Valget i Nicaragua – mellem repression og valgfarce

Søndag, d. 7. november 2021, afholdes der valg i Nicaragua, som har 6,6 millioner indbyggere.
Den nuværende præsident Daniel Ortega og ægtefællen vicepræsident Rosario Murillo genopstiller for sandinisterne (Frente Sandinista de Liberación Nacional – FSLN).
Derudover opstiller fem konservative og kristne partier, som udmærker sig ved, at de ikke deltog i de folkelige oprør mod Ortega-regimet i 2018.

 • Kandidaterne fra venstreoppositionen er i sommerens løb blevet fængslet eller sat i husarrest. 
  * UPDATE  (d. 8. november 2021)

Update (8. november 2021)
Ægteparret præsident Daniel Ortega og vicepræsident Rosario Murillo har søndag aften (nicaraguansk tid) i en udsendelse på landets stats TV erklæret sig som vindere af valget. 
Dette skete før stemmeoptællingen blev  bekendtgjort. I en tale betegnede Daniel Ortega valgresultatet som ”en sejr over terrorismen”.
Iagttagere konstaterede lange køer foran valglokalerne i hovedstaden Managua søndag morgen, mens der i løbet af dagen var langt mindre tilstrømningen til valglokalerne.

Alt tyder på, at valgdeltagelsen er historisk lav. Internationale valgobservatører og udenlandske journalister måtte ikke rejse ind i landet før og under valget.
José Miguel Vivanco, fra Human Rights Watch’s afdeling i regionen skriver på Twitter:

“Valget i Nicaragua er en farce. Det er fundamentalt vigtigt at forstærke det internationale pres for at få løsladt de politiske fanger og for at få genetableret demokratiske strukturer i landet.”

             ______________________________

"Sandinisternes forhenværende socialrevolutionære samfundsvisioner er idag intet andet end nostalgiske minder... "
Gioconda Belli , nicaraguansk forfatter og feminist 
 

FORHISTORIEN  

Op til valget i 2006 sluttede den nuværende præsident Daniel Ortega en alliance med den indflydelsesrige, stærkt højreorienterede forhenværende borgmester i Managua, Arnaldo Alemán, som blev landskendt for at være indblandet i flere korruptionsskandaler.
Med denne alliance i ryggen lykkedes det Daniel Ortega at blive valgt til Nicaraguas præsident. I perioden efter udbyggede han systematisk sin indflydelse. Med hjælp fra alliancen med Alemán fik Ortega-klanen kontrol over justitsapparatet, hæren og parlamentet.

"Aborto libre y gratuito!"
Støtten fra landets indflydelsesrige kirkelige institutioner fik Ortega-klanen ved bl.a. at vedtage en anti-abortlov, der er så repressiv, at selv kvinder der er blevet voldtaget ikke får tilladelse til abort.

 • Nicaraguas feminister på gaden imod Ortega-regeringens kriminalisering af abort (Forstør ved at klikke på billedet): 

Folkeoprøret i 2018

 • ”Demonstranterne er styret af udenlandske krafter...”

Senest siden 2018 er der opstået en bred folkelig alliance, der har demonstreret mod disse forhold.* Protesterne, der i starten forløb fredeligt, eskalerede i takt med hærens og de paramilitære gruppers brutale angreb på demonstrationerne.

* Se autonom infoservice: ”I de aktuelle protester har kvinderne generobret sig en aktiv samfundsmæssig rolle” (2. august 2018) 

Demonstration mod Ortega-klanen i Nicaraguas hovedstad Managua den 28. april 2018
Demonstration mod Ortega-klanen i Nicaraguas hovedstad Managua den 28. april 2018
 • Ifølge menneskerettighedscenteret Cenidh i Nicaragua er 328 mennesker blevet skudt af statens militære bander under demonstrationerne i 2018 eller henrettet uden retsproces. Dertil kommer omkring 2000 sårede og 1.614 fængslede demonstranter. I dag er der stadigvæk 140 politiske fanger fra demonstrationerne i 2018 i fængsel.

Ortega-klanens legitimering af politi-massakrerne mod demonstranterne i 2018 var det velkendte mantra fra alskens diktaturregimer, at ”demonstranterne var styret af mørke udenlandske krafter, af USA, af EU, af ... " . Dette på trods af at en del af oppositionens talspersoner er erklærede venstreorienterede, forhenværende sandinister.

 • Fremlæste navnene på 60 myrdede studenter 

Madelaine Caracas (billedet tv.) fra den nye nicaraguanske studenterbevægelse fremlæste på et offentligt møde for den såkaldte ’Nationale Dialog’ navnene på 60 studenter der er blevet myrdet af Ortega-regeringens politi:  

At Ortega-klanen alligevel har opbakning hos en betragtelig del af landets befolkning, skyldes ifølge oppositionelle sandinisters mening, at landet for tiden gennemgår et generelt økonomisk opsving i sammenligning med landets nabostater.

