Isen skrumper i Arktis - klimakaos accelererer

I Arktis smelter isen, som altid på denne årstid, men nu går det hurtigere, end det plejer.
Dette år accelererer isens smeltning drastisk og vil blive ved med at skrumpe indtil midten af september.
Allerede nu er der tale om en kraftig fragmentering af is-fladerne østlig og nordøstlig for Spitzbergen.

  • Isfri områder ved Sibiriens kyster

Den arktiske is er, ligesom det var tilfældet i de senere år, betydelig mindre, end det var normalen i 1980erne og 1990erne. På hjemmesiden for det US-amerikanske ’National Snow and Ice Data Center’  kan man følge denne udvikling dag for dag.
I starten af juni har der dannet sig enorme isfri områder ved Sibiriens kyster, hvilket ikke har været usædvanligt de sidste par årtier på denne årstid. Påfaldende er imidlertid den kraftige fragmentering af isfladerne østlig og nordøstlig for Spitzbergen, der er den største ø i den norske øgruppe Svalbard. 

Dette år accelererer isens smeltning drastisk og isen vil blive ved med at skrumpe de kommende måneder indtil midten af september.
Vestkysten på Jamal-halvøen (1) i det nordvestlige Sibirien er dette år isfri betydeligt tidligere, end den plejer. Regionen har særlig betydning ift. jordgas forsyningerne, fordi størstedelen af den gas , der eksporteres af Rusland (Gazprom-koncernen) via pipelines til Europa, udvindes her.
Indtil nu har jorden i dette område været frossent permanent. Al infrastruktur, veje, udvindingsanlæg, pipelines osv. hviler på denne betonhårde permafrost. (2) Kun de allerøverste lag tør op om sommeren. Men dette vil ændre sig, i takt med at Arktis opvarmes. 

                                  - Gasudvindingsanlæg på Jamal halvøen -

  • ’Drunken Forests’

Der er stadig flere meldinger fra dele af Eurasien (3) og Nordamerika, som påpeger, at permafrostgrænsen trækker sig nordpå. Dette forårsager bl.a, at huse styrter sammen, veje bliver umulige at passere, brofundamenter forsvinder. Og træer mister deres grobund. ’Drunken Forests’ kaldes dette fænomen, druknede skove.
Sådan en skæbne truer indenfor en nær fremtid også gasudvindingsanlæggene og de store pipelines på Jamal-halvøen. Dette kan blive et alvorligt økonomisk problem for Rusland, der i høj grad er afhængig af indtægter fra gas- og olieeksporten.

Men endnu værre er det, at nogle af forandringerne i Arktis vil sætte gang i selvforstærkende processer:
Jo tidligere og jo mere havisen smelter om sommeren, desto mindre sollys bliver reflekteret tilbage i universet og desto mere vil vandet blive opvarmet.
OG: Jo mere permafrost jord der tør og forvandler sig til sumpområder, desto større mængder drivhusgas bliver frigjort, når de store mængder af frossent organisk materiale optøes. 
(shaggie/autonom infoservice)
              ____

           Noter

  1. Jamal-halvøen ligger mellem Karahavet og Obbugten i det nordvestlige Sibirien; ca. 120.000 km2 med en meget fåtallig befolkning.
  2. Indenfor geologi er Permafrost defineret som områder, hvor den gennemsnitlige årlige jordtemperatur, ligger under smeltepunktet i mindst to år i træk. Dette svarer ofte til områder hvor, den gennemsnitlige årlige lufttemperatur, er −2 °C eller koldere.
  3. Eurasien er betegnelsen på den sammenhængende landmasse Asien og Europa, som dominerer den østlige og nordlige halvklode.

Relateret
autonom infoservice

Kommentar schreiben

Kommentare: 0