EU – venstrefløjens selvvalgte Waterloo

- en kommentar af nogle venstreradikale

Den europæiske parlamentariske venstrefløj har stort set opgivet deres antikapitalistiske kritik af EU. En kritik som stadigvæk var til stede i 1990'erne og nullerne og bl.a. kom til udtryk i de store protester mod EU-topmøder.

Andre dele af venstrefløjen, som sammen med borgerlige alliancer fastholder deres kritik af EU orienterer sig derimod til nationalstaten som "barriere mod EU".

 • Faktisk kunne en stærk tredje position som afgrænsning til nationalisme og EU-integration, give nogle svar på den nyttesløshed, vi har at gøre med i dag. Ved at fokusere på opbygningen af en folkelig transnational antikapitalistisk modstand og solidaritetsbevægelse nedefra.
  ** SE UPDATE den 10. juni 2024 ** 

UPDATE * 10. juni 2024
EU-valget – en markant styrkelse af alskens højrenationalister og fascister

På trods af at kammeraterne i Enhedslisten jubler over den stemmemæssig fremgang - og sender en enkelt repræsentant til EU-parlamentets venstrefløjsblok, der opnåede ialt 36 mandater (af 720!), er der over-hovedet ingen grund til at juble over valgresultatet.
Således vil de konservative (186 mandater) sammen med de to højreekstremistiske EU- blokke med 131 mandater og den partiløse højrenationalistiske fløj dominere EUs politik fremover.
Derudover er post – og kryptofascistiske partier rundt om i EUropa blevet henholdsvis det stærkeste eller andenstærkeste parti i deres respektive lande.
I Holland – Geert Wilders Frihedsparti, i Tyskland AfD, i Østrig det højreradikale FPÖ, i Italien Giorgia Meloni’s Fratelli d’Italia, i Frankrig Marine Le Pen’s Rassemblement National, i Ungarn Victor Orbans Fidesz-parti, PIS-partiet i Polen , ...

EUs reaktionære flertal vil viderføre den igangsatte kurs med militariseringen af EUropa, yderligere neoliberalistiske tiltag, green-washing, udbygningen af Fort EUropa / klapjagt på flygtninge fra det Globale Syd ...

______
Note 
EU valg 2024 i Danmark i tal
Danmark har i alt 15 mandater i Europa-Parlamentet:
* SF: 17,4 pct. – 3 mandater. Fremgang på 4,2 pct. * Socialdemokratiet: 15,6 pct. – 3 mandater. Tilbagegang 5,9 pct. * Venstre: 14,7 pct. – 2 mandater. Tilbagegang på 8,8 pct.
* Konservative: 8,8 pct. 1 mandat. Fremgang på 2,6 pct. * Danmarksdemokraterne: 7,4 pct. – 1 mandat. Første valg * Radikale Venstre: 7,1 pct. 1 mandat. Tilbagegang på 3 pct.
* Liberal Alliance: 7 pct. – 1 mandat. Fremgang på 4,8 pct. * Enhedslisten: 7 pct. – 1 mandat. Fremgang på 1,5 pct. * Dansk Folkeparti: 6,4 pct – 1 mandat. Tilbagegang på 4,4 pct. * Moderaterne: 5,9 pct. – 1 mandat. Første valg * Alternativet: 2,7 pct. – 0 mandater: Tilbagegang på 0,7 pct.
* Stemmeprocenten blev 57,6 pct. i Danmark. Ved valget i 2019 var stemme-procenten på 66,08 pct. En tilbagegang på 8,48 procentpoint.
* 52.323 vælgere har stemt blankt, svarende til 2,1 procent af de afgivne stemmer. 
I 2029 var der 32.516 blanke stemmer ved Europa-Parlamentsvalget. 

 • EU-parlamentet
  - den ekstreme og konservative højrefløj

Valget til EUs parlament er i skudt i gang og på søndag er det Danmarks tur.
Samtlige prognoser giver den ekstreme og konservative højrefløj en stor stemmetilvækst, svarende til den massive tilslutning til højrefløjen næsten overalt i Europa. Dermed kan de kan danne et solidt flertal i EU-parlamentet efter valget.

Georgia Meloni og Marine Le Pen
Georgia Meloni og Marine Le Pen

Indtil nu har den nationalistiske racistiske højrefløjs indflydelse været begrænset, hvilket ikke mindst skyldes opsplitningen i to indbyrdes konkurerende blokke.
Således tilhørte Georgia Melonis postfascistiske regeringsparti Fratelli d´Italia til den som mere ”moderat” gældende fraktion ”Europæiske Konservative og Reformere” – EKR mens Marine Le Pens parti Rassemblement National er med i ”Identitet og og Demokrati – ID”. 

                 ____________________________________________
             Europa parlamentets partigrupper 2019-2024
              ( Antal og danske medlemmer):

Flere ledende konservative EU-politikere har allerede på forskellige måder signaleret et fremtidigt sam-arbejde med højre-ekstremistiske partier.
Et samarbejde, der forlængst finder sted i udbygningen af ’Fæstning Europa' som i årevis har lukket sig mere og mere af og der er ingen ende på spiralen af vold mod mennesker på flugt, der forsøger at nå til Europa.
Det fælles europæiske asylforebyggelsessystem (GEAS), bliver hele tiden udbygget og danner en afgørende fællesnævner for postfascisterne og de konservative til flertallet af socialdemokratiske partier i EU-parlamentet.

