Lukrative tider for atomindustrien

Atomindustrien forsøger at profilere sig som klimaredder. EU er på vej til at klassificere den omdiskuterede energikilde som grøn energi, med den begrundelse at CO2-udledningen er  lav.
* Er den nye generation af kommende atomkraftværker (”Small Modular Reactors”) en klimaneutral og sikker option?

 • Kun sjældent informeres offentligheden om de jævnlige radioaktive udslip. Så sent som i december 2021 blev fire atomkraftværker i Frankrig taget midlertidigt ud af drift pga. defekter ...
 • Hvornår begyndte man at anvende atomkraft?

I 1938 opdagede de to tyske kemikere Otto Hahn og Fritz Strassmann fissions-processen.* Opdagelsen skabte afsæt for en bølge af ny forskning og blandt andre den danske fysiker Niels Bohr og italieneren Enrico Fermi gjorde nye opdagelser indenfor feltet.
I 1942 blev den første atomreaktor afprøvet ved University of Chicago.
I 1954 gik verdens første kommercielle atomkraftværk i drift i Sovjetunionen, i byen Obninsk. Der fulgte reaktorer i Europa, Asien og Amerika.
I 1970 fandtes der på globalt plan omkring 90 atomkraftværker. Frem til 1986 blev der bygget 409 atomreaktorer verden over. Tjernobyl-ulykken i 1986 (1) var kraftigt medvirkende til at sænke hastigheden.

Aktuelt leverer omtrent 439 reaktorer på verdensplan strøm. Deponeringen af højradioaktivt affald fra atomkraftværkerne er stadig væk ikke løst nogen steder.
______________________________

* En ”fission” går ud på, at tunge atomkerner spaltes og dermed frigør bindingsenergien i atomkernen. Denne proces foregår i atomkraftværkets reaktor

Protester imod EUs greenwashing af naturgas og nuklearenergien i Frankfurt a.M. , januar 2022
Protester imod EUs greenwashing af naturgas og nuklearenergien i Frankfurt a.M. , januar 2022
 • Nye lukrative tider for atomindustrien

Mens atomkraftmodstanden i Tyskland fejrer afviklingen af atomkraften, der bliver afsluttet i december 2022 med lukningen af landets sidste tre atomkraftværker (2), foreslår EU-kommissionen, i ramme af den såkaldte taksonomiforordning *, under visse betingelser at klassificere atomkraft og naturgas som "klimavenlig, grøn teknologi". Dette skal motivere kapitalinvestorer til at investere i energi, som bidrager til EUs klimaneutralitetsmål frem til 2050.
Dette fremstød er stærkt omstridt. Således frygter klimaeksperter, at det vil gå på bekostning af en fremadrettet udbygning af bæredygtig energi som vandkraft, vindkraft og solkraft, hvis investeringer i atomkraft - og gaskraftværker fremover også klassificeres som ”grøn energi”.
______________________________________________

* EUs taksonomiforordning har til formål at skabe en fælles klassificering af, hvad der kan siges at være klima- og miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

 • Danmarks nej til atomkraft

Det danske Folketing besluttede allerede i 1984/85, at atomenergi ikke skulle være en del af fremtidens energiplanlægning i Danmark.

I maj 2011 er Danmark gået i alliance med 10 europæiske lande (Irland, Portugal, Grækenland, Estland, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Cypern og Østrig), der alle ønsker at forstærke kampen for et atomkraftfrit Europa. Schweiz har ligeledes besluttet at udfase sine a-værker. Dette skete på baggrund af atomkatastrofen i Japans Fukushima den 11. marts 2011.
Alt tyder dog på, at et flertal af EU-lande under ledelse af Frankrig vil få vedtaget EU-kommissionens greenwashing af naturgas og nuklearenergi.

 • ”Small Modular Reactors”

Den engelske producent af luksusbiler Rolls-Royce har planer om, sammen med andre industripartnere, at bygge såkaldte ”Small Modular Reactors” (SMR). Det er såkaldte minireaktorer med mindre kapacitet end de gængse atomenergikolosser.

I følge Rolls Royce koncernen vil størrelsen på de såkaldte ”Small Modular Reactors” kun være 1/10 af de konventionelle atomkraftværker

 • Rolls-Royce koncernens fremtidsvision: miniatomkraft- anlæggene som en pakkeløsning

Ligesom Storbritannien vil Frankrig supplere sine 56 atomkraftanlæg med mini-atomkraftværker. Præsident Emmanuel Macron har allerede givet tilsagn om en miiliard Euro til sådanne anlæg. Også i lande som Tjekkiet, Ungarn og Polen har anmeldt deres interesse for de såkaldte ”Small Modular Reactors”, der på sigt skulle erstatte kul-produktionen.

I et opråb fra oktober 2021 undertegnet af Frankrigs finansminister Bruno Le Maire og politikere fra ni andre EU-lande opfordres der til, at EU uden forbehold anerkender atomkraft som klimaneutral energikilde. Alt tyder på, at et flertal af EU-lande er indstillet på dette, forbundet med troen på at atomindustrien derigennem vil vinde private investorer i stor stil.  

Rolls-Royce, der foruden at producere luksusbiler også monterer kernevåben på britiske u-både, vil nu erobre det civile marked med minireaktorer. Anlæggene skal præstere op til 470 megawatt og skulle kunne forsyne en million husstande med strøm.