 • Regeringens riotpoliti slår hårdt ned på enhver faglig aktivitet nedefra
Arbejdere demonstrerer mod riotpolitiets overgreb ifm. strejker
Arbejdere demonstrerer mod riotpolitiets overgreb ifm. strejker

Daniel Ortega har sikret sig virksomheds-ejernes støtte ved at indrømme dem en næsten ubegrænset ansættelses – og personalepolitik.
Bl.a. ved at slå hårdt ned på enhver faglig aktivitet, der er udenfor den regeringsvenlige fagbevægelses kontrol.
På grund af Ortega-regeringens neoliberale politik har den sikret sig både Verdensbankens og den Internationale Valutafonds velvilje. 
I perioden 2007–2017 voksede økonomien således 4,2 procent om året og fattigdoms-raten er faldet markant.
Repressionen er således kun mærkbar hos grupper og personer, der engagerer sig oppositionelt imod de eksisterende forhold. Ortega-regeringen har ifølge Marcos Carmona  – leder af menneskerettighedsorganisationen ”Comision permanente de derechos humanos” (CPDH) - oprettet en væbnet motoriseret enhed, der er specialiseret i at skræmme og angribe demonstrationer, strejker og andre oppositionelle aktiviteter.
  

                                 Ortega-regeringens berygtede riotpoliti enheder 

 • Oppositionens kandidater kriminaliseres ved hjælp af ny gummiparagraf

Søndag den 13. juni 2021 anholdt en politienhed næsten hele ledelsen af den oppositionelle Unamos bevægelse (1), der består af tidligere sandinistas.

Protester i Managua imod statslig repression
Protester i Managua imod statslig repression

Deriblandt de populære Sandinista-Comandantes Dora María Téllez og Hugo Torres samt den tidligere sandinista viceudenrigsminister Víctor Hugo Tinoco.

Disse kendte veteraner fra den sandinistiske revolution i 1979 (2) bliver nu anklaget for at have forbrudt sig mod den nyligt vedtagne lovparagraf 1055 ”forsvar af folkets ret til uafhængighed, suverænitet og selvbestemmelse for freden”.

Ifølge en presseerklæring fra politiet blev de oppositionelle sandinistas anholdt på grund af mistanke om ”at have opfordret til udenlandsk intervention i landets indre anliggender”,  at have forberedt ”terroristiske aktioner ved hjælp af udenlandske magters økonomiske støtte” og at have ”hilst sanktioner mod den nicaraguanske stat og dets statsborgere velkommen”.
Ifølge en ligeledes ny lovbestemmelse i retsplejen kan mistænkte nu istedet for tidligere 48 timer blive varetægtfængslet i 90 dage uden formel anklage.

Ægteparet præsident Daniel Ortega og vicepræsident Rosario Murillo Zambrana
Ægteparet præsident Daniel Ortega og vicepræsident Rosario Murillo Zambrana
 • Opstiller for 6. gang

Præsident Daniel Ortega, som d. 7. november opstiller igen som kandidat, var præsident i Nicaragua i perioden 1985-90 og blev valgt til posten igen fra 2007. Alt tyder på, at han agter at undgå alle riscici, der kunne forhindre, at han for 6. gang bliver valgt til landets præsident.

Den 2. juni 2021 lod han avisudgiveren Cristiana Chamorro sætte i husarrest på grund af angivelig pengevask. Hendes mor er den neoliberalistiske politiker Violeta Barrios de Chamorro, der privatiserede flere hundrede statsejede virksomheder og institutioner. Hun vandt i 1990 præsidentvalget med en bred alliance i opposition til Daniel Ortega.
Det er en sådan situation, Ortega nu frygter i tilfælde af, at de forskellige oppositions-alliancer danner et fælles kandidatur. 

Daniel Ortega og Violeta Barrios de Chamorro, mor til den anholdte Cristiana Chamorro (th.) 

Nicaraguas venstreorienterede opposition 

 • Hugo Torres (billeder nedenfor) nåede at optage en kort video, før politiet søndag, den 13. juni 2021 voldsomt trængte ind i hans hus og anholdt ham. 
  I optagelsen fortæller Hugo Torres, at han ved et officielt festarrangement i 1974 med livet som indsats tog en tilstede-værende minister fra Somoza-diktaturet som gidsel og dermed fik presset den politiske fange Daniel Ortega fri ...
 • Også en anden anholdt - Dora María Téllez (billeder nedenfor) – var en frem-trædende sandinista i kampen mod Somoza-diktaturet (3) og derefter engageret i udformningen af det nye Nicaragua.

Såvel Hugo Torres som Dora Marís Téllez skiltes i 1994 fra Ortega og dannede venstre-fløjsalliancen ’Sandinistisk Fornyelsesbevægelse’ (MRS), fordi Ortega-klanen blokerede ethvert forsøg på at nedbryde de  hierarkisk-bureaukratiske strukturer i Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
De regeringstro medier beretter, at samtlige anholdte oppositionelle bliver finansieret af CIA for at forberede et kup mod regeringen. Denne anklage baserer på den kendsgerning, at de fleste oppositionelle medier og organisationer næppe ville kunne overleve uden støtte fra udenlandske fonde og NGO'er.  