 • Den parlamentariske vensterfløjs
  illusionære valgpropaganda
 • EU - pro
  – at vil forandre EU indefra

De europæiske parlamentariske venstrefløjs-partier har stort set opgivet deres tidligere antikapitalistiske kritik af EU.
En kritik som stadigvæk var tilstede i 1990'erne og nullerne og bl.a. kom til udtryk på gaden ved de store anti-EU-topmødeprotester.
Det skyldes tildels venstrefløjspartiernes tiltagende integration i de borgerlige institutioner, men også deres frygt for at gå nationalismens ærinde. Jo mere højrefløjen har opdaget EU som en fjende, jo mindre tilbøjelige er mange af de reformistiske venstreorienterede blevet til at stille spørgs-målstegn ved EU.
Såvel Enhedslisten i Danmark som f.eks. det svenske Vänsterpartiet så med tavs rædsel på, hvad der skete omkring UKs Brexit og ændrede deres programmer ved ikke længere at arbejde for en folkeafstemning om landets medlemskab af EU.

__
*
Demo mod EU-topmødet i Dublin 2004. Organiseret af Workers Solidarity Movement: 


Demo mod EU-topmødet i København 2002. Organiseret af Ungdomshuset, anarkistiske og autonome grupper:


 • EU - kontra
  – at satse på nationalstaten

På den anden side der andre dele af venstrefløjen, som sammen med borgerlige alliancer fastholder deres kritik af EU, men orienterer sig til nationalstaten som "barriere mod EU".
Ud fra opfattelsen af, at velfærdsstaten fungerer bedre, jo mindre enheder den refererer til. Jo mere anonyme strukturer, som netop karakteriserer mastodonten EU, får indflydelse, desto vanskeligere bliver forholdene for sociale anliggender.
__________________

Fælles for begge poler er, at de enten bekræftende eller negativt refererer til det eksisterende EU, som om det var det eneste tænkelige europæiske integrations-projekt.
Mens tilhængerne af at arbejde som venstreorienterde indenfor EU ofte fungerer
som ”kritisk” vedhæng til en katastrofal europæisk politik, så åbner nationale folke-bevægelser døren for at favorisere netop deres lands respektive kapitalistiske nationalstat.

 • EU – venstrefløjens Waterloo 

Et faktum er, at EU kan, som det seneste årti har bevist, ikke formes af venstre-fløjen. Hvorfor skulle det, der ikke engang fungerer på landsplan, fungere i rammerne af EU, der er baseret på en konstruktion for at fremme det private kapitalistiske marked med de dertil tilpassede beslutningsstrukturer.

I EU-sammenslutningen af kapitalistiske stater, med regeringer der administerer kapitalismens overordnede interesser, har venstrefløjspolitik traditionelt en meget sværere tid og ingen chance uden ledsagende massemobiliseringer og en reel transformationsplan.
For mens venstreorienteret og progressiv politik grundlæggende strider mod den kapitalistiske tvang til akkumulation/vækst og udbytning, så former højreorienteret politik samfundet til et autoritært, socialt opdelt privatkapitalistisk konkurrencesamfund.
Reformismens vedvarende dilemma er, at den fastholder illusionen om en eller anden form for "venstreorienteret styring" inden for det kapitalistiske system.

Venstreorienterede alternativer
– dengang og i dag

Ingen af de nævnte holdninger har ret meget at gøre med den historiske venstrefløjsdebat om Europa.

- Der mangler den tredje mulighed, som hverken ønsker at gøre EU lidt bedre eller at beskytte nationalstaterne.
- Der mangler visioner om et Europa, der vender tilbage til det, der var meget klart for over hundrede år siden, nemlig en strategisk orientering til en forenet socialistisk føderation Europa...
Faktisk kunne en stærk tredje position, i mod-sætning til nationalisme og EU-integration, give nogle svar på den nytteløshed, vi har at gøre med i dag:

For det er tydeligere end nogensinde før, at EU ikke er den langsomme afskaffelse af national-stater, men snarere et instrument til at udvide 
deres respektive, især økonomiske, interesser, som nogle gange svarer mere, nogle gange mindre godt til hinanden.
                      ___________________________________

Ajourført må en alternativ venstrefløjsstrategi bygge på en folkelig transnational antikapitalistisk modstand og solidaritetsbevægelse nedefra. 
Med fokus på klasseautonomi, intersektionalitet og økosocialisme samt en antimilitaristisk internationalisme, som er uafhængig af alle imperialistiske interesser.  

(folk fra autonom infoservice)

______
Relateret
autonom infoservice

Redningsskibet "Louise Michel"
Redningsskibet "Louise Michel"

Op til EU-Parlamentsvalget fra 6. til 9. juni i år forbereder ledende politikere i EU sig på et samarbejde med højre-ekstremistiske partier.

"Pushbacks" er betegnelsen for kollektiv afvisning af migranter tilbage over grænsen uden at afprøve flygtningenes asylansøgning. 

Den tidligere Sea-Watch kaptajn Pia Klemp har sammen med et anarka-feministisk kollektiv gjort et nyt redningsskib klar til indsats i Middelhavet. Skibet er navngivet efter feministen Louise Michel fra Pariserkommunen og er blevet finansieret af graffiti-kunstneren Banksy.