Rolls-Royce koncernens fremtidsvision er, at mini-atomkraftanlæggene skal kunne fås som en pakkeløsning. Ifølge koncernens pressetalsperson Alastair Evans bliver samtlige komponenter i anlæggene så små, at de kan fremstilles på koncernens fabrikker og transporteres på lastbiler. 
____________

Udbredt skepsis

Dette blev dog modtaget med skepsis af medarbejdere hos ”The Intergovernmental Panel on Climate Change” (IPCC), der påpeger, at mange projekter ikke holder tidsplanen og omkostningerne som regel løber løbsk:

Det er muligt, at ”Small Modular Reactors” vil blive en del af energilandskabet”, siger IPCC-energiøkonom Andreas Löschel, men det vil blive vanskeligt at retfærdiggøre de høje investeringer, fordi vedvarende energikilder som vind eller solarenergi allerede er ”godt etableret”."

Dette knytter an på det faktum, at atomenergiens strøm forlængst er blevet dyrere end den strøm, der bliver produceret af vindmøller. Atomkraftværkernes andel af den globale strømproduktion stagnerer på omkring 10 procent. Byggeprojekter som det franske Flamanville, det britiske Hinkley Point og det finske Olkiluoto trækker ud og det oprindelige budget bliver efterhånden flerdobblet. 

Atomkraftmodstandere demonstrerer udenfor atomkraftværket Hinkley Point ved den engelske by Bridgwater
Atomkraftmodstandere demonstrerer udenfor atomkraftværket Hinkley Point ved den engelske by Bridgwater

Kritik

Et typisk eksempel på voldsom budgetoverskridele er atomkraftværket ved den franske by Flamaville. Byggeriet blev påbegyndt i 2007 og det forventes at være færdigt tidligst 2024. Omkostningerne er ifølge officielle kilder i mellemtiden steget til 19 milliarder euro.

Forholdet mellem energi og effekt:
- For 19 milliarder euro kan 1 atomkraftværk producere 1,6 gigawatt
- For 19 milliarder euro kan 400 millioner solaranlæg producere 105 gigawatt

I ”Bulletin of the Atomic Scientists” kommenterer nukleareksperten Arjun Makhijani projektet med ”Small Modular Reactors” således:

"Der eksisterer ingen realistisk mulighed for, at sådanne små modekulare reaktorer kan udgøre et væsentligt bidrag til en hurtig overgang til et kuldioxid-frit strømsystem. Menneskeheden har simpelthen ikke mere tid til at afvente sådan en udviling.
Dertil kommer risici ift. udbredelsen af det nukleare bombemateriale og det ved-varende atomaffaldsproblem. Af såvel tekniske som økonomiske grunde vil små atomreaktorer producere endnu mere atomaffald pr. produceret strømenhed end de større anlæg.
"

_________
Afvisning

Fossile brændstoffer som gas, olie og kul udgør stadigvæk mere end 80 procent af den globale primærenergi. Det er på den baggrund, at klimabevægelsen jorden rundt kæmper for en forceret omstrukturering til vedvarende energikilder og derfor møder modstand fra energikoncernerne og deres støtter i de politiske magtcirkler.
De klimapolitiske bevægelser afviser ligeledes atomkraft pga. den indbyggede fare for katastrofale radioaktive udslip. Kun sjældent informeres offenligheden om de jævnlige radioaktive udslip. Så sent om i december 2021 blev fire atomkraftværker i Frankrig taget midlertidigt ud af drift pga. større elle mindre defekter - deriblandt  ’Centrale nucléaire de Civaux’ og ’Chooz’ (billeder nedenfor).
(folk fra autonom infoservice)

       Noter

 1. I april 1986 eksploderede atomreaktoren i 'blok 4' på atomkraftværket Tjernobyl i det nordlige Ukraine. Eksplosionen var så voldsom, at den blæste den 1000 tons tunge afskærmningsklods af beton, der lå over reaktoren, op i lodret stilling... Tjernobyl er den største teknisk betingede katastrofe i menneskehedens historie. 
  * autonom infoservice: Tidsdoku. "Tjernobyl – den atomare advarsel"
 2. Tysklands atomenergisektor er nu gået ind i sin sidste fase. Brokdorf – det mest heftigt omkæmpede tyske atomkraftværk. En modstandskronologi 
  * autonom infoservice: ”Tyskland: Atomkraft – Nej tak!” 

 

Eksplosionen på det japanske atomkraftværk Fukushima 2011
Eksplosionen på det japanske atomkraftværk Fukushima 2011

Relateret
* ’Vedvarende Energi’ har lavet en kritisk gennemgang af ”Thorium-energi”, der anses som den såkaldte 4. generations a-kraft og som anvender råstoffer frem for uran.
* autonom infoservice: ”Japans atomlobby ignorerer alle nukleare advarsler” (2017) På seks-årsdagen for reaktorkatastrofen den 11. marts 2011 har den japanske regering planer om at ophæve dele af evakueringsområdet på 330 km2.
* DR, 25.januar 2022: DRs aftenshow: Bakker du op om atomkraft i Danmark? 
I 1970’erne gik vi med ’Atomkraft? Nej tak’ - klistermærker