Israel-Palæstina: Hvilken fremtid for Gazas befolkning?

Gazas civilbefolkning lider store tab
Gazas civilbefolkning lider store tab

Israels militære offensiv i Gaza fortsætter uformindsket. 
Ifølge Gazas sundhedsministerium er over 9000 palæstinensere blevet dræbt under Israels bombardementer, heraf mere end 3700 børn og unge.
I følge 'Organisation Save the Children' blev der siden den 7. oktober 2023 også dræbt 33 børn på Vestbredden (af Israels bombardementer) og 29 børn i Israel (under Hamas-angrebet). 
Flere lande har reageret på det massive bombardement af Gaza. Bolivia har afbrudt de diplomatiske relationer til Israel. Chile,  Colombia, Jordan og Bahrain har trukket deres diplomater tilbage fra Israel. 

  • Israelske medier afslører interne ministerielle planer for tvangsforflytning af Gazas befolkning til Sinai-halvøen

”Prisoner exchange Now!” Demonstranter i Tel Aviv
kræver udveksling af de israelske gidsler i Gaza med
de palæstinensiske fanger i Israels fængsler.

  • Gazas menneskelige tragedie

Alene i Al-Quds hospital i Gaza By bliver hundrede af sårede behandlet og omkring 12.000 fordrevne, der befinder sig på hospitalsområdet bliver her forsynet med de mest elementære fornødenheder.
Israels regerings opfordring til evakuering betegner Verdenssundhedsorganisationen WHO (World Health Organization) som ”dybt foruroligende”.

  • Video shows displaced civilians sheltering
    in Al-Quds Hospital in Gaza City:
  • De palæstinensiske fanger i Israel

Siden starten af dets militære offensiv i Gazastriben har det israelske militær anholdt flere og flere palæstinensere i det besatte Vestbredden.
Således er antallet af palæstinensiske fanger blevet fordoblet til over 10.000.
Omkring halvdelen af samtlige fanger befinder sig i den såkaldte administrative varetægt uden dom og uden at vide, hvorfor de er blevet fængslet.
______________________
Omkring 40 procent af palæstinenserne, deriblandt mange kvinder og mindreårige
unge har ifølge nogle undersøgelser været
i israelsk varetægtsfængsel mindst en gang
i deres liv. 
 

Siden den 7.oktober har Israel anholdt 4000 arbejdere fra Gazastriben og flere end 1000 mennesker på den besatte Vestbredden
Siden den 7.oktober har Israel anholdt 4000 arbejdere fra Gazastriben og flere end 1000 mennesker på den besatte Vestbredden

Israels efterretningsministeriums interne planer om ”flytning”
af hele Gazas befolkning til den nordlige del af Sinaihalvøen 

__________________________________________________
Det israelske ministerium for hemmelige tjenester, der er 
underlagt  premierminister Benjamin Netanyahu, er en
institution, der koordinerer landets hemmelige tjenester
og regeringen. Ministeriets leder er Gila  Gamliel, der lige-
som Netanyahu er medlem af det nationalkonservative 
Likudparti. Dette ministerium udarbejder strategipapirer
og anbefalinger til regeringen.

Israelske medier (bla.”Sicha Mekomit“) har for nogle dage siden afsløret et cirkulerende internt dokument med deportationsplaner for de omkring 2,3 millioner palæstinensiske beboere til den ægyptiske Sinaihalvø.

Strategipapiret er angiveligt blevet udarbejdet den 13. oktober, nogle dage efter Hamas-angrebet på soldater og tilfældige civile i Israel.
Befolkningen skal ifølge dette dokument anbringes i store teltbyer og i en fjern fremtid måske i byggede boligblokke. Der skal iflg. planerne i dokumentet oprettes en flere kilometer bred ”steril zone”, der kan forhindre de deporterede palæstinensere i at nærme sig den israelske grænse.

I strategipapiret nævnes også to andre muligheder, som dog samtidig vurderes som urealistiske. Begge forslag går ud på, at befolkningen kan forblive i Gaza - enten under kontrol af den palæstinensiske autonomiadminstration i Ramallah på Vestbredden eller under kontrol af en militærmyndighed, som er udpeget af den israelske regering.

Efter spørgsmål fra flere israelske medier har ministeriet for hemmelige tjenester bekræftet eksistensen af strategipapiret, men har samtidig relativeret dets betydning. I den forbindelser er en anonym kilde fra  ministeriet blevet citeret for at have udtalt, at Netanjahus regering ikke har taget dette papir op til diskussion og muligvis heller ikke vil gøre det.

  • Chancerne herfor bliver vurderet som ”helt enestående” og
    at ”en sådan lejlighed nogensinde igen vil blive aktuel”...

Dette står i kontrast til et dokument, som cirkulerer på de israelske sociale medier . Dette dokument stammer fra det israelske "Institute for National Security and Zionist Strategy" med god forbindelse til den højreekstremistiske fløj af Netanjahus regeringskoalition, hvori der ligeledes nævnes en tvangsforflytning af hele Gazas befolkning til Ægypten. Chancerne herfor bliver vurderet som ”helt enestående” og der ytres tvivl om, at ”en sådan lejlighed nogensinde igen vil blive aktuel”...

I realiteten går Israels militære offensiv, som ifølge forsvarsministeren Joaw Gallant vil fortsætte nogle måneder, med al sandsynlighed ud på at tvinge Gazas befolkning til at søge til improviserede samlesteder og på sigt gøre området på ubeboeligt ...

(folk fra autonom infoservice)

Israeli Historian Ilan Pappé on Gaza War, Hostages & the Context Behind Current Violence

"I WILL NOT BE SILENT WHEN ISRAEL COMMITS ITS CRIMES AGAINST THE PALESTINIANS"


 

Defend Democracy Press

  • Leila Khaled: “Where there is repression, there is resistance”