Skønt den sandinistiske oppostionsbevægelse fik støtte fra især intellektuelle og kunstnere, lykkedes det ikke at opbygge en massebasis, der for alvor kunne have udfordret Ortegas magtbasis. I starten af året skiftede partiet navn til Unamos, fordi betegnelsen ”sandinistisk” senest siden den folkelige opstand i 2018 er blevet for belastende.

Mange kommentatorer i latinamerikanske medier spørger, hvordan det kan være, at Ortega-regeringen fængsler oppositionelle før valget, skønt valgproceduren er rettet ind på præsidentens genvalg, idet bl.a. det centrale valgudvalg består af regeringstro bureaukrater.
Således er valgudgangen under alle omstændigheder allerede givet på forhånd...
 
(folk fra autonom infoservice)

Noter

1) Unamos (“Unión Democrática Renovadora“) er det nye navn på den sandinistiske oppositionsbevægelse Movimiento de Renovación Sandinista (MRS). Denne alliance bestod af forskellige progressive organisationer og bevægelser og blev dannet af tidligere medlemmer af det sandinistiske parti Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), der spillede en central rolle under og efter den sandinistiske revolution.
Så som Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez, Dora Marisa Téllez, Herty Lewites, Edmundo Jarquín, Gioconda Belli, etc. Ved præsidentvalget fik sandinist-oppositionens kandidat Edmundo Jarquín i 2006 kun 6,4 procent, mens Daniel Ortega vandt valget med 38 procent af stemmerne.  

2) FSLNs opråb til generalstrejke og opstanden i maj 1979 fandt stor genklang i befolkningen. Den 8. juni kontrollerede sandinisterne allerede 25 småbyer i det nordlige Nigaracua samtidg med, at kampene med Somazas militær og efterretningstjeneste rasede i hovedstaden Managua. 
De militser, der var blevet dannet under generalstrejke-opstanden overtog kontrollen over større dele af Managua, før FSLNs guerilla-kolonner nåede ind i byen. Somozas ”Guardia Nacional” blev nedkæmpet og opløste sig i panik under den vilde anstorm af de væbnede folkemagtsmilitser og FSLN-militserne. Somoza-klanen flygtede til USA. Den borgerlige stat gik efter Somoza-diktaturets fald i opløsning. I juli indtog sandinisterne Managua. Den 19. juli 1979 fejredes sejren over det USA støttede Somoza-diktatur. Sandinisternes ”Comités de Defensa Civil” (civile forsvarskomitéer) dannede en forform af rådsdemokratiske strukturer, der bl.a. overtog forvaltningen af byerne. 

Sandinistfronten FSLN ved indtagelse af hovedstaden Managua i juli 1979
Sandinistfronten FSLN ved indtagelse af hovedstaden Managua i juli 1979

3) Autonom infoservice: tidsdoku. ”Væbnet opstand i Nicaragua 1979 - interview med en sandinista”  (offentliggjort i Venstresocialisternes avis ’Solidaritet’ nr. 7 - 1980). 


Relateret

Kommentar schreiben

Kommentare: 2
 • #1

  geronimo (Samstag, 06 November 2021 21:06)

  Ifølge meningsmålinger vil kun 6 procent (!) af de adspurgte stemmeberettigede deltage i valget i morgen!
  I en offentlig statement https://issuu.com/nicaraguapronunciamientoddhh/docs/es_pronunciamento_final_3-11-2021_final har en gruppe bestående af menneskerettighedsorganisationer og sociale bevægelser opfordret til international isolering af Ortega-regimet:
  ”I et autokrati med politiske fanger og mange der er flygtet i eksil, hvor der ikke gælder nogen som helst elementære rettigheder og hvor statslige voldshandlingerer er straffri, eksisterer der ingen forudsætninger for frie, fair og transparente valg, som kan bidrage til opbygningen af demokratiske samfundsforhold”.
  Ifølge aktuelle meningsmålinger fra det kendte CID Gallup-institut anser 78 procent af de stemmeberettigede i Nicaragua valget som illegitimt. Kun knap seks procent vil ifølge meningsmålinger deltage i valget.
  Hvis dette passer sådan nogenlunde, er det så et åbent spørgsmål, om Ortega-klanen formår at pynte på valgresultaterne.
  Folk observerer, at riotpoliti og visse militærenheder forbereder sig til de forventede masseprotester efter stemmeoptællingen.

 • #2

  Enrique (Montag, 08 November 2021 23:19)

  Hola compañeros & compañeras !
  For jer der forstår spansk: Elecciones en Nicaragua rebasan más de 80% de abstencionismo
  https://avispa.org/elecciones-en-nicaragua-rebasan-mas-de-80-de-abstencionismo/