige færdigheder, lærer af hinanden og arbejder i fællesskab for det, som er nødvendigt.

 • Hvad må forandre sig i 2021?  

Jakob: Europa må holde op med at lukke grænserne til. Sea-Watch slukker kun en af mange brande. Vi må endelig udrydde årsagene til, at mennesker tvinges på flugt: kapitalistisk grådighed, ignorance og udbytning. 

 • Insa er som snedker om bord

Nødsituationen for mennesker på flugt og EUs menneskefjendtlige politik har beskæftiget hende længe. Nu hjælper hun med til, at skibet igen bliver sejlklar til sin mission på havet.

 • Hvorfor støtter du Sea-Watch?

Insa: EUs umenneskelige politik har i lang tid været et problem, der optager mig. Sea-Watch er for mig den direkte og nødvendige hjælp til flygtende mennesker på Middelhavet. På alle planer må vi kæmpe for en retfærdig europæisk migrationspolitik.
- Det kan være at hænge et banner ud af vinduet, at lægge pres på regeringen eller at støtte en organisation som Sea-Watch: Vi skal alle være aktive!

 • Hvis du ikke var ombord her, hvad ville du så lave derhjemme?

Insa: Hjemme arbejder jeg som kunstner. I min installation "In-Humanity-EU” ville jeg bringe nødsituationen for mennesker på flugt direkte ud på gaden. På grund af corona kunne jeg kun gennemføre min aktion en enkelt gang – selvom temaet er så presserende som aldrig før. Jeg er glad for, at jeg i stedet kunne komme ombord her og hjælpe med til at gøre skibet sejlklar.

 • Hvad er dine krav til den tyske regering?

Insa: Den ny migrationspagt er en absolut katastrofe. Det er helt uacceptabelt, at der stadig findes umenneskelig og uværdige lejre ved de ydre grænser i EUropa. Indenrigs-ministeriet må holde op med at gemme sig bag lovgivningen og istedet godkende almengyldige modtagelsesprogrammer.
- Det skal gøres muligt, at mennesker på flugt kan komme til de kommuner, der har erklæret sig parate til at tage imod disse mennesker. 
(Interviewet blev lavet af folk fra 'Sea-Watch' og oversat fra tysk af ikh./ autonom infoservice)

Efter ankomsten i havnen Porto Empedocle blev SeaWatch ransaget af det italienske politi og kaptajnen Carola Rackete anholdt. (2019)
Efter ankomsten i havnen Porto Empedocle blev SeaWatch ransaget af det italienske politi og kaptajnen Carola Rackete anholdt. (2019)